147662. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szulfokarbamidok és azok származékainak előállítására

Megjelent I960, október 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ADALMI LEÍRÁS 147.662. SZÁM 12. a 11—18. OSZTÁLY — Cl—234. ALAPSZÁM Eljárás szulfokarbamidok és azok származékai előállítására CHINOIN C»yógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára, Budapest Feltalálók: Dr. Lányi Kálmán vegyészmérnök, és Szabó Zsuzsa vegyészmérnök, mindkettő Budapest A bejelentés napja: 1957. június 19. A szulfokarbamidok hasznos gyógyászati ter­mékek. Előállításukra több módszer ismeretes. így előállíthatók szulfonamidokból ciánsavval, illetve helyettesített izociánsav-észterekkel való reakció útján (224.638, 227.919 és 215.241 sz. svájci szab.); szulfonil-izocianátból, azt aminnal reagáltatva (692.360 sz. angol szabadalom., F—18.648 sz. né­met szab. bejelentés); szulfonamidokat megfelelő karbamiddal, illetve karbaminsav-származékokkal (261.773 sz. svájci szabadalom), vagy szulfokarb­amidokat aminnal, vagy aminsóval reagáltatva (137.516 sz. magyar szab.); szulfonükloridot izo­karbamid-alkiléterrel reagáltatva, a keletkezett szulfonilkarbamidalkiléternek halogén-hidrogén­nel való megbontása útján (131.065 sz. magyar szabadalom). Szulfonil-uretánokból aminnal, vagy a megfelelő aminból az uretánt előállítva és szul­fonamiddal reagáltatva is előállíthatók szulfo­karbamidok. (F—18.648 sz. és 18.339 sz. német szabadalmi bejelentések.) A fenti módszerekkel kb. 80%-os kitermeléssel nyerhetők a szulfokarbamidok olyan minőségben, hogy azok tisztítására (pl. gyógyászatban való fel­használásnál) átkristályosítás szükséges, ami to­vábbi anyagveszteséget jelent. • Azt találtuk, hogy igen jó termeléssel állít­hatók elő a szulfokarbamidok tiszta állapotban (Rí /­• --S02 — N- — COO—R2) H+ • R3 képletű uretán-aminsók termikus megbontásával. A képletben Rí—H, alkil, amin, vagy aminná átalakítható gyök, R2 = alkil, R3 = NH3, pri­mer vagy szekunder amin, ill. N-tartalmú hetero­ciklus. A fenti sók olvadékban már aránylag rövid ideig tartó melegítés után alkohol lehasadása közben csaknem kvantitatív a megfelelő karb­amiddá alakulnak át. A reakció hőfoka a kiindu­lási uretán-aminsó bomlási hőmérsékletétől függ. Minthogy túlnyomó részt a reakció hőfoka az előállítandó karbamid olvadáspontjánál alacso­nyabb, a reakció előrehaladtával reakcióelegy megszilárdul. A reakció sebességét- fokozhatjuk, ha a keletkező alkoholt a reakcióelegybői folya­matosan eltávolítjuk (pl. vákuumban). A reakció végét a súlycsökkenés megszűnése jelzi. Az uretán-aminsóból történő szulfokarbamid előállítás előnye, hogy az előállított szulfokarb­amid mellől a nem reagált uretán-aminsó vízzel tökéletesen kimosható, a 8 szénatomnál kisebb alkol-csoporttal helyettesített származékoknál. Az így nyert szulfokarbamidok további átkristályo­sítás nélkül is gyógyászatilag tiszták. Az uretán­aminsók keletkezett vizes oldatából savanyítással az uretán könnyen regenerálható. Példák: 1. 5 g (0,0192 mol) p-toiuolszulfo-eüluretán­amrnóniumsót (o. p.: 125—127 C°) 2 órán ke­resztül 120 C°-os olajfürdőben 100—105 C° belső hőmérsékleten tartunk. Zavaros olvadék kelet­kezik mely kb. 1/4 óra múlva megszilárdul. A súlyveszteség a 7 óra eltelte után 0,9 g (elmé­leti 0,89 g). Ezután a terméket lehűlni hagyjuk, 5 ml vízzel felvesszük, 1 órai állás után szűrjük, 5 ml vízzel mossuk, 70 C°-on szárítjuk. így 4 g 187—189,5 C°-on olvadó p-toluolszulfokarbamidot nyerünk. Termelése: 97,4%, 2. Az 1. példa szerinti eljárással állíthatunk elő benzolszulfo-etiluretán-ciklohexil-aminsóból (o. p.: 84—85 C°) benzolszulfo-ciklohexil-karb­amidot, melynek olvadási pontja: 189—190 C°. 3. 10 g (0,0316 mol) 91—92 C°-on olvadó p-to­luolszulfo-etiluretán normál butil-aminsót keve­rővel felszerelt nyitott edényben 2 órán keresztül 120 C°-os olajfürdőben tartunk. A só rövidesen megömlik és mindvégig ömledék marad. A mint­egy 40 C°-ra lehűlt termékhez 40 ml vizet adva, néhány perces keverés után átkristályosodik. A kristályos terméket 2 órai szobahőfokon való állás után szűrjük, 10 ml vízzel mossuk, 70 C°-on szárítjuk. A száraz Ni-p-toluolszulfo-N2 -normál butükarbamid súlya 7,7 g, o. p.: 128—129 C°.

Next

/
Thumbnails
Contents