147639. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkatrészek vákuumzáró összekötésére, valamint az eljárással készült kötés

Megjelent it»-;«), október 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.639. SZÁM 47. f. 6. OSZTÁLY — VA—788. ALAPSZÁM Eljárás alkatrészek vákuumzáró összekötésére, valamint az «1 járással készült kötés VEB VAKUTRONIK, Dresden (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Petermann Wolfgang, Dresden A bejelentés napja: 1958. december 5. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. július 2. A találmány eljárás alkatrészek, különösen üre­ges testek éis ezeken belül elhelyezkedő szerkezeti elérnek vákuumzáró összekötésére, valamint az eljárással készült vákuumzáró kötés. A találmány célja különösen a vákuumtechni­kában előforduló kötések vagy tömítések egyszerű eszközök útján való létesítése. Ezen a területen igen gyakran kell fémcsöveket vákuumzáróan, ki­fűthetcen és gázt le nem adóan összekötni, csat­lakoztatni, lezárni vagy résznyílásokat elzárni. Ha az ismert kötések esetén tartós jellegűakről van sző, olyan esetben, amikor kifűtés szükséges, csak hegesztett vagy forrasztott kötések jönnek tekintetbe. Ha viszont különféle, illetőleg megha­tározott anyagokból, például alumíniumból és réz­ből vagy vasból készült csöveket vagy készüléke­ket kell egymással összekötni, hegesztett vagy forrasztott kötés nem, vagy csak igen nehezen valósítható meg. Ilyenkor csak a ragasztás vagy tapasztás útján való kötés marad hátra, amelynek hátránya, hogy nem fűthető ki, vegyi behatások­kal szemben érzékeny és szilárdsága viszonylag csekély. Ehhez járul, hogy az ilyen ragasztott vagy tapasztott kötések szilárdsága nem tartható kézben kellőképpen. Szintéin isimert karmantyús tömítések útján eszközölt kötések kifűthetők ugyan, de helyszükségletük nagy, szerkezetük bonyolult és előállításuk költséges, különösen akkor, ha nagyobb keresztmetszeteket kell tömí­teni. A találmány célja mármost az ismert kötések hiányosságainak és tökéletlenségeinek részbeni illetőleg teljes kiküszöbölése. A találmány értel­mében ezt azzal érjük el, hogy az összekötendő alkatrészeket az érintkezési felületeken simító vagy ennél finomabb .megmunkálásnak vetjük alá és legalább az érintkezési felületek egyikét élben ki­futó legalább egy tömítő vállal vagy gyűrűvel látjuk el, majd az alkatrészeket egymásra zsugo­rítjuk. A tömítő vállaik vagy gyűrűk az előmele­gítendő külső rész, előnyösen fémcső, valamint az ebben előzetes lehűtés után elhelyezett belső rész, előnyösen dugó, között plasztikus deformáló­dás közben tömítő kötést létesítenek. A találmányt a továbbiakban a rajz alapján ismertetjük, amelyen a találmány példakénti ki­viteli alakját tüntettük fel, nevezetesen: az 1. ábra a találmány szerinti kötés példa­kénti kiviteli alakjának részben metszett oldal­nézete. A 2. ábra az 1. ábra szerinti kötés elemeit tün­teti- fel összeállítás előtt. Tegyük fel, hogy 3 fémcsövet kell 4 dugóval lezárnunk. A lezárandó 3 fémcsövet például +350 C° hőmérsékletre hevítjük, alkalmazhatunk azon­ban ennél nagyobb hőmérsékletet is. A finom­esztergálással, csiszolással, fényesítéssel vagy álta­lában simító, vagy ennél finomabb megmunká­lással előkészített felületű 4 záródugót pedig leg­alább —196 C°-ra hűtjük le, majd a felhevített 3 cső végébe1 iktatjuk. A 3 fémcső és a 4 dugó ezt követő hőfok kiegyenlítődésekor a 3 cső zssu­gorodik, a 4 záródugó pedig tágul, úgyhogy vákuummal szemben nagymértékben tömítő kötés jön létre, amely hosszmetszetben az 1. ábrán lát­ható. Ugyancsak látható, hogy a 4 dugó kerü­letén élekben kifutó tömítő 5 vállal vagy gyűrű­vel van ellátva. Ha a tömítéssel szemben még szigorúbb követelményeket támasztunk, úgy több ilyen 5 vállat is alkalmazhatunk. Az 5 vállak élei a 3 cső falán plasztikusan deformálódnak és ezzel teljes tömítő hatást létesítenek. Ilyen tömítő 5 vállakat a 3 csövön is alkalmazhatunk, a talál­mány szempontjából tehát csak az a lényeges, hogy az egymással összekötendő 3, 4 alkatrészek legalább- egyike legyen tömítő 5 gyűrűvel vagy vállal ellátva, ami az egymással összekötendő al­katrészek bármelyikével egy darabot is alkothat, mint az ábrázolt példakénti kiviteli alak esetén is. Normális szobahőmérsékleten (20 C°) szükséges, hogy az él széléoiek D átmérője a 2. ábrán lát-

Next

/
Thumbnails
Contents