147621. lajstromszámú szabadalom • Irányváltó indítószerkezet sűrített levegővel működő berendezésekhez, különösen fúrógépekhez és csavarbehajtókhoz

Megjelent iytiú. október lo. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.621. SZÁM 46. d. OSZTÁLY — PE—362. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Irányváltó indító szerkezet sűrített levegővel működő berendezésekhez, különösen fúrógépekhez és csavarbehajtókhoz Pneumatikus és Hidraulikus Gépek Gyára, Budapest Feltalálók: Pál Ferenc lakatos, Budapest (50%), K. Szász Mihály, tervező mérnök, Máriabesnyő, (50%) A bejelentés napja: 1959. április 8. Ismeretes, hogy igen sok sűrített levegővel haj­tott forgógépnél szükség van a forgás irány meg­változtatására esetleg működés közben is. Például a sűrített levegővel hajtott fúrógépeket gyakran használják menetfúrásra, csavar be- és kihajtá­sára stb. Az irányváltás, különösen forgódugattyús gépeknél ez ideig csak csak bonyolult szerkezetek segítségével volt megvalósítható, például forgó­dugattyús motorrendszerű fúrógépeknél a rotor­házat körülvevő fogazott persely elforgatásával. Ezen szerkezeti megoldások közös hátránya a drága gyártási eljárások mellett is a gyors meghibáso­dás veszélye, a javítás nehézkessége, valamint az, hogy az irányváltás szükségessége esetén a gépet le kell állítani, vagy a kezelőn kívül további munkaerő kell az átállítás elvégzéséhez. A jelenleg javasolt megoldás egy kézzel mozgat­ható markolat vezérlés, amikor is a markolat el­fordításával érhető el a szerkezet irányváltása. A javasolt megoldás előnye az egyszerű kezel­hetőség, könnyű gyárthatóság és javíthatóság. A javaslat szerinti indító szerkezetet a rajz áb­rái vázlatosan, metszetben szemléltetik. 1. ábra: hosszmetszet, 2. ábra felülnézet, 3. ábra A—A metszet. Az 1 csapon a 2 markolat elforgatható. Az 1 csap a géphez alkalmas módon, pl. hollandi anyá­val van felerősítve. Az 1 csapban kiképzett p és c vezeték a moter, pl. forgódugattyús levegő­motor két ellenkező: oldali terével (expanzió ill. kipufogó tér) van összekötve. A 2 markolatban kiképzett b és r terek a sűrített levegő (a) ve­zezetékével ill. az s kipufogó nyílással vannak összekötve. A rajzon vázolt helyzetben a sűrített levegő az (a) vezetékből a 2 markolat b terén át az 1 csap c csatornájába s onnét a 3' csövön, va­lamint az 5 gépház d, e, f furatain keresztül jut a motorba. A munkát végzett kipufogó levegő az 5 gépház m, n, o, furatain át a 3/7 csőbe, onnét az 1 csap p csatornáján a 2 markolat r üregébe kerül, ahonnét az s csatornán keresztül a sza­badba jut. A 2 markolat megfelelő mérvű elfor­dítása esetén a sűrített levegő az a vezetékből a markolat b terén keresztül a csap. p csatorná­jába s onnét a 37/ csövön, az o, n, m furatokon át a .motor másik oldalára jut, vagyis a forgás­irány az. előbbivel ellentétes lesz. A kipufogó le­vegő ebben az. esetben az f, e, d furatokon, a 3; csövön és a csap c csatornáján át a markolat r terébe kerül, ahonnét ismét az s nyíláson át jut a szabadba. Az 1 csapban kiképzett t tér a kenőolaj tárolására szolgálhat. Szabadalmi igénypontok: 1. Markolat vezérlésű irányváltó indító szerkezet sűrített levegővel működő berendezésekhez, külö­nösen fúrógépekhez, azzal jellemezve, hogy a. gép­házihoz (szokásos módon) hozzáerősített csapban (1) két egymástól elválasztott, a motor két ellen­tétes oldalával összekötött csaornával (c, p) van elláva oly módon, hogy a csapon (1) elforgatható módon felerősített markolatban. (2) kiképzett két üreg (b, r) egyik helyzetében a csap (1) egyik csatornáját (c) a sűrített levegő vezetékével (a), a csap (1) másik csatornáját (p) ugyanakkor a ki­pufogó csatornával (3) köti össze, míg a markolat (2) elfordítása esetén a csatornák összekötései fel­cserélődnek. 2. Az.l. igénypontban meghatározott indító szer­kezet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a csap (1) és markolat (2) felfekvő felületei kúp felületek. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban meghatározott in­dító szerkezet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kipufogó csatorna (5) (csatornák) a csapban (1) van kiképezve.

Next

/
Thumbnails
Contents