147620. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék fémlemezeken dudorok készítésére

Megjelent i960, október lo. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.620. SZÁM 7. c. 10—18. OSZTÁLY -- PE-372'. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás és készülék fémlemezeken dudorok készítésére Pestvidéki Gépgyár, Szigethalom Feltaláló: Fridrik Dezső gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1959. június 23. A találmány eljárás és szerszám nagyméretű fémlemezeken egy vagy több olyan nagyméretű csonkakúp, félgömb, vagy hasonló alakú dudor készítésére, amelyeket az ismert sajtolási műve­letekkel egy lépésben mem lehet elkészíteni. A modern ipar fejlődésének jellemző sajátos­sága, hogy mindazokon a helyeken, ahol ezelőtt falemezeket és a falemezből előállított szerkezete­ket használtak, ma már a hiánycikket képező fa­anyag helyett fémlemez-szerkezeteket alkalmaz­nak, amelyek szilárdsági és tartóssági szempontból is megfelelőbbek a falemez-szerkezeteknél. Ilyen felhasználási terület pl. barakkok, vikendházak, vándorszállodák, gépikoesiszinek, mezőgazdasági tároló épületek, géptermek tetőszerkezete, gép­kocsik platói stb. A fémlemezből készített szerkezetieknél eddig alkalmazott hullámlemez, merevítőbordás stb. ki­vitelek sem korszerűek. Ezek aránylag drágák és teherhordó képességük is kicsi. Ezeknél sokkal jobban beváltak az olyan konstrukciók, amelyeknél egy vagy több lemezen csonkakúp, félgömb, vagy hasonló alakú dudor van kialakítva és az ilyen lemezeket erősítik össze ponthegesztéssel, szege­cseléssel stb. A nagyméretű lemezeken kialakított ilyen du­dorok mélysége túlságosan nagy ahhoz, hogy a szokásos és ismert sajtolási műveletekkel, pl. mély­húzással, egy művelettel és hőkezelés nélkül le­hessen előállítaná. A szokásos sajtolási műveletek­kel kialakított lemez előállítása nagyon magas. Ez hátráltatja a teherhordó képesség és súly szem­pontjából kedvező, ismertetett lemezszerkezetek el­terjedését és használatát. A találmány célja olyan eljárás és szerszám lé­tesítése, amellyel nagy lemeztáblákon aránylag nagyméretű csonkakúp, félgömb vagy hasonló alakú dudorok egy művelettel gyorsan és olcsón állíthatók elő1 anélkül, hogy a kinyomott idomon repedés, vagy túlságosan nagyméretű helyi anyag­vékonyodás keletkezne. A találmány a kitűzött feladatot azzal oldja meg, hogy az álló fémlemez dudor készítésére fel­használt anyagrészét az anyagrész egyidejű henger­lése és nyújtása közben egy, a készítendő dudor külső felületével azonos alakú és méretű üreggel ellátott odorba nyomjuk be. A rajzok a találmány példaképpemi kiviteli alak­ját vázlatosan mutatják. Az 1. és 2. ábrák a találmány szerinti eljárással és szerszámmal készített dudorok kiviteli alakjaira mutatnak példákat. A 3. és 4. ábrák a találmány szeriinti eljárás fo­ganatosítására szolgáló szerszám egy-egy kiviteli alakját metszetben, ill. nézetben szemléltetik. Abban az esetben, mikor nagyméretű lemezen mély dudort alakítunk ki, az egész dudor kiálló részének anyagát az eredeti lemezből kivágva kép­zelt azon körtárcsának anyagából vesszük, amely megfelel a dudor nyílása lemezsíkjában, mért át­mérőjének. Akkor tudunk hibátlan és selejtmentes dudorokat előállítani, ha a kinyomott dudor palást, ill. fenékrészén mindenütt azonos lesz- az anyag­vastagság és helyi anyagvékonyodás nem követke­zik be. Az ismert sajtolási eljárások a feladat elvégzé­sére nem alkalmasak, mert az ezekkel végzett meg­munkálásoknál a kiinduló körtárcsa anyagainak egyes részei anyagvékonyító hatásnak egyáltalán nincsenek kitéve, más részei pedig a 'megengedhe­tőnél nagyobb mértékben vékonyodnak el. A kitűzött feladat legsikeresebben olyan eljá­rással végezhető el, amelynél a kiinduló' körtárcsa­részt — a szélektől befelé haladva — forgó nyo­mópofákkal benyomjuk egy a dudor külső palást­felületének megfelelő bemélyedéssel rendelkező odorba, a benyomással egyidejűleg a pofákat for­gatjuk, amelyek mángorlással ill. helyi henger­léssel vékonyítják az anyagot és ugyanakkor a for­gó pofák között kifeszítve elhelyezkedő, kqrtárcsa alakú, még nem hengerelt anyagrészt radiális irányban húzó igénybevétellel' nyújtjuk.

Next

/
Thumbnails
Contents