147511. lajstromszámú szabadalom • Készülék folyékony tüzelőanyag, főleg gázolaj elégetésére, háztartási és ipari tüzelőberendezésekhez

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.511. SZÁM 36. b. OSZTÁLY — MA—827. ALAPSZÁM Készülék folyékony tüzelőanyag, főleg gázolaj elégetésére, háztartási és ipari tüzelőberendezésekhez Feltalálók: Major Miklós műszaki tisztviselő, Budapest és Tábori Mihály főmérnök, Ceglédbercel A bejelentés napja: 1958. november 24. Folyékony tüzelőanyag elégetésére számos ké­szülék ismeretes. E készülékek hátránya azonban az, hogy igen bonyolult a szerkezetük, így keze­lésük nehézkes és a zavartalan üzemeltetésük nem mindig biztosítható. E készülékek hátránya még, hogy külön szerkezetekkel kombináltak, levegő­hozzávezetésük és tökéletes porlasztás céljából külön alkatrészeik, pl. ventillátoruk, üzemanyag­szivattyúk, szelepek sűrített levegőt szárító veze­téksík, stb. vannak. A találmány oly készülék folyékony tüzelőanyag — főleg gázolaj porlasztására és elégetésére, amelynél az elgázosítás zárt térben, levegő ada­golása nélkül történik, a zárt elgázosító térből a gáz nyomással ömlik az égőfejhez, miközben az égéshez szükséges folyamatos: nyomás azáltal jön létre, hogy a fúvóka lángja az olaj gázosításának folyamatosságát mindaddig biztosítja, míg az üzemanyag hozzávezetés tart. Az ily módon tör­ténő elégetés esetén tökéletes kék lángot nyerünk, ill. tökéletes elégést érünk el. Az üzemanyag önmagában ismert elv, felhasználásával saját sú­lyánál fogva a közlekedési edények törvényszerű­sége alapján jut kettős csapon és egy előmelegítő tartályon át az elgázosító térbe, majd onnan be­gyújtásnál folyadék alakjában üzemközfoen gáz alakjában a fúvókához, ahol az elégetés történik. A találmány szerinti készüléknek üzemanyag tartálya, előmelegítő tartálya, e két tartály alsó részét összekötő és átfolyást szabályozó csappal ellátott csővezetéke, az előmelegítő tartály felső részéből kinyúló csonkot körülvevő zárt elgáziosító tartálya, valamint az elgázosító tartály felső teré­ből kiinduló és e tartály középrésze alá nyúló, a szabad végén fúvókával ellátott levezető csöve van. Az előmelegítő tartály, az elgázosító tartály az égővel együtt egy égőfejet alkot, amelyet a tüzelő berendezés tűzterébe helyezünk úgy, hogy az elgázosító tartály előtt alkalmazott előmelegítő tartályban a folyékony tüzelőanyag csupán fel­melegszik, de teljesen folyékony halmazállapot­ban marad és folyékony állapotban kerül ki az előmelegítő tartályból. A találmány egyik célszerű kiviteli alakjánál, az üzemanyag tartálynál egy második csap és a fúvóka alatt az előmelegítő tartály konzoljára erősített begyújtó tányérka van. A találmány sze­rinti 'készüléknél az üzemanyag tartály és az elő­melegítő tartály szűrőszervvel is ellátható. Tisztí­tás céljából az előmelegítő tartály és az elgázo­sító tartály alsó része bonthatóan is kivitelezhető. Az összekötő csővezeték célszerűen hajlékony és merev csőből áll és ezenfelül az adagolást a sza­bályozó csapnál az előmelegítő tartály felé eső részen a csővezeték ugyancsak bontható lehet. A találmány példáikénti kiviteli alakját a rajz szemlélteti. Az 1. ábra az összeállított készüléket, a 2. ábra pedig annak egy részét felülnézetben tünteti fel. A fedőlappal ellátott 1 üzemanyag tartálynak a fenéklapja közelében 2 kifolyócsapja van, mely kifolyócsaphoz merev vagy oldható kötéssel haj­lított fém. 3 kifolyócső csatlakozik. A kifolyócsőre 4 gumicső vagy műanyagcső van húzva, amelyhez csatlakozik az 5 üzemanyag adagoló szabályozó­csap. E csap mindkét oldalán fémcső toldalék van. Az üzemanyag adagoló szabályozócsap ugyancsak oldható vagy merev kötéssel kapcsolódik az üzem­adagoló szabályozócsap toldalékánál erősebb 6 fémcsőhöz, mely a 7 melegítő tartályból kinyúlik. A 7 melegítő tartály felső része1 zárt, alsó részén jól tömítő, menetes 8 záranyával rendelkezik. A 7 előmelegítő tartályba torkolló 6 fémcső az olaj­ban levő esetleges szennyeződés leülepedésének lehetővé tétele végett a fenékrész felett torkollik be és a beömlőnyílás célszerűen kisebb, mint a 6 fémcső belső mérete. A 7 előmelegítő tartály felső részén van a 10 üzemanyag kifolyó cső­csonk, : amelyben egy külön 9 kíöimlőpersely van beépítve. Ennek mérete célszerűen kétszerese a 14 fúvóka furat méretének. A 9 kiörnlőperaelyneik alkalmazásával módunk­ban áll az elgázosító tartályba ömlő tüzelőanyag mennyiségét pontosan megszabni a fúvóka -mére­téhez képest. Emellett a persely a keresztmetszet csökkentése révén a 11 elgázosító tartályban fel­lépő esetleges túlnyomás miatti folyadékoszlop­ingadozást is csökkenti. A 10 üzemanyag kifolyó csőcsonk célszerűen a 11 elgázosító tartály belső

Next

/
Thumbnails
Contents