147470. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fényporokhoz használt foszfát alapanyagok tisztítására

Megjelent: 1960. augusztus 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEfRÁ 147.470, SZÁM 22. f. OSZTÁLY — EE—551. ALAPSZÁM Eljárás fényporokhoz használt foszfát alapanyagok tisztítására Egyesült Izzólámpa és Villamossági Bt., Budapest Feltalálók: dr. Kardos Ferenc mérnök és dr. Szabó János vegyész, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1958. június 6. Találmányunk fényporok gyártására szolgáló foszfát-alapanyagok, különösen diammóniumhidro» foszfát tisztítására vonatkozik. Ismeretes a 2 535 986 sz. USA-szabadalomból az, hogy diarnmóniumhidrofoszfátot csersav oldat se­gítségével lehet tisztítani. Ez az eljárás azonban a tisztítás során keletkező kolloid csapadékok miatt üzemi használatra alkalmatlan, miután szűrése rendkívül hosszadalmas, és nehezen megoldható. Ügy találtuk, hogy a szóban forgó tisztítási el­járást üzemszerűvé lehet tenni, ugyanakkor pedig hatásosabb tisztítást is el lehet érni akkor, ha a tisztítást nemcsak csersavoldattal, hanem egyidejű­leg vagy külön-külön adagolt kalciumklorid oldat­tal is végezzük. A találmányunk szerinti eljárás ezáltal hatéko­nyabb és jobb, mint az ismert eljárás, mert a kal­ciumklorid felületi adszorpció révén megköti a fémtannátokat, ezáltal az alkalmazandó szűrést lé­nyegesen gyorsabbá és hatékonyabbá teszi, ugyan­akkor pedig oly szennyezést is el lehet távolítani, amely egyedül csersavval nem távolítható el. A találmányunk szerinti tisztítási eljárást cél­szerűen oly módon foganatosítjuk, hogy a tisztí­tandó foszfátoldathoz először megfelelő mennyi­ségű csersavat adagolunk, állandó és erőteljes ke­verés közben, majd a keletkezett kolloid csapadék kiválásának befejeződése után adagoljuk a meg­felelő mennyiségű kalciumklorid oldatot, szintén erőteljes keverés közben. Ebben az esetben a ke­letkező kalciuimfoszfát csapadék felületén adszor­beálódik a gélszerű kolloid eloszlású tannát csa­padék és e két csapadék együttesen rövid idő alatt leülepszik, ill. jól szűrhetővé válik. Az ily módon adagolt kalcium kloridnak további előnye diammóniumhidrofoszfát esetében, hogy azzal a íoszíátoldat pH-ját a kívánt értékre auto­matikusan beállíthatjuk. Példa: 140 kg diarnmóniumhidrofoszfátot feloldunk 5001 vízben és hozzáadunk 2000 ml 10%-os csersav­oldatot, majd 6 1 35—-40%-os kalciumklorid ol­datot. Erélyes keverés után, kis ideig állva hagyva az oldat jól szűrhetővé válik. Ámbár a fentiekben a találmányt csupán egyel­jen példa kapcsán mutattuk be, erre nem korlá­tozzuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás fényporokhoz használt foszfát alap­anyagok, különösen diammóniumhidrofoszfát tisz­títására, azzal jellemezve, hogy a tisztítandó foszfát oldathoz az önmagáiban használatos csersavon kívül kalciumklorid oldatot is adagolunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosításí módja, azzal jellemezve, hogy a foszfát oldathoz először csersav oldatot, azután kalciumklorid olda­tot adagolunk, majd a szennyezéseket tartalmazó csapadékot az oldattól célszerűen szűréssel, vagy dekantálással elválasztjuk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. 60208T, Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bájint utoa 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents