147448. lajstromszámú szabadalom • Cukorrépa koptató eljárás és gép

Megjelent: 1960. augusztus 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.448 SZÄM 45. b. 1—9, OSZTÁLY - RA—301. ALAPSZÁM Cukorrépamag koptató eljárás és gép Rab György, gépészmérnök A bejelentés napja: 1958. március 27. A cukorrépa egyeléshez szükséges munkaráfor­dítás csökkentésének céljából kívánatos a több csírát tartalmazó répagomolyt egycsírássá alakí­tani. Az egycsírás magok vetésének olyan módon való elvégzése érdekében, hogy a kikelő növények egyedül álljanak, a magok a gömb alakra való hozása kívánatos. E kettős cél elérésének egyik módja a répagoimolyok koptatása. Az eddigi kop­tatás! eljárások azonban a gömb alak elérése iránti követelményt csak, hiányosan teljesítik, ugyanis néni biztosítják kényszerítően azt, hogy a göimolyegyedeknek azon részei kopjanak le, ame­lyek a gömb alakot torzítják. Egyes eljárásoknál a gomolyok az összes felületeiken kopnak, tehát végső alakjuk az, eredeti alaktól függ, más eljá­rásoknál a nagyobb felületi egyenetlenségek fel­fekszenek a koptató vagy támasztó felületre és ennek következtében sík felületekkel határolt sokszögű gomolyok keletkeznek. További hiányos­ságuk az eddigi eljárásoknak, 'hogy a súrlódás következtében fellépő helyi felmelegedés a magok csíraképességét hátrányosan befolyásolja. Az ismert megoldás hátrányait kiküszöbölő ta­lálmány szerinti megoldás lényege az, hogy az­előosztályozott, előnyösen, 14% nedvességtartalmú gomolyokat egy sima és egy recézett felület kö­zött gördülésre kényszerítve finom fokozatban gömb' alakúra koptatjuk, miközben a célszerű 1,2—1,4 átlagos csíraszám feletti csíramennyiséget m eigsemm is í t j ük. A rajzok a találmány szerinti koptatógép példa­ként! kiviteli alakjait ábrázolják, az 1. ábra a kaptató elemeit hosszmetszetben, a 2. ábra az 1. ábrán 'metszetben ábrázolt koptató elemek felülnézetét, a 3. ábra a gép egyetlen pár síkfelületű koptató elemmel működő foganatosítási alakját hosszmet­szetben, a 4. ábra a 3. ábrán metszetben ábrázolt gép felül­nézetét, az 5. ábra a gép' egy hengeres, illetve kissé kúpos felületükkel dolgozó foganatosítási alakjának kop­tató elemeit hosszmetszetben, a 6. ábra az 5. ábrán metszetben ábrázolt kcptatő elemek felülnézetét, a 7. ábra a gép több síkfelületű koptató elem­párral dolgozó foganatosítási alakját hosszmetszet­ben, a 8. ábra a 7. ábrán 'metszetben ábrázolt gép felül­nézetét szemlélteti. A találmány szerinti eljárást megvalósító' gép egy —1— álló és egy —2— vele párhuzamos forgó­tárcsából áll. Az —1— állőtárcsán, amely vagy sima, vagy pedig koncentrikusan hornyolt —3— adagoló nyílás van. Az; adagoló nyílást ketté osztja. az állótárcsához rögzített —4— kidobó lemez., amelynek alsó éle és a forgótárcsa munkafelülete között kis hézag van. A forgó tarosa munkafelü­lete reszelő fogiafchoz hasonlóan van recézve, tengelye pedig vagy 'koaxiális az állótárcsáéval,. vagy pedig ezzel párhuzamos, de excentrikusan eltolt. Fentieken kívül a gép tartozékát képezi az —5— tartály, amely a gomolyok tárolására, és a, —6— serleges felvonó, amely azoknak a tartály­ból a koptató tárcsák közé juttatására szolgál. A találmány szerinti eljárás megvalósítható ket­tőnél több párhuzamos koptató elem alkalmazá­sával is, éspedig olyképpen, hogy úgy sz —1— álló-, mint a —2— íorgótáresák mindkét homlok­felülete koptató elemként működik. Az —1— álló­tárcsák a közepükön átihaladó csőre vannak rög­zítve, amelynek .belsejében a —6— csigás felhordó forog ás1 a gomolyokat a cső falán képzett —S— adagoló nyíláson keresztül juttatja a kaptató tár­csák közé. A —2— forgótárcsákat egy, az —1— állótárcsák tengelyével párhuzamos koaxiálisán vagy excentrikusan ágyazott csőtengely viszi ma­gával. A 'tárcsákat az —5—• tartály veszi körül, amelynek feneke a gomolyok tárolása, céljából kúpos kiképzésű. A .találmány szerinti eljárást .megvalósító gén egy további foganatosítási alakját az jellemzi, hagy úgy az. —1— álló ''munkafelület, mint a —2— forgó munkafelület 'hengeres, vagy enyhén kúpos ki­képzésű. A találmány szerinti cukorrépamag koptató gép a következőképpen működik: Két párhuza­mos tárcsa közül az, egyik —1— sima és áll, a másik —2— recézett és forog. A sima tárcsán —3— adagoló nyílás van, amelyen keresztül a kopta­tandó gomolyok a tárcsák közé kerülnek. A go­molyok átmérője nagyobb, .mint a. tárcsák közti

Next

/
Thumbnails
Contents