147370. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémbevonatok előállítására, különösen stabilizátorcsövekhez

Megjelent: 1960. augusztus 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.370 SZÁM 48. b. 11—13. OSZTÁLY — EE—868. ALAPSZÁM SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Eljárás fémbevonatok előállítására, különösen stabilizátorcsövekhez Egyesült Izzólámpa és Villamossági Et., Budapest Feltalálók: Victor Hedvig fizikus és Király Endre mérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 195S. .május 22. A vákuumtechnikában használatos fémek egy része, mint pl. vas. nikkel, molibdén, cirkon, tantál stb. általában magas olvadásponttal rendelkeznek, éspedig 1400 C°-nál magasabb olvadásponttal és így magas hőmérsékleten párologtathatok is el. Ilyen fémek 'használatosak pl. stabilizátoresöveknél katód es/vagy faibevonaükéní". E magas hőmérsék­latű elpárolo'glatásinak az a hátránya, hogy éppen a magas hőfok következtében a szerelvény egyes részei a készítés, során deformálódhatnak. A találmány célja e hátrányok kiküszöbölése. Azt találtuk, hogy az említett hátrányokon cly módon segíthetünk, ha az említett fémeknek egyroás.közötti eutektikus ötvözeteit alkalniazz.uk , és ezeket párologtatjuk a kívánt helyre. Egy, a találmányunk értelmében készült stabilizátoreső ezek szerint jellemezve lesz 1300 C° alatti olvadás­ponttal rendelkező eutektikus' fémötvözetből álló katóddal, ill. katód és/vagy fal.bevonattal. Kísérleteink során azt találtuk ugyanis, hogy az említett, fémek egymasközötti eutektikus. ötvöze­teinek olvadáspontja alacsonyabb lévén, mint az őket alkotó fémé, vagy legalábbis egyes ötvözetek olvadáspontja alacsonyabb, éspedig 1300 C°-jnál alacsonyabb lévén ezen ötvözet segítségével a kí­vánt bevonatokat, lényegesen jobb eredménnyel és a kisütőcső szerelvényeinek deformálódása nél­kül hozhatjuk létre. Ha pl. stabilizátorcsövekct kívánunk készíteni, úgy a katódának kell ilyen ötvözetből készülnie, vagy felületileg ily ötvözettel bevonva lennie és a katóda nagyfrekvenciás izzí­tása révén, vagy ködfénykisülés segítségével an­nak öntisztulása lép fel és egyben a kisütőcső falán egy, a fenti eutektikus ötvözetből álló, jói látható falbevcnat rakódik le, amely egyben gette­rező hatással is bír. Ez a folyamat önmagában nem fémötvözctekkel, hanem fémekkel ismeretes, de ép­pen az a magas hőmérséklet, amelyen ezen öntisz­tulást, ill. falbe vonatot létrehozni szükséges volt, károsnak mutatkozott. Az öntisztulás és a getterké­pes falbevonat ugyanis felismerésünk szerint ala­r ) i Db i n i n i\ it" "1 í létrejön, n i 1 t i )L 1! f o e ~>okből, de ti T -ni -" 11 h ~ k ' itektikus > ^\r^ FII i 1 -> ? í előállítás­i1 f i r> jiii-'^ otr ->ve ne 1 mc T az előnye i i " h > ! n ^ ) i ni •=• lit 1 i.t, ill. a t i| T i i h ii V\/ i alacso-i í 1 i Ti-. i - v lkain'' nz­•> if i p ' liodn1 íémötvü-1 i i í i ( íb "i'i ' lr> , it annak fiii i <• i]r "\'rda többi r a =i ! 1 n o A J i "+ al 1 tó vala-i i 1 chb^t 1 i a <- -dvp i n1 °1 pj uolibdén­i"e )t c t^l un " "" 1 nclyc-kben a 'lii i ° i x T cr °i id za5 j \ orüí volt, V -, t J i >. > t c v m°lyek ol-i "> t _ 1 i n •,] h^ Iszerűen 0n u í o ef en i J e 1 n\ el alkal-Lelhet oly '.módon is. eljárni, hogy pl. a részben elpárologtatandó, vagy elgőzölögtetündő katódot nem. fémötvözetből készítjük el, hanem oly módon, hogy az ötvözetet alkotó egyik fém a másik fémen, pl. a nikkel, a molibdénen, pl. a molibdén katódon bevonatot képez, és a kívánt ötvözet a. hőkezelés, hatására, ill. az, elpárologtaíás során jön létre. Azt találtuk, hogy a találmányunk értelmében készített ködiénykisüléses, különösen stabilizátor­csövek égési feszültsége hosszú- időhatárok között állandó és hosszabb, pl. 800 órás égetés után 0,4 V-nál kisebb értékkel változik csupán. Megjegyzendő, hogy ámbár a fentiekben a ta­lálmányt csupán egyes példák kapcsán mutattuk. be, azekre nem korlátozzuk magunkat, így pl. ké­szülhet az eutektikus ötvözet nemcsak két, hanem több komponensből ámbár alkalmazását elsősorban stabilizátoresöveknél mutattuk be, al­kalmazhatók a vákuumterihnika más területén is..

Next

/
Thumbnails
Contents