147190. lajstromszámú szabadalom • Emelőszerkezet csúszózsaluzatok, süllyesztőszekrények és egyéb nagy tömegek függőleges irányú, kis sebességű, egyenletes folyamatos mozgatására

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.190. SZÁM 37. f. OSZTÁLY — TO—429. ALAPSZÁM Emelőszerkezet csúszózsaluzatok, süllyesztőszekrények s egyéb nagy tömegek függőleges irányú, kis sebességű, egyenletes, folyamatos mozgatására Thoma József oki. mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1957. április 24. Az emelőszerkezet leírását példaképpen a csúszó­zsaluzatokkal kapcsolatosan adjuk meg. Az így megadott műszaki követelmények a legigényeseb­bek és ezek kielégítése a címben megadott egyéb szerkezetek' emelését és süllyesztését is lehetővé teszik. Az emelőszerkezetnek csúszózsaluzatok esetén biztosítani kell a betonozandó keresztmetszet kerü­letei mentén a zsaluzat folyamatos, egyenletes sebességű, függőleges irányú mozgását. Ki kell külszöbölni a zsaluzat relatív mozgásait és elcsa­varodását, mert ez a zsaluzat befeszülésére vezet. A kúszórudazat toldása, valamint az emelőszerke­zet átállítása folytán előálló leállásokat, üzemszü­neteket lehetőleg meg kell szüntetni. Emelés köz­ben az akalmazott összes emelő teljesen egyenlő ütemben (szinkron) működjék és szükség szerint kismértékben utánállítható, végső esetben cserél­hető is legyen. Az emelőszerkezet kis súlya, szét­.szerelhetősége a jó kezelés szempontjából igen kívánatos. Két csoportba osztható az eddig használatos emelő: A medhanikus emelők a műszaki követelménye­ket csak részben tudják kielégíteni és az ún. szink­ronjarást a mechanikus emelők meghajtásakor szükséges nagyobb erők miatt eddig még nem ol­dották meg. Az ismertebb emelők: a csavarorsós (spindlis), a Macdonald, a könyökemelős, ún. Rom­buszemelő és a Siemens—Bauunion-rendszerű fogaslétrás emelőszerkezet. A hidraulikus emelőszerkezetek a szinkron járás lehetőségét mogukban hordják. Ezen a téren a legjobban bevált és elterjedt a svéd „Concretor— Promető"-rendsze'rű emelőszerkezet. A szinkron­járást az emelőszerkezetekben uralkodó azonos hidraulikus nyomás (tehát nem kényszerkapcsolat) biztosítja. így a rendszerhez igen precíz (szükség szerint 40—50 db) sajtók és jól tömítő vezetékháló­zat szükséges. A legcsekélyebb tömítési pontatlan­ság következtében előállhat a zsaluzat befeszülése. Hazánkban kizárólag a legősibb csavaros (spind­lis) emelők használatosak. A jövőben a jelenlegi adottságok mellett csak mechanikus emelők alkal­mazása kívánatos. Az emelőszerkezet hosszmetszetét a fig. 1., ke­resztmetszeteit fig. 2. (A), fig. 3. (B), felülnézetét fig. 4., nézetét pedig fig. 5. ábrarészletek mutat­ják. A szerkezet működésére a fig. 6. és fig. 7. ábrarészletek utalnák. Az emelőszerkezet a csatolt példaképpeni rajz szerint a vasbetonfalból kinyúló —11-— kúszóruda­zaton mozog. Az emelőszerkezet fején nyugvó —14— íelfüggesztőjármon függ a —13— csúszó^ zsaluzat. Az emelőszerkezet mozgatása a —4— csiga meghajtása útján történik. A csiga meghaj­tása, azaz több emelőszerkezet szinkronjáratása, kilincsműves hajtókarok drj5tköteles kapcsolata (fig. 6., fig. 7.), a csigatengelyen levő lánckerekek motollaláncos kapcsolata, vagy a csiga tengelyek kardántengelyes kapcsolata segítségével hajtható végre. A zsaluzat emelése (fig. 6.) a —4— csiga „jobb" irányú meghajtása útján következik be úgy, hogy a csiga által meghajtott —5— csigakerék a —6— trapézmentes orsón felfelé csavarodik. Ekkor a —2— alsó szorítóhüvelyben levő —3— kúpos pofák a —11— kúszórudazatra szorulnak és a —2— szorítóhüvelyhez rögzített —6— menetes csövet a kúszórudazathoz képest fix állásba hoz­zák. A fix —6— menetes orsón felfelé hajtott —5— csigakerék a —10— tárcsás golyóscsapágy útján a —7— menetes csövet és az ehlhez rögzített —1— szorítóhüvelyt felfelé emeli. Ekkor a felfelé irá­nyuló mozgás következtében az —1— szorítóhü­velyben levő —3— kúpos pofák a —11— kúszó­rudazaton lazán csúszna!?;. Előzőkből következik, hogy a leírt mozgás az —1— szorítóhüvelyre sze­relt —8— gömbsüvegen nyugvó —14— függesztő­iárom a zsaluzatot a betonfalhoz képest emeli. Az emelés a Ickethossznak (,,!") megfelelő mértékig végezhető (fig. 7.).

Next

/
Thumbnails
Contents