147161. lajstromszámú szabadalom • Eljárás optikai rácsok, finomvonalú skálák, körosztások fotografikus úton való sokszorosítására

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.161. SZÁM 42. b. 14—16, OSZTÁLY - SE-805: ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Eljárás optikai rácsok, finomvonalú skálák, körosztások fotografikus úton való sokszorosítására Optikai és Finommechanikai Központi Kutató Laboratórium, Budapest Feltalálók: Szentirmai Endre tudományos munkatárs, Berthy Imre tudományos munkatárs és Dobos Sándor tudományos munkatárs, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1958. február 4. Ismeretes a különféle kromát és bikromát sók­kal fényérzékennyé tett kolloid-rétegek azon tulaj­donsága, hogy a megvilágított helyeken fellépő becserződés következtében megváltoztatják oldé­konyságukat és duzzad óképességüket. (Ottó Watter: Lichtgerbung.) Ugyancsak közismert ezen fény­érzékenyített kolloid-rétegek (albumin, zselatin, gumiarabikum, polivinilalkohol, sdhellak) igen jó feloldóképessége is. Ezen tulajdonságok teszik az eljárást alkalmassá optikai skálák és rácsok fotog­rafikus előállítására. Az eddig ismert eljárások azonban, melyek főleg a kép láthatóvátételében, vagyis az előhívási módszeriben különböznek egy­mástól, a bikromát sókkal érzékenyített kolloid­rétegek nagy felbontóképességében rejlő előnyöket nem tudják kihasználni, illetve ezek az eljárások általában csak mintegy 4—5 /t-os vonalvastagságok előállítására alkalmasak. Ennél vékonyabb vona­lakra való törekvés esetén azonban a vonalak fe­dettségével határozott kontúrjával szemben támasz­tott igényeknek nem tesznek eleget. Eljárásunknál célszerűen ammóniumbikromáttal fényérzékenyített zselatin-réteget használtunk. Igen vékony 1—2 /* vonalak előállításával szemben tá­masztott fokozott igényeket új előhívási módsze­rünkkel biztosítottuk. Eljárásunk alapját az a meg­figyelésünk képezi, hogy egyes színezékek maszk alatt megvilágított, bikromattal fényérzékenyített zselatin-rétegen szelektív adszorpciót szenvednek, tehát a megvilágított részeken kevésbé adszor­beálódnak, mint a megvilágítatlan helyeken. Előhívási módszerünk abban áll, hogy bikromá­tos zselatin-réteggel ellátott üveglapot egy eredeti pozitívon keresztül megvilágítjuk, majd színezék oldatában áztatjuk. A legmegfelelőbbnek találtuk a direkt színezékeket, ezen belül célszerű Super­anolechtsdhwartz, vagy Seidendruc'ksohwartz hasz­nálata. Ez az előhívási módszer igen nagy előnyök­kel bír. A kép láthatóvátétele folyamán kikerüli a zselatin-rétegnek más eljárásoknál alkalmazott részleges kioldását, valamint szemcsementes elő­hívást biztosít. Kísérleteink további részében meghatároztuk azokat a tényezőket, melyek a kép minőségét be­olyásolják. Ügy találtuk, hogy a legmegfelelőb­bek a direkt-színezékek, melyeknek 0,5—2%-os vizes savanyú (pH = 1—5) oldata 15+1 C°-on 2'30" előhívási idő alatt adja az optimális máso­latot. Vizsgálataink kiterjedtek továbbá a másolási folyamat többi fáziséra is, részletes példánk a ta­pasztalt legkedvezőbb körülmények megadását is tartalmazza: Elkészítjük a fényérzékeny emulziót: 5 ml 10%-os 38 C°-on oldott fotozselatinhoz 1 ml 20%-os (NH4 ) 2Cr 2 07 oldatot adunk. A bikromát koncentrációja ne lépje túl az emul­zió 0,3%-át. A két oldatot megszűrjük és 37+1 C°-os vízfürdőn tartjuk. Használat előtt összeönt­jük. Felhasználhatósági ideje 15 perc. Az előzőleg gondosan megtisztított üveglemezeket 55+3 C°-ra előmelegítjük, majd emulzióval látjuk el és 1 per­cig 2000/p. fordulatszámmal centrifugáljuk. A szá­raz rétegre negatívot helyezünk, inajd „Osram" HQS 500-as 120 W higanylémpától 30 cm-re l'20"-ig tesszük ki a bevilágítás hatásának. Előhívás: Expozíció után a kört azonnal berakjuk az elő­hívó oldatba. Az oldat hőmérséklete 12 (+1) C°. Az előhívás alatt a lemezt lassan mozgatjuk az oldatban. Az előhívás ideje 2'30". pH = 1—5. Az előhívó összetétele: Supranoleehtsehwartz 1,5 g deszt. víz 100 ml ecetsav (CH3COOH) 0,5 ml

Next

/
Thumbnails
Contents