147125. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az élesztő tenyészetek ergoszterin tartalmának növelésére

Megjelent: 1960. július 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.125. SZÁM 30. h. 1—8. és 6. a. 14—23. OSZTÁLY — KO—1283. ALAPSZÁM Eljárás az élesztő tenyészetek ergoszterin tartalmának növelésére Dr. Konsanszky Antal egyetemi tanársegéd, Szeged és Fazekas Árpád orvostanhallgató, Szeged A bejelentés napja: 1958. április 23. Az ergoszterin számos gyógyszer (vitaminok, hormonok) kiindulási alapanyagát képezi. Gyógy­szergyártás céljaira általában állati eredetű szte­­rinből készítik, vagy növényi eredetű olyan anya­gok feldolgozásából nyerik, amelyek viszonylag magas koncentrációban tartalmazzák, vagy egy­sejtű mikroorganizmusokból (élesztőből) állítják elő. Ipari előállításra az élesztőből történő kinyerés a legalkalmasabb. Ezért számos próbálkozás történt már az élesztők ergoszterintartalmának növelésére. Ismeretes a természetben előforduló élesztők mikrobiológiai úton való szelektálása és a magas ergoszterintartalmú fajták gyűjtése a nagyobb ki­nyerés céljából. Ismert eljárás, amikor a tápoldatba 2—3% ascor­­binsavat adnak, vagy a tenyészet redoxpotenciálját csökkentő thyoglikolsavat alkalmazva az ergosz­­terintartalom emelkedik, de ugyanakkor az élesztő szárazanyag mennyisége a nem kezekhez képest csökken, ezért a százalékosan kimutatott növeke­dés értéke csak látszólagos. Ismeretes továbbá a 629 415 sz. német szabadalmi eljárás is, melynek lényege az, hogy nádcukor/agar, vagy sörcefre/agar tápoldatokban szuszpendálja az ergoszterinben dúsítandó élesztőt és ezt 1 mm rétegvastagságban petri csészékben helyezi el, 23— 30 C°-on inkubálja, és periodikusan alkoholgőz­­levegő gázkeveréket bocsát a kultúrára bizonyos ideig. E kezelés hatására az er goszt éri ntartalom nem ritkán 40-szeresére is emelkedik. Ezen ismert eljárás igen komoly hátránya: rendkívül körül­ményes kivitelezhetősége, ezért üzemi megvalósí­tásra teljesen alkalmatlan. Ezenkívül ismeretes a 126 017 sz. magyar sza­badalom is, amelynek lényege az, hogy az élesztőt glicerines erjedésnek veti alá, mégpedig kétszer egymás után. Először kb. 11% cukortartalmú táp­oldatban történik az erjesztés, amelynek során 5—6 g/kg az élesztő szárazanyagára vonatkoztatott ergoszterin növekedés, mig a kiindulási élesztőé 1—1,2 g/kg. A második szakaszban úgy járnak el, hogy az előző erjesztéssel kimerült él észt ő­­szuszpenzi óihoz további kb. 1%-nyi cukrot adagol­nak rövid idő alatt folyamatosan. Ilyen módon elérik azt, hogy az ergoszterin 8—10 g/kg-ra dúsul fel. A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy az ergoszterintermelés során egyrészt növényi ere­detű porfirin vegyület alkalmazásával avatkozunk be a sejt anyagcsere folyamataiba, másrészt a te­nyészet szellőztetéséül kb. fél térfogatának meg­felelő levegő által O2 hiány jön létre, ami az ergoszterin szintézisét és az élesztő mennyiségét egyaránt növeli. A találmány szerinti eljárással bármilyen szterin %-tartalmú élesztő ergoszterin­­tartalma 13—14 g/kg-ra emelkedik. Az ergoszterintartalom növelésére szükséges tápoldat vezetéki vízben oldva glukózét, vagy szaccharozét tartalmaz. E tápoldatban szuszpendál­­juk az élesztőt, majd vízoldékony növényi eredetű porfirin vegyületet teszünk hozzá. Ezután 30 C°-on több napon keresztül kb. fél térfogatának meg­felelő levegőt áramoltatunk át percenként. Inku­­bálás után az élesztőt útépítéssel elkülönítjük, ve­zetéki vízzel mossuk, majd NaOH-al és egyidejű hőkezeléssel történő feltárás után petroléterrel extraháljuk. Egy példaképpen! előállítás a következő: 9% glukózét, vagy szaccharozét tartalmazó vezetéki vízzel készült tápoldatba 3% pékélesztőt szuszpen­­dálunk. A szuszpenzióba porfirin vegyületet pl. Na-klorofillint adagolunk 25 mg/liter — 0,5 g/liter közötti mennyiségben, célszerűen 0,25 g/litert. Az így készített tenyészetet 30 C -ra termosztált fül­kébe helyezzük és a tenyészet fél térfogatának megfelelő levegővel szellőztetjük percenként 96 órán keresztül. A tenyésztési idő után az élesztőt kiülepítjük, vezetéki vízzel ismételten mossuk, majd 5%-os NaOH-val és egyidejű hővel (120 C°, 1 órán át) feltárjuk és az ergoszterint petroléterrel történő ismételt extrakcióval kivonjuk. Az ergoszterin mennyiségét a Liebermann — Burchard színreakció alapján fotometrikusan határozhatjuk meg. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás élesztő tenyészetek ergoszterintartal­mának növelésére, azzal jellemezve, hogy az élesz­tőt tartalmazó tápoldathoz 25 mg/1—0.5 g/1 között:

Next

/
Thumbnails
Contents