147087. lajstromszámú szabadalom • Mozgatómű gépjárművek sebességváltókarjának és tengelykapcsolójának működtetésére

jviegjeieiu: ±»ou. június 10. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.087. SZÁM 63. c. 8—36. OSZTÁLY — DA—155. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Mozgatómű gépjárművek sebességváltó-karjának és tengelykapcsolójának " működtetésére Danuvia Szerszámgépgyár, Budapest j Feltaláló: Pósch Aladár oki. gépészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 31. A találmány mozgatómű gépjárművek, elsősor­ban motorkerékpárok, robogók, mopedek, segéd­motoros kerékpárok seibességváltókarjának és tengelykapcsolójának villamos úton — szervomo­torral — történő' működtetésére. Motorkerékpároknál régebben a gép, neveze­tesen a benzintank vagy a váz oldalán elhelyezett, a sebességváltó művel vonórúd útján összekötött kézi sebességváltókart mindinkább kiszorították a lábsebességváltók, mert ezekkel a kormány-, il­letve gázfogantyú elengedése nélkül lehetett se­bességet váltani. A lábsebességváltóknál az egyes fokozatok a sebességváltókar lábbal történő le­nyomásával, illetve felhúzásával történik, amikor is a váltókarral kapcsolatos kilincsmű, rugó és re­teszelő berendezés a fogaskerékáttétel eltolható karmos kapcsolók útján egy-egy fokozattal emeli, vagy csökkenti. Több fokozattal történő váltás csak a váltókar ismételt lenyomásával vagy fel­húzásával végezhető. A motorkerékpárok leg­nagyobb részénél a kikapcsolt — 0 — állás az első és második sebességfokozat között helyezkedik el, kapcsolása többnyire a váltókar félig — tehát nem ütközésig — történő lenyomásával, vagy emelésé­vel eszközölhető, ami sokszor nehezen érzékelhető és hibás kapcsolásra ad lehetőségei, Ezenfelül a motorkerékpároknál rendszerint a motorházon el­helyezett mutatós fokozatjelző nehezen olvas­ható le. Egyes gépjárműveknél, nevezetesen robogóknál, mopedeknél alkalmaznak a baloldali kormány­fogantyún elhelyezett olyan kézi sebességváltót, mely a tengelykapcsolókar meghúzásakor sza­baddá tett dob elforgatásával a kapcsolást hajlé­kony tengely, úgynevezett Bowden huzal közve­títésével végzi. E berendezés hibája, hogy a dobot a behúzott tengelykapcsolóval együtt kell elfor­dítani, ami három, vagy több sebességfokozatnál már kényelmetlen csuklótartást igényel. A kézzel kettős, egyidejű, jelentékeny erőkifejtést kell vé­gezni, a beállítás pedig a csatlakozó hajlékony ten­gely (Bowden huzal) súrlódása és nyúlása miatt bizonytalan, nem elég határozott. A sebességváltás villamos úton történő működ­tetésének három lényeges eleme a kézi beállítású fokozatkapcsoló, a különféle megoldású sebesség­váltók mozgatásához szükséges villamos hajtószer­kezet és a kapcsolás létrejöttét jelző! optikai be­rendezés. Ismeretesek oly gyakorlatban kivitelezett villa­mos hajtószerkezetek, amelyeknél a működtetést húzómágnesek segítségével végzik el. Ezek hát­ránya, hogy minden fokozat kapcsolásához külön elektromágnes vagy tekercs szükséges, a szerke­zet nehéz, terjedelmes és nagy az áramfelvétele. Az egyes fokozatok nem kapcsolhatók tetszőleges lépésekben, a fokozatok kapcsolását végző hely­igényes nyomógombok kezelése kényelmetlen és eltéveszthető. Az egy munkalökettel dolgozó elektromágnessel szemben a villamos motornak, mint forgógépnek, sokkal kisebb a súlya, mérete és áramfogyasztása, így alkalmazása sokkal előnyösebb. A találmány leírásához tartozó ábrák a követ­kezők: 1. ábra a mozgatómű sebességváltásra al­kalmas kiviteli formájának elrendezési és kap­csolási vázlata; 2. ábra motorkerékpár kormány­tögantyúján elhelyezett fokozatkapcsoló és ten­gelykapcsoló kar; 3. ábra motorkerékpár kormá­nyán elhelyezett jelzőlámpa-blokk; 4. ábra motor­kerékpár motorán elhelyezett vezérlőszerkezet és mozgatómű; 5. ábra jelzőlámpa-blokk kapcsolása; 6. ábra egy mozgókefés vezérlőszerkezet. A . találmány sebességváltásra alkalmas, célszerű kiviteli alakjánál a váltakozó irányú forgatást és a kívánt helyzetben való rögzítést forgásirány­váltóval, például kettős gerjesztő tekerccsel ellátott motor tengelyén levő lényegében ismert elemek­ből álló vezérlőtárcsa és a motor tengelyén elhe-

Next

/
Thumbnails
Contents