147076. lajstromszámú szabadalom • Nagy érzékenységű gáznyomásszabályozó gázégőkhöz

Megjelent 1960. július 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.076. SZÁM 4. c. 27—32. OSZTÁLY — ZI-109. ALAPSZÁM Nagy érzékenységű gáznyomásszabályozó gázégőkhöz Zsigmond János főmcchanikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. december 10. A találmány a városi és általában a központi vezetékekről táplált gázégők gáznyomásának stabi­lizálására szolgál. Ismeretes, hogy a városi gázhálózatokról táplált ipari és laboratóriumi készülékek használhatóságát a hálózati nyomásingadozás károsan befolyásolja. Vonatkozik ez elsősorban a vákuumtechnikai és üvegtechnikai iparra, ahol automatizált hőkezelé­sek folynak és ahol nemcsak a lánghőmérséklet, de a lángforma állandósága is nagy fontossággal bír. Ezeket a feltételeket különösen ott nehéz biz­tosítani, ahol a gázt elégetés előtt, egy keverőfej­ben oxigénnel, vagy levegővel kell keverni. Ilyen esetekben a legkisebb nyomásváltozásra a keverő­fej ben egyik, vagy másik gáz annyira elnyom­hatja elegytársát, hogy a keverés arányszáma a nyomásváltozás arányszámánál lényegesen na­gyot) mértékben változik. Tapasztalat szerint az automatizált hőkezelési eljárásoknál már plusz-mínusz 2%-os nyomásvál­tozás is selejtkárokat okoz. Ezzel szemben gyakran előfordul, hogy a hálózati gáznyomás perceken belül plusz-mínusz 10%-kal is változik. Szükség van tehát olyan gáznyomásszabályozóra, mely a nyomásingadozásokat plusz-mínusz 1% eltérési határok közé tudja szorítani. A találmány célja, hogy olyan gáznyomás­szabályozót adjon az ipar kezébe, mely ezeket a magasabb igényeket is ki tudja elégíteni. Az ábra egy találmány szerinti gáznyomás­szabályozót mutat be. A hálózati gáz az (1) bevezető csatlakozón át áramlik a heingerszerűen kialakított (2) tolattyú­házba, ahol a gáz a (2) tolattyúház belső palást­jába vágott (3) körcsatornán a szintén körszelvényű (4*) tolattyú palástját a (3) körcsatorna szélességé­ben körülönti. A (4) tolattyúnak a gáz által körül­öntött övén több radiális (5) nyílás vezet a (4) tolattyú belső üregébe, mely a már szabályozott nyomású (6) belső téren át a fogyasztóhoz vezető (7) csatlakozóhoz vezet. A (4) tolattyú a (3) kör­csatornához, illetve a (2) tolattyúházihoz képest axiálisan elmozdítható. így a (3) körcsatorna és az (5) furatok között a teljes nyitástól a teljes zárásig változtatható, fokozatmentes áramlási ellen­állás létesíthető. A tolattyú legfelső és legalsó helyzetét a (15) gát a szükséges mozgásokra ha­tárolja. A legfelső helyzet a teljes nyitásnak, a leg­alsó a teljes zárásnak felel meg. A (2) tolattyú nyomásszabályozó mozgását a (9) folyadékmanométer vezérli. A folyadékmanométer a (14) alsó tartányból, a (13) felső tartányból és a (16) összekötő csőből áll. A mérő folyadékoszlopot előnyösen egy kémiailag közömbös ásványi, vagy növényi olaj képezi. A manometer (14) alsó tar­tányában, a folyadék felszínén a (8) úszó fekszik, mely a folyadék szintmagasságának változásait a (12) tolattyúszár útján a (4) tolattyúhoz közvetíti. A (12) tolattyúszár a (4) tolattyú közeléiben csukló­val csatlakozik a (4) tolattyúhoz, Miután a teljes nyitástól a teljes zárásig szükséges tolattyúmozgást nagyon szűk határok, pl. 1 mm alá lehet szorí­tani, a. szabályozott nyomás is ilyen kis nyomás­ingadozáson belül stabilizálódik. A stabilizált nyo­más értékét a (10) és (11) folyadékszintek magas­ságkülönbsége határozza meg. Ezt a szintkülönb­séget előnyös úgy beállítani, hogy az; a hálózati nyomás várható minimumánál valamivel alacso­nyabb legyen. A gáznyomáisszabályozó lengéshajlamának meg­szüntetése végett a folyadék viszkozitása és a (16) összekötő cső keresztmetszete úgy van meg­választva, hogy a fellépő foiyadéksúrlódás a len­gést megakadályozza. A gáz vegyi romboló hatásának leküzdése és a könnyebb ellenőrzés végett a {2) tolattyúház és a (4) tolattyú átlátszó műanyagból, előnyösen ,Plexiglas''-ból készülnek. Szabadalmi igénypontok: 1. Gáznyomás szabályozó, jellemezve hengeres tolattyúházzal és az ebben axiális csúszómozgást végző hengeres tolattyúval, melyet „U" alakú folyadékmanométer alsó szintjére helyezett úszó vezérel. 2. Az 1. igénypont szerinti gáznyomásszabályozó, jellemezve azzal, hogy a beömlő nyílás a tolattyú-

Next

/
Thumbnails
Contents