147051. lajstromszámú szabadalom • Permanens-mágneses felfogó szerkezet

Megjelent: 1960. június 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.051. SZÁM 67. a. 1—5. OSZTÁLY — SE—874. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Permanens-mágneses felfogó szerkezet Szerszámgépfejlesztő Intézet, Halásztelek, Pest megye Feltalálók: Németh György oki. gépészmérnök, Budapest (65%), Lukács József oki. gépészmérnök, Budapest (35%) A bejelentés napja: 1958. november 20. A találmány permanens-mágneses felfogó szer­kezet. Ismeretesek elektromágneses felfogó szerkeze­tek, mint például köszörűgépek felfogó asztalai, felfogó tokmányok stb. Az elektromágneses szer­kezeteknél az áram hozzávezetések, mágnesteker­csek és egyéb berendezések komplikáltakká teszik a berendezést és különösen mozigó- vagy forgó­szerkezet, például tokmány esetén különleges ki­vitelek szükségesek. Még ilyen esetekben is elő­fordulhat, hogy az áramszolgáltatás bizonytalanná válik, ami által a munkadarab leeshet. Előfordul­hat az is, hogy más okból előálló áramkimara­dásnál a munkadarabot például a forgó csiszolókő ledobhatja, az újra beállítás kényelmetlen, sőt bal­eset is előfordulhat. Ismeretesek olyan permanens­mágneses felfogóasztalok is, amelyeknél a felfogó­lap alatt permanens-mágnesékből és a mágnesek közé iktatott, de a mágnesek felé fordított olda­lakon mágnesesen elszigetelt lágyvas darabokból álló tömböt mozgatnak. Ilyenkor, ha a mágnesek az asztallap mágnesesen elszigetelt részei alatt foglalnak helyet, az erővonalak a felfogott munka­darabon és lágyvason keresztül záródva rögzítik a munkadarabot. Ha viszont a tömb fél osztással el van tolva, az erővonalak a munkadarab alatti asztalrészen keresztül záródhatnak, így a munka­darab leemelhető. Az ilyenfajta szerkezeteknél elsőrendű mágneseket kell alkalmazni, hogy a lágyvasakkal váltakozva elrendezett mágnesek elegendő erővonalsűrűséget biztosítsanak. A találmány szerinti felfogó szerkezet — mint permanens-mágneses szerkezet — megszünteti az elektromágneses berendezések fentebb leírt hát­rányait és az ismertetett permanens^mágneses berendezéssel szemben is további előnyöket mutat. Abból a felismerésből indulunk ki, hogy men­nél nagyobb pólusfelületű és tömegű mágnes ke­rül alkalmazásra, annál nagyobb rögzítőerőt fog jelenteni, illetőleg azonos erő elérésére gyengébb minőségű mágnes alkalmazható. Ennek a felismerésnek megfelelően találmá­nyunk olyan permanens-mágneses felfogó szerke­zet, amelynek önmagában ismert, lágymágneses anyagból készült felfogólapja van, amelynek egyes részei az asztallap többi részétől mágnesesen szi­getelve vannak. Az elszigetelt részeket körül­veheti a mágneses szigetelőanyag, de lehetnek az asztal széléig végigfutó csíkok is, melyeket a szi­geteletlen részektől mágneses szigetelősávok vá­lasztanak el. A felfogólap és a permanens-mág­nesek között a felfogószerkezet működtető lágy­mágneses anyagból készült zárólemez: mozgatható. A zárólemez egyik oldalán a felfogólappal, másik oldalán a permanens-mágnes egyik pólusával érintkezik. A zárólemez célszerűen oly módon van kiképezve, hogy egyik oldala felfekszik a mágnes egyik pólusának felületére, míg másik oldala fo­gazva van. A fogak felülete méretben és elren­dezésben célszerűen megfelel a felfogólap szige­telt részeinek. Találmányunknál a mágnes egy darabból állhat, de összeállítható több mágnesből is oly módon, hogy valamennyi azonos pólus ugyanazon oldalon van elhelyezve. A pólusból kilépő erővonalakat a zárólemez a mágnes teljes pólusfelületéről a fogakba gyűjti és a fogakon, a mágnesesen elszigetelt asztallapfelületeken, majd a felfogott tárgyon keresztül az asztallap nem szigetelt részéhez és ezen keresztül a mágnes vagy mágnesek másik pólusához vezeti vissza. A munkadarab ily módon rögzítve van a felfogólap­hoz. Ha most a zárólemezt úgy mozgatjuk el, hogy a fogak az asztallap mágnesesen szigeteletlen ré­szei alá kerülnek, akkor az erővonalak közvet­lenül az asztallapon keresztül záródnak és a mun­kadarabot elengedik. A zárólemez alkalmazása lehetővé teszi, hogy az alkalmazott mágnes és pólus felülete is szélesebb és hosszabb legyen, mint a mágnesesen szigetelt részeket burkoló görbe által bezárt terület és így nagyobb terü­letről gyűjti össze az erővonalakat, mint a mág­nesesen szigetelt felfogólaprészek. Az erővonalak ilyen sűrítése lehetővé teszi gyengébb minőségű mágnesek alkalmazását is. Mágnesekként alkal­mazhatunk bármilyen összetételű és minőségű mágnest, így pl. fém- és porkohászati úton készült mágneseket, valamint ferrit mágneseket is.

Next

/
Thumbnails
Contents