147028. lajstromszámú szabadalom • Kukoricabetakarítógép

Megjelent: 1962. március 31. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG •#f -?• SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TAI 4LMANYI HIVATAL 147.028. SZÁM 45. c. 20-34. —OSZTÁLY — ME—336. ALAPSZÁM Kukoricabetakarító gép Kohó- és Gépipari Minisztérium Mezőgépfejlesztési Intézet, Budapest Feltalálók: Sárközi Károly osztályvezető, Vodnyánszky Rudolf főmérnök és Dugovich Pál osztály -vezetőhelyettes, mindhárman Budapesten A bejelentés napja: 1958. július 2. A kukoricabetakarító gépeknek jelenleg két nagy csoportja ismeretes: a) Az egymenetes betakarítást végző gépek, melyek a kukoricaszárat levágják, a csöveket letörik a szárról és tartályban gyűjtik, a szára­kat felsilózzák és pótkocsiba szállítják. b) A kétmenetes betakarítás első munkafázisát végző gépek, melyek a lábonálló szárakról letörik a csöveket, megfosztják és pótkocsiba szállítják. A technológiai folyamatok különbözősége foly­tán az egyes szerkezeti részek kialakítása és el­rendezése is nagymértékben eltér egymástól. A jelen találmány az első csoportba tartozó gépekre vonatkozik és. célja elsősorban a vágó­éis esőtörőszerkezet tökéletesítése. Már régóta is­meretes a végószerkezeteknek két alapvető tí­pusa, a forgórendszerű és az alternatív mozgást végző kasza. Az eddig kialakított kukoricabetaka­rító gépeken kivétel nélkül csak az alternatív mozgást végző kaszaszerkezetek kerültek alkal­mazásra annak ellenére, hogy számos hátrányuk van a forgómozgást végző vágószerkezetekkel szemben. így a kiegyensúlyozatlan tömegerők erős rázást adnak a gépnek és ugyanakkor az egyes szerkezeti részek időelőtti kifáradásához és töréséhez vezetnek, amellett pedig a szerkezet bonyolultabb kialakítású. A találmány alapgondolata az, hogy kukorica­betakarító gépeknél az egymenetes betakarítás céljából forgórendszerű vágószerkezetet alkalmaz­nak olyképp, hogy a két egymással szemben­forgó, ferde tengelyű vágókorong (tárcsa) a le­vágott kukorioaszáraikat a gép hátsó és magasab­ban fekvő részére szállító lánc két kerekével közös tengelyen, van. A gép mellső részén tehát egymás mellett két tengely helyezkedik el, me­lyek ferdén előre hajlanak és amelyeken a kuko­ricaszárakat felemelő és megtámasztó végnélküli láncok egyik kereke, továbbá az említett szár­szállító lánc egyik kereke és .a vágókorong he­lyezkednek el. Ez a szerkezet jóval egyszerűbb és biztosabb működésű, mint az eddig ismere­tessé vált kukoricabetakarító gépek. A találmány további részleteit a rajzokkal kapcsolatosan magyarázzuk meg, melyeken az 1. ábra oldalnézetben mutat két lábon álló kuko­ricanövényt, és az említett közös tengelyt, vala­mint a száremelő és szállító láncokat a csőtörő­hengerefckel, de a találmány megértéséhez csak vázlatos feltüntetésben. A 2. ábra a fent említett alkatrészeket ugyan­csak vázlatosan felülnézetben szemlélteti, de nem függőleges vetítésben, hanem a ferde láncokra merőlegesen tekintve. A ferdehelyzetű, közös 9 tengelyen legfelül van az 5 lánckerék, mely a hozzátartozó 6 lánc­kerékkel együtt a végnélküli 7 behúzó (füles) láncot vezeti, mely láncok ék alakban helyez­kednek el, hogy a szárakat vetési pontatlanság, vagy törött, földre hajlott szár esetén is a szál­lítóláncok közé terelje. A 9 tengelyeken legalul van a két 8 forgó vágókorong, melyek egymással szemben egy állópenge előtt haladnak el és így a szárakat alul elvágják. E két tárcsa között van a tengelyen egy további 3 lánckerék, mely a szá­rak szállítását végző 4 láncokat vezeti. A kukorica­szárak elvágása utáni pillanatban az egymással szemben futó 4 láncok megfogják azt és felfelé szállítják az 1 csőtörő hengerekhez. A 3. és 4. ábra ezen szénszállító végnélküli láncok központos feszítési módját szemlélteti vázlatos oldal-, illetve felülnézetben. A 4 szállítqláncok ceaík akkor tudják a külön­böző vastagságú szárakat biztosan szállítani, ha az állandó feszítés biztosítva van. Az üzem köz­ben állandóan nyúló mindkét oldali lánc egyidejű

Next

/
Thumbnails
Contents