147025. lajstromszámú szabadalom • Eljárás magnézium előállítására

<-> Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 147.025. SZÁM 40. a. 18—51. OSZTÁLY — MA—858. ALAPSZÁM Eljárás magnézium előállítására Le Magnesium Thermique „Magnetfaerm" cég, Párizs (Franciaország) A bejelentő által megnevezett feltalálók: Artru Jean mérnök, Párizs, Marchal Jacques mérnök, Bagneres-de-Bigorre A bejelentés napja: 1959. április 8. Franciaországi elsőbbsége: 1958. április 9. Javasolták már a magnéziumoxidnak vagy mag­néziumoxidtartaloiú nyersanyagoknak a reduk­cióját oly módon, hogy a redukció végrehajtása folyékony salakot tartalmazó elektromos kemen­cében történik és ennek a folyékony salaknak a felületére öntik a magnéziumoxidot vagy a magnéziumoxidtartalmú nyersanyagot, valamint a redukálószert is. Az eljáráshoz; szükséges hőt a folyékony salakon keresztülhaladó elektromos áram szolgáltatja; így a salaknak a reakcióhőmér­sékleten mutatott elektromos vezetőképességét hasznosítjuk ennek az eljárásnak a során. Kísérletet tettek már arra is, hogy a reduká­lási reakciót a folyékony salakban oldott magné­ziumoxiddal hajtsak végre, ily módon azonban a szedőben kapott fém-magnézium jelentős mér­tékben szennyezeit volt, az eljárás hatásfoka pedig túlságosan kicsiny volt ahhoz, hogy az, eljárást ipari alkalmazásba lehessen venni. Ujabban megkísérelték ezeknek a nehézségek­nek a kiküszöbölését oly módon, hogy a magné­ziumoxidot, ill. a magnéziumoxidtartalmú nyers­anyagot és a redukálószert porított alakban, egy­mással alaposan összekeverve táplálták be a ke­mencébe. Az ily módon betáplált por alakú anyag adagjainak mennyiségét oly módon szabták meg, hogy a folyékony salak felülete részben meg­szilárduljon, amikor a betáplált por alakú anya-2CaO, MgO + (Fe)Si + nAl2 0 3 Ha alumíniumoxid nincsen vagy túlságosan kis mennyiségben van jelen a salakban, akkor az alábbi reakciók valamelyike következhet be: T T MgO +Cf=iMg4-CO t Si02 + C ^ SiO + CO lehűlés után pedig a szedőben az alábbi terméke­ket fogjuk találni: gokkal érintkezésbe kerül, így azt kívánták el­érni, hogy az egész redukció szilárd fázisban menjen végbe a por alakú keverékben. Ebben az esetben azonban a felszálló magnéziumgőzök a por alakú nyersanyag el nem hanyagolható mennyiségeit ragadják magukkal, ez a por alakú nyersanyag azután szennyezi a szedőben lerakódó fém-magnéziumot. A jelen találmány tárgyát olyan eljárás képezi, amelyben a magnéziumot elektrotermikus úton állítják elő ••magnéziumoxid vagy kalcinált dolomit ferrosziliciummal történő redukciója útján, egy meghatározott összetételű folyékony salakban, mégpedig oly módon, hogy amennyire csak lehet­séges, a salakban oldott magnéziumoxid kerüljön felhasználásra a redukció során, elkerülve azon­ban azokat a karbotermikus reakciókat, amelyek szennyeződéseknek a fém-magnézium kondenzálá­sára szolgáló szedőben való lerakódására vezetnek. Azt találtuk, hogy a salakhoz feltétlenül szük­séges alumíniumoxidot vagy valamely alumínium­oxidtartalmú terméket — legalább bizonyos mennyiségi arányban — hozzáadni. Ez az adalék ugyanis lehetővé teszi, hogy kielégítő mértékben megolvasztható salakot kapjunk és egyúttal csök­kenti a reakció egyensúlyi hőmérsékletét, a eziliko­aluminát képződési hője folytán. Ebben az eset­ben a reakció a következőképpen folyik le: í -> Si02 , nAl 2 0 3 , 2CaO + 2Mg Mg + CO -> MgO -f C Mg + SiO -» MgO + Si A kapott fém tehát ebben az esetben magnézium­oxiddal, szénnel és szilíciummal lesz szennyezve. A jelen találmány értelmében a betáplált anya­gok összetételét oly módon állítjuk be, hogy az alábbi mól-arányoknak megfelelő összetételű sala­kot kapjunk:

Next

/
Thumbnails
Contents