147010. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízoldékony klorofill készítésére

o Megjelent: 19R0. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEIRÄS 147.010. SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — KO—1239. ALAPSZÁM Eljárás vízoldékony klorofill készítésére Bejelentő: Dr. Konsanszky Antal egyetemi tanársegéd, Szeged A bejelentés napja: 1957. december 4. Pótbejelentés a 148133 sz. törzsszabadalomhoz Törzsszabadalmunkban az alkalmazott alkáliák­tól függően CaNa-, CaNaMg- és Ca-klorofill sókat nyertünk. Ismeretes, hogy mikrobiológiai objek­tumok, továbbá a magasabbrendű élőszervezetek sejthártyái némely anorganikus komponensek szá­mára átjárhatók, mások számára viszont gyakor­latilag át jár ha fátlanok; így például a Ca és, Mg, ionok számára szinte teljesen átjárhatatlanok, míg a Na és K ionok számára átjárhatók. így tehát kézenfekvő ezen utóbbi bázisok vízoldékony klo­rofill sóinak alkalmazása az erjesztő iparban, mely­nek előállítását kálilúg és nátronlúg alkalmazásá­val részleteiben az alábbi példákban ismertetjük. Példák: 1. 1 kg bármilyen zöld növényi anyagot 3 liter 0,1—1%-os, célszerűen 0,4%-os nátronlúgban áz­tatunk 12—24 órán át, vagy 30 percen keresztül forralunk. Eközben a növényi részekből szennyező­anyagok vándorolnak ki, a zsírok elszappanosod­nak és kioldódnak, ezért ezt a lúgot eltávolítjuk, nem használjuk fel a továbbiakiban. A növényi anyaghoz az előbbi töménységű nátronlúgból frisset adunk és 45 percig forraljuk. E. forralás közben az egyébként vízben nem oldódó klorofill is elszappanosodik és vízoldékonnyá válik. Ezután kiszűrjük a növényi anyagot, 1 liter metilalkoholt vagy acetont adunk hozzá, és az elegy hőmérsék­letét kb. 40 C°-on tartjuk. Bizonyos idő múlva, amikor az oldószer klorofillinnel telítetté vált, leszűrjük és a növényi anyaghoz az előbbi oldó­szerből 0,5 litert adunk, ezt klorofillinnel való telítődés után leszűrjük és a növényi anyaghoz még egyszer adunk 0,5 liter oldószert, majd szűr­jük. A szűrleteket összegyűjtve az előbbi lúg friss oldatából 0,2 litert adunk hozzá, körülbelül 30 perc múlva szerves vagy ásványi savval részlegesen pH = 8—9-re leközömbösítjük. A keletkezett csa­padékot leválasztjuk, a folyadékrészről lepároljuk az oldószert; a vizes maradékot petroléterrel, benzinnel vagy etiléterrel mossuk, e mosással el­távolítjuk a szennyező zsíroldékony anyagokat; majd szárítjuk. Az így nyert kb. 15 g sötétzöld por: az eljárás szerint előállított Na-klorofillin só. A Na-klorofillin. só vízben rendkívül könnyen és jól oldódik, a vizes oldat enyhén lúgos kémhatású, szövet és sejtizgató és toxikus anyagokat nem tartalmaz, ezért gyógyszerkészítésre kiválóan al­kalmas, alkoholban és acetonban is jól oldódik, oldata élénkzöld színű vörösen fluoreszkál. 2. 1 kg zöld növényi anyaghoz 3 liter 0,05— 1%-os, célszerűen 0,1% kálilúgot adunk és ebben áztatjuk 12—24 órán át, vagy 30 percen keresztül forraljuk. Azután a növényi anyagot kiszűrjük és ismét 3 liter friss lúgoldatot adunk hozzá, majd 45 percen át forraljuk; ezután megismételjük a leírt eljárást és a végén kb. 14 g zöldes-fekete színű céltermékhez jutunk, melynek tulajdonságai megegyeznek a Na-klorofillinével; az így nyert céltermék: K-klorofillin. Szabadalmi igénypont: A 146 133 számú törzsszabadalom 1. igénypontja által meghatározott eljárás kiviteli alakja K-, il­letve Na-klorofillin só előállítására, amelyre az jel­lemző, hogy 0,05—1%-os, célszerűen 0,1%-os káli­lúgot, vagy 0,1—1%-os, célszerűen 0,4%-os nátron­lúgot alkalmazunk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 60728. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents