146961. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitroglicerin megkötésére poralakú robbanóanyagokban

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.961. SZÁM 78. c. OSZTÁLY — BA-1340. ALAPSZÁM Eljárás nitroglicerin megkötésére por alakú robbanóanyagokban Bejelentő: Bányászati Bobbantótechnikai Kutató Intézet, Tatabánya A bejelentő által megnevezett feltalálók: Kóta József, Kiss József, Németh László A bejelentés napja: 1959. május 9. A nitroglicerin gyakorlati alkalmazásának kez­detén kovafölddel itatták fel ezt az igen érzékeny robbanóanyagot. Az így nyert ún. „egyenes dina­mitok" hátrányos tulajdonságai miatt azonban a fejlődés során kovaföld helyett teljes egészében áttértek nitrocellulóz alkalmazására. Por alakú robbanóanyagoknál a nitroglicerint kezdetben kötőanyag nélkül alkalmazták, de itt is csakhamar áttértek a zselatinálásra. A nitroglicerin zselatinálása nem mindenben felel meg a felhasználás adta követelményeknek. Ha ä nitrocellulóz tartalom alacsony, a robbanó­anyagot mechanikai behatásokra igen érzékeny. Ma­gas nitrocellulóz tartalom esetén pedig erősen csök­ken a detonációsebesség és a robbanóanyag gyorsan öregszik. Alacsony nitroglicerin tartalmú, por alakú robbanóanyagokban másfelől a szabad nitro­glicerin veszélyforrást jelent, mert az ammon­salétrom vagy' más alapanyag kioldódása esetén nitroglicerin cseppek keletkeznek s ezek a leg­kisebb mechanikai behatásra is érzékenyek. A zselatinált és szabad nitroglicerin alkalmazá­sának ezt az ellentmondását mind a mai napig nem sikerült megnyugtató módon kiküszöbölni, mert nem találtak olyan kötőanyagot, amely a robbantó technikai tulajdonságok hátrányos be­folyásolása nélkül stabil módon megkötné a nitro­glicerint. A találmány lényege a nitroglicerin megköté­sének biztonságos és a ro'bfoantótechnikai tulaj­donságok szempontjából rendkívül előnyös formá­ban van. A nitroglicerin megkötésére mi kormot alkalmazunk. Az érzékenységi vizsgálatok azt mu­tatták, hogy ha 1 súlyrész nitroglicerinhez 0,5 súly­rész kormot adunk, az érzékenység már kedvezőbb a nitrocellulózzal kapott elegynél. Az ej tógépen megejtett vizsgálatok szerint 5 kg-os súly 150 om magasságból sem robbantotta be ezt az anyagot. Ugyanakkor 2,5% nitrocellulóz tartalmú zselatin 1 kg-os súllyal már 3 om magasból is berobbant. Földalatti alkalmazáshoz a. nitroglicerin-korom ke­verékéhez oxigénhordozókat is kell adni. Ezek lehető­nek pl. KNO3, KCIO3, KCIO4, NaN03 , NH 4 N0 3) NH4CIO4, stb. Mivel a korom szemesemérete igen kicsi, az oxigénhordozó szemcseméretét is ehhez kell arányítani, tehát ezeket is igen finomra kell őrölni. Az: őrlési finomság elérésére és az őrlés hatásfokának növelésére, a finomőrlés fázisa előtt, az alkalmazott korom egy részét hozzáadjuk az oxigénhordozóihoz, ha ez nem jelent robbanás­veszélyt. A robbanóanyag készítésének első fázi­sában a kormot az oxigénhordozóval keverjük össze és ehhez adagoljuk a nitroglicerint. A por alakú keverékben a nitroglicerin rövid keverés után önmagától is eloszlik. Ehhez csupán néhány napig kell pihentetni az anyagot. A korommal megkötött nitroglicerin alkalmazá­sának néhány példa szerinti összetétele: 1. Külszínen használható por alakú robbanó­anyagok: nitroglicerin 60 % korom 40 % 2. Földalatt alkalmazható káliumnitráttal kevert por alakú robbanóanyag: nitroglicerin 8,90% korom 11,87% káliumnitrát 79,23% 3. Földalatt alkalmazható nátriumnitráttal hígí­tott por alakú robbanóanyag: nitroglicerin 5,36% korom 14,24% nátriumnitrát 80,40% 4. Földalatt alkalmazható ammóniumnitrátos por alakú robbanóanyag: nitroglicerin 5,00% korom 6,80% ammóniumnitrát 88,20% Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás nitroglicerin tartalmú robbanóanyag készítésére, azzal jellemezve, hogy korommal nitroglicerint szívatunk fel. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosítási módja, azzal jellemezve, hogy a nitroglicerin­korom keverékhez oxigénhordozót adagolunk.

Next

/
Thumbnails
Contents