146942. lajstromszámú szabadalom • Hangföljegyző készülék

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.942. SZÁM 42. g. 2-13. OSZTÁLY — TO—478. ALAPSZÁM Hangfeljegyző készülék TOKYO DENKI KAGARU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokió (Japán) és HOSHINO Yasushi tanár, Tokió (Japán) A bejelentők által megnevezett feltalálók: Hoshíno Yasushi tanár, Tokió (Japán), Sato Minoru mérnök, •> Tokió (Japán), Namikawa Mamoru mérnök, Tokió (Japán), Tochihara Shigezo mérnök, Kanagawa (Japán) A bejelentés napja: 1958. november 13. A találmány . mágneses hangfeljegyzéshez való készülék, amelynek a hangvisszaadáshoz, illetőleg a hangfeljegyzéshez több mágnesfeje van és ezek lap alakú hanghordozók fölött forgómozgásban vannak vezetve. A hanghordozót egyrészt mág­neses film alkotja, másrészt a hanghordozónak oly" felülete van, amelyen feliratok, rajzok stb. helyez­hetők el. A hangfejeket egymás után vezetjük el a lap fölött, mégpedig úgy, hogy görbe vonalú pályájuk a lap fölött harántirányban helyezkedik el, a lapot viszont eközben e pályáikra merőlege­sen saját hosszúságának irányában menesztjük. Ily módón a mágnesezhető felületet szakaszonként pásztázzuk végig, miközben a másnesíejjel létesí­tett mágnesmező változásait feljegyezzük; illetőleg a hangot visszaadjuk vagy a hangnyomot töröljük. A rajzon a találmány szerinti hangfelvevő szer­kezet példakénti kiviteli alakjait tüntettük fel. Nevezetesen: Az 1. ábra a találmány szerinti készülék egyik példakénti kiviteli alakjának oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrának megfelelő alulnézet. A 3. ábra a hangfeljegyzésre való lap felső ol­dalának távlati képe. A 4. ábra a találmány szerinti hangfeljegyző készülék példakénti kiviteli alakjának távlati képe, a hangfeljegyzésre való lapot a készülékbe adagoló berendezéssel. Az, 5. ábra a 4. ábrának megfelelő hosszmetszet. A 6. ábra a 4. és 5. ábra részletét tünteti fel nagyobb léptékben és távlati képben. A 7. ábra a találmány szerinti készülék példa­kénti kiviteli alakjának jelzőberendezéssel ellátott távlati képe. A 8. ábra a 7. ábra VIII—VIII vonala mentén vett metszet. A 9. ábra a találmány szerinti készülék példa­kénti kiviteli alakjának teljes nézete. A 10. ábra a készülék távlati képe, házának részbeni elhagyáséval. A 11. ábra forgó test önműködő reverzálásához való berendezés távlati képe. A 12. ábra a mágnestest szabatos helyzetének önműködő beállításához való berendezést tüntet fel távlati képben. A 13. és a 12. ábra szerinti berendezés felül­nézete. A 14. ábra a hanglap nézete alulról. A 15. ábra a feljegyzési pálya és mágnesfej köl­csönös helyzetének beállításához való berendezés példakénti kiviteli alakjának távlati képe. A 16. ábra a 15. ábra részletét tünteti fel hossz­metszetben. A 17. ábra a hanglap alsó oldalának nézete. A 18. ábra a mágnesfejet a hanglaptól elválasztó berendezés példakénti kiviteli alakjának részletét tünteti fel elölnézetben. A 19. ábra a 18. ábra szerinti berendezés felül­nézete. A 20. ábra a forgótest kerületének kifejtése. A 21., 22. és 23. ábra a hangfeljegyzés és a hang­visszaadás folyamatát tünteti fel a szokásos, ille­tőleg a fordított irányban. A 24. ábra bejátszott hanglapok másolatainak előállításához való berendezés elölnézete. A 25. ábra a találmány szerinti készülék oly példakénti kiviteli alakjának lényeges részeit tün­teti fel távlati képben, amely két forgásirányban üzemeltethető. A 26. és 27. ábra törléshez való mágnesféjekkel és feljegyzéshez való' imágnesf ej ékkel ellátott forgótest egy-egy távlati képe. A 28. ábra a 26. és 27. ábrának megfelelő felül­nézet. A 29. ábra mágnesfejeket a forgótesten rögzítő berendezés metszete. A 30. ábra a 29. ábra szerinti berendezés rész­ben metszett nézeté. A 31. és 32. ábra egy-egy hanglap alsó oldalá­nak nézete, amikor is a hanglapok törlést vagy ket-

Next

/
Thumbnails
Contents