146926. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénmonoxid vagy metán vízgőzzel való átalakulásánál a reakciógázokból hő és vízgőz visszanyerésére

o Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.926. SZÁM 12. g. OSZTÁLY — Sí—629. ALAPSZÁM Eljárás szénmonoxid vagy metán vízgőzzel való átalakulásánál a reakciógázokból hő és vízgőz visszanyerésére Simonek Jiri, Michalicks Ladislav, Drásky Jiri mérnökök, Prahában és Zoha Jan mérnök, Litvinovban Csehszlovákiai elsőbbsége: 1955. december 27. A bejelentés napja: 1956. december 27. A találmány tárgya eljárás hő és hidrogén vissza­nyesésére szénmonoxid vagy metán vízgőzzel való átalakulásánál. A találmány célja az átalakító be­rendezésben a lehető legjobb hőkihasználás és ezáltal a mesterséges tüzelőanyagok előállításához, ammóniák szintetikus előállításához és hasonlók­hoz a hidrogén ipari előállításának olcsóbbítása. Az említett átalakulásoknál — akár nyomással, akár nyomás nélkül mennek végbe — eddig olyan eljárásokat alkalmaztak, amelyeknél a berendezés­nek azokban a részeiben, ahol a reakciótermékek lehűlése bekövetkezik, a nyomásveszteségek kö­vetkeztében alacsonyabb nyomás van, mint azok­ban a részekben, amelyekben a kiinduló gázok nedvesítése és felmelegítése történik. Kivételt ké­peznek azok az esetek, amelyeknél a berendezésbe egy cirkuláltató kompresszor, illetve egy gőzinjek­tor van beépítve, amellyel a berendezésnek abban a részében, ahol a reakciótermékek lehűlése és kondenzálása megy végbe, néhány vízoszlop-milli­méterrel nagyobb nyomást lehet fenntartani, mint abban a részben, ahol a kiinduló gáz felmelegítése és nedvesítése történik. Az említett, pl. szénmonoxid átalakítására szol­gáló eljáráshoz a reakcióba lépő gáz CO + H 2 = C0 2 + H 2 reagáló mennyiségéhez képest 5—6-szoros vízgőz­többletre van szükség. Azonban a vízgőznek csak egy részét lehet előállítani a körfolyamatban részt­vevő víz közvetlen elgőzölögtetésével. A többi víz­gőzt a gáz átalakulás előtti és utáni mindenkori összetételének megfelelően a kiinduló gáz 1 normál m3 -éhez 500—800 g mennyiségben a berendezésbe kell vezetni, ami a reagáló gőzmennyiség több­szöröse. Az, eddigi eljárásoknál a reakciótermék hőjének csak egy része van a folyamatba visszavezetve és a hő jelentős része elvészik. A berendezésbe kívül­ről rendszerint ugyanolyan hőmennyiséget kell vízgőzzel bevezetni, mint amilyen a körfolyamat­ból elvész. Másrészt a hulladékhőnek elvezetésé-. hez, amit az adott viszonyok között nem lehet kihasználni, nagy hűtővízimennyiség szükséges. A találmány szerinti eljárás CO-nak vagy CH4-nek vízgőzzel való átalakulásánál keletkező reakció­gázokból a hőnek és vízgőznek visszanyerésére, amelynél a reakciógázokból a hőt és a vízgőzt hűtővíz segítségével vonjuk el és az; ezáltal fel­melegített hűtővizet a frissgázok előmelegítésére és vízgőzzel való telítésére használjuk, azzal van jellemezve, hogy a telített frissgázok nyomását összenyomással a reakciógázok átalakulásánál és hűtésénél mintegy 1,5-ször nagyobb értéken tart­juk, mint a frissgázok telítésénél és melegítésénél. Megemlítjük, hogy a 476 840 számú német sza­badalmi leírásban már le van írva egy berendezés a hő kihasználására hasonló reakcióknál. Azonban ennél a találmány szerinti eljáráshoz képest a hő visszanyerése nem elég eredményes, mert az; em­lített, találmányunkra jellemző ismérvek nincsenek megvalósítva. A találmányban egy eljárás van kidolgozva, amelynél a frissgázok (azaz átalakulás előtti gázok) kezelése lényegében egy érintkezéses kicserélőben (1 permetezéses teli tőben) melegítésből és vízgőz­zel való telítésből áll, továbbá az érintkezőgázok egy másik érintkezéses kicserélőben (2 permete­zéses hűtőben) vannak lehűtve, mindkét érintke­zéses kicserélőn folyamatosan víz áramlik át, amely a frissgázokat egyidejűleg felhevíti és telíti. Az eljárásra jellemző1 , hogy egy kompresszor a per­metezéses hűtőben a nyomást oly nagyra állítja be, hogy a gázok hőmérsékletei a hűtőn való át­haladáskor megközelítően azonosak a teli tőn át­haladó gázok hőmérsékleteivel és mindkét érint­kezéses kicserélő több fokozatra van osztva, to­vábbá, hogy a hűtőből a hő fokozatosan, több vízkörforgás segítségével a telítőben a friss gázok­nak van átadva. A találmány további ismertetője, hogy a per­metezéses hűtő1 legmelegebb fokozatából kijövő víz a permetezéses telítő legmelegebb fokozatába való beeresztése előtt egy előhűtőben a permete­zéses hűtőbe belépő gáz által fel van hevítve és hogy a kontaktgáz az előhűtőbe való belépése előtt, a kompresszor által összenyomott frissgázt még tovább hevíti. A találmány szerinti eljáráshoz, pl. szénmonoxid­nak vízgőzzel való, nyomás alatti átalakulásához használt berendezés egy kiviteli alakját a rajz példaképpen szemlélteti.

Next

/
Thumbnails
Contents