146894. lajstromszámú szabadalom • Beállítószerkezet kardán ágyazású vetítőlámpákhoz

Megjelent: 1960. május 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.894 SZÁM 57. a. 33—63. 57. c. OSZTÁLY — KA—807. ALAPSZÁM Beállítószerkezet kardán ágyazású vetítőlámpákhoz VEB Kamera- und Kinowerke Dresden, Dresda (Német Demokratikus Köztársaság) Feltaláló: Hauptvogel Herbert, Dresda Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. február 28. A bejelentés napja: 1959. február 13. A találmány célja vetítéshez vagy nagyításhoz alkalmazandó lámpaházban elhelyezett álló, vagy függő kardánágyazású vetítőlámpa beállítása kí­vülről, a legegyszerűbb eszközökkel, gyorsan és biztosan, a vetítőberendezés lencserendszeréhez képest minden irányban. Kívülről beállítható központosító szerkezetek, kardáncsuklós szerkezetek vagy egyéb beállító­szerkezetek vetítőlámpák számára már ismerete­sek. Valamennyi ismert megoldás sok alkatrészt tartalmaz és gyártása nagyon költséges. Ezenkívül az eddigi lámpabeállítás kezelése meglehetősen nehézkes. Ezeket a hátrányokat úgy küszöböljük ki, hogy az álló, vagy függő vetítőlámpáknak ismert módon kívülről működtethető, kardán­ágyazású beállítószerkezetét bármely irányban két csavarkötés segítségével állítjuk el, ahol is a ta­lálmány szerint a csavarkötések egyike egyrészt ágyazócsapot alkot a kilengetés és eltolás lehetővé tételére, imásrészt a vetítőlámpa magassági beállí­tására és rögzítésére is alkalmas, míg a vetítő­lámpának a beállítás utáni rögzítésére gömb, ill. kúp alakú csúccsal, szorítórugóval és menetes tár­csával ellátott rögzítőcsavart használunk. A talál­mány szerint továbbá az említett csavarkötés két áigyazócisapja a vetítőlámpa foglalatát ismert mó­don felvevő gyűrűben olyan elrendezésű, hogy ezáltal a gyűrű, a vetítőlámpa és a lámpafoglalat a lámpaházban elforgatható és eltolható. A talál­mány további részleteit az alábbiakban ismer­tetjük. A rajz egyetlen ábrája a találmány szerinti be­állitószerkezet egyik kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. A részleges metszetben ábrázolt —1— lámpatokban van a —2— vetítőlámpa, melyet ma­gában véve ismert módon a —3— lámpafoglalat tart. Utóbbit —4— gyűrű veszi körül, melyen a —7— csavarmenet segítségével két darab —5, 6— pecek van felerősítve. E peckek az —1— lámpa^ házban elforoghatnak és hosszirányban elmozdul­hatnak. A —4— gyűrűben alkalmazott lámpa­tartón és elállítószerkezeten kívül a •—3— lámpa­foglalat egy rögzítőszerkezethez támaszkodik, mely a következő részeikből áll. A —8— rögzítőgomb a —10— menetes csappal együtt a csavar meg­húzásakor az —1— lámpaház —9— falához tá­maszkodik. Az —1— lámpaház belsejében helyez­kedik el a —11— menetes tárcsa, melybe a —10— menetes csapot hajtjuk. A —11— menetes tár­csára a —13—- csavar segítségével ív alakban erő­sítjük a —12— rugót, melynek biztosabb ágyazás végett —14— hasítéka van és ez a menetes tár­csába erősített —15— peoket vezeti. A —2— vetítő­lámpa központosítására a —12— rugón gömb vagy kúp alakú —16— csúcs van, mely á —3— lámpa­foglalat alatti —17— mélyedésbe nyúlik. —18— a lámpa spirálhuzala, —19— a homorú tükör és —20— a kondenzorrendszer. A bármely irányiban elvégezhető lámpabeállítás a következőképpen történik. A —8— rögzítőgomb oldása után a —2— vetítőlámpa az —5, 6— ágyazó­csapo'k segítségével kilengethető1 és eltolható. Amennyiben a vetítőlámpát magassági irányban akarjuk állítani, a —6— ágyazócsapot, melyen a —7— menet van, csavarhúzóval oldjuk. A magas­sági beállítás után a lámpafoglalatot a —6— ágya­zócsappal ismét rögzítjük. Ezután a —8— rögzítő­gombot, melynek menetes csapja a menetes tár­csában foglalt helyet, meghúzzuk. A gömb vagy kúp alakú —16— csúcsot a —12— rugó a —17— mélyedésbe nyomja, miáltal a •—2— vetítőlámpa szilárd, de még mindig rugózó felfekvést kap, úgyhogy az —1— lámpaiházra kívülről ható ráz­kódások vagy lökéseik nem hatnak kártékonyán a —2— vetítőlámpára, illetve az érzékeny —18— spirális szálra. Szabadalmi igénypontok: 1. Kívülről működtethető, kardánágyazású be­állítószerkezet álló vagy függő vetítőlámpákhoz, azzal jellemezve, hogy a vetítőlámpa (2) bármely

Next

/
Thumbnails
Contents