146831. lajstromszámú szabadalom • Fém-antimón elektródás mérőberendezés

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.831. SZÁM 42. 1. 3. OSZTÁLY — SE—895. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Fém-antimon elektródás mérőberendezés Szervesvegyipari és Műanyagipari Kutató Intézet Feltalálók: Sere József né sz. Zsiga Júlia és Tasnádi Ferenc, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1959. február 7. A leginkább kikísérletezett és ajánlott fém­fémoxid elektróda az antimon-^elektróda. Ez ön­tött antimonfémből vagy elektrolitikus úton más fémre, pl. platinára vagy grafitra felvitt antimon­ból áll. Igen fontos bármely módon előállított antimonelektróda felületi kiképzése és a kiindu­lási anyag tisztasága. Általában fényesre polírozott 99,99% tisztaságú antimont használnak. Egyes szer­zők szerint azonban (Schwabe: Fortschritte für pH Messteehnik, 1958; Kordatzki: Handbuch für pH Messungen, 1950.) még így is folyamatos üzemnél , egy-két óra múlva felületmegújítást kell végezni. Erre azért van szükség, mert a mérendő oldat­ban levő levegő-oxigén hatására az oxidhártya erő­södik úgy, hogy az elektródok nem az oldat pH-ját mérik, hanem a pórusos oxidihártyában levő oldatét. Wulff és Kordatzki (D. R. P. 606 798) kí­sérletei szerint az elektróda felületét folytonosan forgó kefékkel újítják. Ez azonban tetemes anti­monveszteséggel jár. Folyamatos üzemben úgy is elérhető a felületújítás, hogy homokszemcséket, vagy üveggolyókat örvényeltetnek folyadékáram­ban (Schwabe: pH Messteehnik, 1958.). Haggard és Greeniberg (Science, New York, 93, 479 (1941) biológiai méréseknél használt antimontű-elektró­dokat hetenként egyszer 1%-os forómos vízben re^ generálják. Ez a módszer a folyamatosságot ugyan­úgy megszakítja, mintha dörzspapírral esi szólnánk le az elektródafelületet. Scserbakov (Zs. Analiti­cseszkoj Himii, 6, 157 (1951) szerint az antimon elektróda folyamatos üzemben csak állandó áram­lási sebesség mellett ad reprodukálható értéket. A fenti összefoglalás alapján tehát az antimon elektróda az üzemszerű folyamatos pH-<mérés igé­nyeit az eddigi módszerekkel nem tudja teljes mér­tékben kielégíteni. Ügy találtuk, hogy az antimon elektróda felü­letén keletkező zavaró oxidréteg képződését ki­küszöbölhetjük, ha az elektródát félig-áteresztő szerves anyagréteggel vesszük körül. Az elektródát burkoló félig-áteresztő szerves anyagréteget igen előnyösen polivinilacetátból készíthetjük. Használ­hatunk azonban egyéb műanyagréteget is, mint pl. metilmetakrilátot. Ezeket az anyagokat úgy választjuk meg, hogy a mérések végzésekor fennálló pH értékű közeg­nek ellenálljanak. A félig-áteresztő hártya vastag­ságát úgy választjuk meg, hogy az a mérés érzé­kenységét gyakorlatilag ne befolyásolja, de az antimon felületén az oxidréteg képződését meg­akadályozza. Ezt az; egyes műanyagoknál néhány előkísérlettel könnyen megállapíthatjuk. Az ily módon előállított félig-áteresztő hártyá­val bevont antimon elektródát pH 3—8 közötti tar­tományban reverzibilisen folyamatosan ós depo­larizáció veszélye nélkül + 0,2 pH pontossággal tudjuk használni. Az áramlási sebesség változása sem befolyásolja a mérés pontosságát. Példa: A kereskedelemben kapható 99,99%-os antimont apró darabokra tördeljük s ebből kb. 20 g-ot kvarctégelyben gázlángon megolvasztunk. Az olva­dékot magas olvadáspontú üvegből, pl. razoterm, készült öntőformába öntjük úgy, hogy az öntő­formába belehelyezünk egy 10 mm átm. ugyan­csak magas olvadáspontú üvegből készült csövet, melynek hossza 20 cm és belsejében kan tál-szál van elhelyezve, minek alsó vége az antimon öm­ledékbe nyúlik. Az antimon lehűlése után az öntő­formát lehúzzuk az öntvényről, majd az üvegcső belső részét a biztonságosabb szigetelés végett bitumennel öntjük ki. Az ily módon elkészített elektróda antimon felületét polivinilaceitát l%^os scetonos oldatába mártjuk. Az oldószer elpárolgása után megfelelő polivinilacetát félig-áteresztő hár­tyabevonatot kapunk. Mérésnél ezüstklorid elektródához viszonyítva, kb. 40 000 Ohm belső ellenállású műszeren köz­vetlen pH érték vagy a pH értéknek megfelelő feszültségkülönbség olvasható le. A bevonattal el-

Next

/
Thumbnails
Contents