146824. lajstromszámú szabadalom • Építő játék

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.824. SZÁM 77. f. 22—31. OSZTÁLY — PA-566. ALAPSZÁM Építő játék Paksy Jenő műszerész, Budapest A bejelentés napja: ,1958. március 6. Építő játékok régóta, több különböző változat­ban ismeretesek. A legelterjedtebb ilyen játékok közé tartozik a „Märklin" néven ismert és ruda­kat, léceket, csavarokat, csavaranyákat és egyéb műszaki alkatrészeket tartalmazó építőszekrény; előnye ennek a játéknak, hogy sok különböző játékgépet, járművet stb. lehet vele összeállítani, de igen nagy hátránya, hogy az egyes részek helyzete és a megerősítő alkatrészek igen feltű­nően mutatják a darabokból történt összeállítást, a készített gép, jármű stb. tehát nem élethű. Ugyanez vonatkozik más, ismert építő játékokra is, pl. a „Matador" néven igen régóta használt, fakockákból és hasábokból álló játékra, amellyel készített tárgyak szintén valószínűtlen alakúak és messziről látszik rajtuk, hogy szétszedhetők. A „műépítő" néven forgalomba hozott, mélyedésekkel és ezekbe csappanó kiemelkedésekkel működő építő játékkal valamivel élethűbb tárgyak készíthetők, de ez a rendszer egyrészt nagyon gyengén tart, tehát a részek könnyen szétesnek, másrészt a játék tömbök, főleg házak készítésére alkalmas, nem pedig kocsik, bútorok, vagy egyéb effélék összeállítására. További hátránya az ismert építő játékoknak, hogy a kapcsolóelemek könnyen megszorulnak és törnek, vagy ellenkezőleg, oly lazák, hogy nem tartanak. A találmány oly építő játék, amely nemcsak gyermekek, hanem felnőttek szórakoztatására is alkalmas, főleg azért, mert vele rendkívül élethű, meglepő hatású és igen erős tartású tárgyak ké­szíthetők, amelyek emellett könnyen és gyorsan szétszedhetők és igen sok változatban megint össze­rakhatok; emellett a találmány szerinti játék nem­csak vaskos tömbök, hanem rudakból álló tárgyak, pl. bútordarabok, kézikocsik stb. készítésére is alkalmas. A találmány lényege, hogy az építőszekrény merev anyagú csődarabokat, könyökcsöveket és más csőidomokat, továbbá rugalmas és hajlítható anyagú, ugyancsak cső alakú és kívül bordázott kötőelemeket tartalmaz, amelyek a csőidomokba helyezve rendkívül élethű tárgyak készítését teszik lehetővé. A rajz a találmányt példaképpen megadott ele­mek és tárgyak kapcsán szemlélteti. Az 1. ábra egyenes csőidom nézete, a 2. ábra könyökcső, és a 3. ábra kereszt alakú csőidom nézete. A 4. ábra T-darabot mutat, ugyancsak nézetben és az 5. ábra háromágú könyökcső oldalnézete. A 6. ábra az összekötő kapcsolóelemet két né­zetben mutatja, és a 7. ábra nagyított, torzított nézet annak szemléltetésére, hogy ez a kötőelem miként helyezkedik el a csőidomokban. A 8. ábra a csőidomok közötti terek kitöltésére alkalmas téglát szemlélteti oldalnézetben. A 9. és 10, ábra ezekből a csőidomokból és kötőelemekből készített széket, ill. asztalt szemlél­tet, amelyek a valóságban teljesen élethűek, az egyes csőidomok érintkezési helye tehát az illesz­tés majdnem láthatatlan, de a műszaki rajzolás sza­bályainak megfelelően az ábrák mégis mutatják ezeket az illesztéseket. Végül a 11. és 12. ábra a találmány szerint ké­szített játék-kézikocsit mutat oldalnézetben, ill. felülnézetben. Erre a darabra is vonatkozik az, amit a fentiekben mondottunk, a sima,- fényes és ke­mény anyagból készített csőidomok érintkezési he­lyénél már 20—25 cm távolságból nem lehet észre­venni, hogy ott az alkatrész több darabból áll, az ábrák csak a rajzolás szabályainak megfelelően mutatják az illesztést. Az 1—5. ábrák természetesen mind csak példák, mert a találmány szerinti építőszekrény bárminő alakú egyenes és ívelt, egy- vagy többágú cső­idomot tartalmazhat és ezek bárminő kívánt meny­nyiségben használhatók. A csőidomok alakja meg­felel a gyakorlatban pl. vízvezetékek csővezetékei­nél használt idomoknak, e csődarabok alakja tehát ismeretes. A találmány szerinti csőidomoknál azon­ban fontos, hogy azok belső ürege vagy furata oly vállat tartalmazzon, amely a furatba tolt kötő­elem ütköztetésére alkalmas. A rajz szerint az egyenes —1— csődarabnak '-—la— ürege vagy fu­rata középen keskenyebb, mint a darab végénél és így keletkezik a váll, az —1b— furat pedig úgy­nevezett zsákfurat, tehát feneke van és ez alkot­hatja a vállakat.

Next

/
Thumbnails
Contents