146806. lajstromszámú szabadalom • Eljárás különböző fajtájú, mechanikai szempontból ellenálló idomdarabok, különösen szilárd, finomszemcsés, nem kokszolódó anyagokból formázott szilárd tüzelőanyag előállítására

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.806. SZÁM 10. a. 21—22. OSZTÁLY - IU—99. ALAPSZÁM Eljárás különböző fajtájú, mechanikai szempontból ellenálló idomdarabok, különösen szilárd, finomszemcsés, nem kokszolódé anyagokból formázott szilárd - tüzelőanyag előállítására ínstytut Chemiczne Przeróbki Wegla, Zabrze (Lengyelország) Feltalálók: Nadziakiewicz Julian mérnök, Zielinski Hénryk oki. mérnök, Rychly Jan mérnök zabrzei és Kornas Henryk mérnök Ruda Slaska-i lakosok A bejelentés napja: 1957. szeptember 3. Lengyelországi elsőbbsége: 1956. szeptember 8. A találmány tárgya eljárás különböző fajtájú mechanikai szempontból ellenállóképes idomdara­bok (alaktestek) készítésére, különösen szilárd, finomszemcsés, nem kofeszolódó anyagokból for­mázott szilárd tüzelőanyag, például koksz előállí­tására. A találmány szerinti eljárás azon alapszik, hogy .finomszemcsés, nem kokszolódé anyagot tetszés szerinti alakra formázunk, kötőanyagként kőszén-, barnaszén- vagy falepárolási termékeket, esetleg nyersolajból nyert termékeket használva, majd az idomdarabokat (alaktesteket) a használt nyers­anyagtól függően megfelelő hőmérsékleten és kellő ideig oxidáló környezetben hőkezelésnek vetjük alá, amely azok mechanikai szilárdságát megnöveli és a kapott idomdarabok (alaktestek) szerkezetét tömörré teszi. Az eddig ismert eljárásoknál a brikettezéssel ki­alakított koksz gyártásánál a szenet, illetve a bri­ketteket ugyancsak magasabb hőmérsékleteken, oxigéntartalmú gázokkal kezelik. Azonban ezt az oxidálással együttjáró hőkezelést a további techno­lógiai folyamatok során összetapadást és deformá­lódást okozó összesülőképesség megsemmisítése céljából, vagy füst nélküli tüzelőanyag termelésére a kátrányanyagok megsemmisítése céljából végzik. A találmány szerint a fent említett, oxidálással egybekötött hőkezelést a kapott termékek mecha­nikai szilárdságának növelésére használjuk fel. Ku­tatások és kísérletek, bebizonyították, hogy a talál­mány szerinti eljárással gyártott brikettek, például kofcszbrikettek mechanikai szilárdságának említett nagymértékű növekedését, amely azok oxidálás­sal végzett hőkezelésénél mutatkozik, a felhasznált kötőanyagban jelenlevő vegyületeknek az oxigén és a hőmérséklet hatása következtében létrejövő polimerizációja, illetve kondenzációja okozza. Brikettek vagy egyéb idomdarabok (alaktestek) formázásánál szervetlen anyag adalékot, például vas- vagy egyéb ércet, folyósító anyagokat és ha­sonlókat lehet adalékanyagként alkalmazni. A találmány szerinti eljárás például nemcsak ko­hászati vagy energetikai (fűtési) célokat szolgáló koksz, vagy félkoksz előállítására, hanem a legkü­lönbözőbb fajtájú szerves és szervetlen idomdara­bok (alakos testek) és hasonlók előállítására is al­kalmas. Meg kell említeni, hogy a gyártott idomdarabok (alaktestek) nagyobb fokú gáztalanításának szüksé­gessége esetében a testeket a találmány szerint egy másodszori, 500—1000 C° határok közötti hő­kezelésnek (lepárolásnak) is alávethetjük. Példa: 100 tonna 7—8% illóanyag tartalmú és legfeljebb 3 mm szemcsenagyságú félkokszot vágy félkoksz, koksz, antracit, szervetlen anyagok 100 tonna mennyiségű, tetszés szerinti arányú keveré­két 10 tonna, 200 C° alatti forráspontú frakciók ledesztillálásával kapott, alacsony hőmérsékleten olvadó kőszénkátránnyal, kb. 50 C° lágyulási hő­mérsékletű kötőanyaggal keverjük össze. A keve­rés gőzzel fűtött, közönséges keverőberendezésben történik. Alapos keverés után a masszát közönséges tojás­brikett-présen brikettezzük, miközben a massza hő­mérsékletét 60—70 C°-on tartjuk. A kész briketteket tetszés szerinti készülékben, például végtelen, mozgórostélyos aknakemencében vagy hasonlóban oxidálásnak vetjük alá, fűtőkö­zegként levegőfelesleget tartalmazó éghető gázo­kat használva. Az oxidálást 240 C° hőmérsékleten végezzük, az oxidálás időtartama a brikettek nagyságától függ: 60 x 60 x 40 mm méretek mellett az időtartam 4 óra. A levegőn lehűlve az oxidált brikettek kész­termék alakjában állanak rendelkezésre.

Next

/
Thumbnails
Contents