146797. lajstromszámú szabadalom • Vibrációs emelő olló

2 146.797 vibrátor a markolószárakon keresztül rezgéseket ad át a kihúzandó tárgynak, jelen esetben a beton­út dilatációs hézagát képező lemeznek, miáltal an­nak a betonnal érintkező felületén — a vibráció következtében — viszkózus réteg keletkezik, mely megkönnyíti a hézaglemez eltávolítását anélkül, hogy a beton szélei megsérülnének. A rajzon feltüntetett kiviteli alaknál a —g— betonba helyezett —e— hézaglemezre —n— papucs van illesztve, ímely a beton tömörítése után köny­nyen eltávolítható és annak eltávolításával a mar­kolószárak helye biztosítható. A markolószáraknak a lemez befogásához szükséges nyílástávolság biz­tosítására az emelőolló felső szárai között —b—• nyomórugó van elrendezve, mely a —d— csavar­orsón a —c— csavaranyával szabályozható. Ugyan­csak vázlatosan van feltüntetve az —i— konzol, melynek furatában van a —h— csavarorsó, mely az —m— csavarkerékkel működtethető emelő­berendezés. Természetesen a vibrációs emelőolló az ismer­tetett kiviteltől eltérő is lehet, a találmány lénye­gének keretén belül, így pl. a viforóelem az emelő­olló bármely részén is elrendezhető. Szabadalmi igénypontok: 1. Vibrációs emelőolló, különösen betonmunkák­hoz, azzal jellemezve, hogy mechanikus rezgés­keltő berendezéssel (vibrátorral) (j) van egybe­építve. 2. Az 1. igénypontban meghatározott vibrációs emelőolló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a mechanikus rezgést keltő berendezés az emelőolló tengelyével van egybeépítve és az olló (k) és (1) szárai a vibrátortestház külső kerületén, mint csap körül mozgathatók. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági éa Jogi Könyvkiadó igazgatója. 60367. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents