146757. lajstromszámú szabadalom • Laboratórium mikroszínezőkészülék

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.757. SZÁM 8. f. OSZTÁLY - MI—176. ALAPSZÁM Laboratóriumi mikro-színezőkészülék A Magyar Állam, mint a bejelentők: Mihalik Béla és Hornung József jogutódja A bejelentés napja: 1956. június 13. Az eddig ismeretes laboratóriumi színezés! vizs­gálatoknál gyakran lépnek fel olyan nehézségek, amelyek hátráltatják vagy teljesen lehetetlenné teszik a kifogástalan eredmények elérését. így pl. könnyen előfordul, hogy a színezendő anyag össze­kuszálódik, csomósodik, s ez egyenlőtlen színezést eredményez, vagy pedig a színezőflottában kelet­keznek változások hőmérsékletingadozás és pá­rolgás következtében, ami ugyancsak hibákhoz; ve­zet. Az üzemi feltételektől eltérő körülmények is megnehezítik a vizsgálati eredmények értékelését. Az ábra szerint, általunk szerkesztett, úgyneve­zett mikro-színezőészközzel az előbbiekben vázolt hibák elkerülhetők. A készülék lényege a —3— becsiszolt dugóval és —1—- kivezető csappal ellátott —2— henger alakú színezőedény, melybe a dugón keresztül —4— KPG-rendszerű tengely csiszolattal ellátott —6— üvegkeret nyúlik, melyen a szövet felerősí­tésére szolgáló —10— üvegkarmantyúk vannak; az üvegdugó többi esiszolatán keresztül —8— hűtő, —7— hőmérő és —9— beosztott adagoló csatlakozik a készülékhez, s a készülék meghaj­tása a keret —5— tengelyén erőátvitellel törté­nik. A készülék alkalmas gyapjú, pamut, műselyem stb. szövetek és fonalak színezésére vagy egyéb folyadékkal való kezelésére. Az általunk összeállí­tott készülék 250 cm3 folyadékot tud befogadni és legfeljebb 10 g anyagot, a flottaarány tehát leg­kevesebb: 1 : 25. Ez az arány az anyag mennyisé­gének csökkentésével növelhető. A mikro-színezőkészülék a gyakorlatban jól al­kalmazható. Az előállítási költség csekély, keze­lése egyszerű. Szabadalmi igénypont: Laboratóriumi mikro-színezőkészülék, jellemezve egy becsiszolt dugóval (3) ellátott henger alakú színezőedénnyel (2), melynek alján kivezető csap (1) van, s a becsiszolt dugón keresztül egy KPG-rendszerű tengely csiszolattal (4) ellátott üvegkeret (6) nyúlik az edénybe, melyen a szövet felerősíté­sére szolgáló üvegkarmantyúk (10) vannak, jelle­mezve továbbá, hogy az üvegdugó csiszolatain ke­resztül hűtő (8), hőmérő (7) és beosztott adagoló (9) csatlakoznak a készülékhez, s a készülék meg­hajtása a keret tengelyén (5) erőátvitellel történik. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 60363. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents