146737. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tetracyklin származékok előállítására

146.737 Biológiailag aktiv termék. Analízis: N = 7,6 (elm. 7,67 C% = 61 (elm. 62) H% = 7,09 (elm. 6,69). Molekulasúly: 541. 0,2134 g termék 3,65 ml n/10 H Cl-ben oldódik, az oldat pH-ja == 5, tehát a monoklórhidrát oldata is megfelel parenterális kezelés céljaira. A termék acetonban, metanolban oldhatatlan, benzilalkohol jól oldja. Piridincentilibromiddal lú­gos közegben csapadékot ad. Kalciumklorid komp­lexe metanolban jól oldódik. Monoklórhidrátja és aszkorbinátja metanolban jól oldódik. 2. 100 g tetraciklin bázist 2000 ml absz. metanol­ban 28 g pirrolidinnel és 10 g paraformaldehiddel reagáltatunk. 1 órás enyhe melegítés és keverés után (35—40 C°) a kivált kristályokat lenuccsoljuk. Kitermelés 96%, a kiindulási tetraciklin bázisra számítva. A termék fizikai állandói: Op 163—167 C° '•g = _ 160—170 (n/10 HCl) Mólsúlya: 524. Analízis: N% = 8,1. 3. 5 g oxitetraciklin dihidrátot 50 ml metanolban szuszpendálunk és 0,6 g piperazint oldunk az elegyben. Ekkor tiszta oldatot kapunk. Ezután 3,3 ml formaiinnal (25% oldat) elkeverjük, majd 40 C°-on tartjuk 1 órán át. A termék kristályos, sú­lya 3,5 g, színe sárgás. A termék fizikai állandói: Op 180 C°. N% =8,5 (elm. 8,4). Molekulasúly: 1030. Oxitetraciklin-tartalom 89%. A termék két molekula oxitetraciklint tartal­maz. 4. 10 g oxytetraciklin dihidrátot oldunk 200 ml ;abs. metanolban 40 C°-on, élesre szűrjük. 50 ml metanolban oldunk 19 ml Pyrrolidin bázist és 9 g; p-formaldehidet 40 C°-on, majd a két oldatot 20 C°-on elegyítjük. 1,5 óra keverés után 50°-ra fel­melegítve a kristályosodás teljesen végbemegy. Termék: 9,9 g pyTrondinö^metál-oxitetraciklin. A sárgás kristályok bomláspontja 203 C°. 285 mg pyrrolidino-metil-oxytetraciklint és 110' mg aszkorbinsavat 10 ml vízben együttesen fel­oldva 1 percen belül tiszta oldatot nyerünk, amely metilpyrrolidino-oxytetraciklin-aszkorbinátot tar­talmaz és parenterális injekcióhoz közvetlenül fel­használható. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás tetraciklin, oxitetraciklin és klórtetra­ciklin származékok előállítására, amelyre jellemző, hogy tetraciklin, oxitetraciklin vagy klórtetracik­lin bázist ill. ezen vegyületek valamely sóját vi­zes formalin vagy formaldehid jelenlétében szer­ves bázissal reagáltatjuk. 2. Az 1. igénypontban meghatározott eljárás kivi­teli módja, amelyre jellemző, hogy piperidint, pi­perazint vagy pirrolidint alkalmazunk szerves bá­zisként. 3. Az 1. igénypontban meghatározott eljárás kivi­teli módja, amelyre jellemző, hogy az előállított vegyületet szerves vagy szervetlen sóvá alakítjuk. 4. A 3. igénypontban meghatározott eljárás kivi­teli módja, amelyre jellemző, hogy a vegyületek klórhidrátját, vagy aszkorbinátját állítjuk elő. 5. Az 1—4. igénypont bármelyikében meghatá­rozott eljárás kiviteli módja, amelyre jellemző,., hogy a reakciót alkoholos oldatban végezzük el. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 60361. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents