146691. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a réz és rézércek finomításakor keletkező anódiszap feldolgozására

0 Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.691. SZÁM 40. a. 13—14. OSZTÁLY — LI—114. ALAPSZÁM Eljárás a réz és rézércek finomításakor keletkező anódiszap feldolgozására Libor Oszkár egyetemi adjunktus (20%), Sárdy László vegyészmérnök (20%)) Sásdi Sándor meo­vezető (20%), Szondy Tamás egyetemi tanársegéd (25%) és Szölgyéni Pál vállalati igazgató (15%), valamennyien Budapest A bejelentés napja: 1958. december 22. A találmány eljárásra vonatkozik a réz és réz­ércek finomításakor keletkező anódiszap feldolgo­zására. A szakirodalom több eljárást ismertet anódiszap­nak és más nemes iszapok feldolgozására, jórészt az azokban foglalt nemesfémek (arany, ezüst) ki­nyerése céljából. Az ismert eljárások főleg kohá­szati eljárások, melyeknek kivitelénél az anód­iszapban levő egyéb értékes komponensek (Cu, Ni, Se, Sb, Sn, Te) jórészt veszendőbe mennek. A találmány eljárásra vonatkozik, mély ezeknek az értékes komponenseknek is egymástól való el­különítését és gazdaságos kinyerését biztosítja. A találmány szerinti eljárás első fázisa a szá­rított iszapnak kénsavas pörkölése. Ebben a tekin­tetben eljárásunk hasonlít a szakirodalomban is­mertetett eljárások némelyikéhez. A találmány szerinti eljárás elsősorban abban különbözik ezek­től az eljárásoktól, hogy a pörkölés hőmérsékletét úgy szabályozzuk, hogy a kénsavas reakciók be­fejezéséig — a kénsav kidesztillálásának megaka­dályozására — a rendszer 250—270 C°-on és ezt követően 470—490 C°-on legyen és a kénsavat úgy adagoljuk, hogy az iszap a pörkölés egész tartama alatt a kidesztilláló termékek eltávozá­sának elősegítésére porszerű, de legfeljebb 2—3 mm szemnagyságú legyen. A pörkölés alatt a szelén kidesztillál, majd a kénsavas pörkölésből kikerülő iszapból részben kémiai, részben elektrokémiai, részben kohászati módszerekkel nyerjük ki az iszapban foglalt egyéb, nemes és nem-nemes komponenseket, vagyis ezüs­töt, arzént, rezet, nikkelt, tellurt, antimont, ónt, aranyat és esetleg ólmot. A találmány szerinti eljárás további ismérve, hogy a kénsavas pörkölésből kikerülő iszapot víz­zel kilúgozzuk, az oldatból az ezüstöt klorid, az arzént ferriarzenát alakban leválasztjuk, a rezet és; a nikkelt hidrolitikusan vagy elektrolitosan egymástól .elválasztva nyerjük ki, a feltárt iszap vízoldhatatlan maradékát sósavval tárjuk fel, az oldatból a tellurt S02 -al, a nemes fémeket Sb­iszappal, az antimont fémsavval kiredukáljuk, az ónt hidrolitosan leválasztjuk; a sósavban oldhatat­lan maradékot a nemesfémek kinyerése céljából kohászati úton dolgozzuk fel. A találmány szerinti eljárás kivitelénél úgy já­runk el, hogy a kénsavas pörkölésből kikerülő iszapnak vízzel való kilúgozása és a rendszer szű­rése után a szűrletbe klórgázt és szükség esetén sósavat is vezetünk, amikor is a rendszerben levő ezüst klorid alakjában kiválik és az arzén arze­náttá oxidálódik. Az ezüstcsapadék leválasztása után az oldathoz ferriszulfátot adunk, az oldat pH-ját 4,7-re állítjuk be és a kapott ferriarzenátot kiszűrjük. Az oldatban maradt Cu- és Ni-ionokat vagy hidrolitikus vagy elektrolitikus eljárással szétválasztjuk. A kénsavas pörkölés és vizes ki­lúgozás után visszamaradt szilárd fázisnak sósav­val való főzése és hígítása utáni szűrésekor ka­pott szűrletből a tellurt forró oldatban kéndioxid­dal való telítéssel leválasztjuk, ezután az oldat­ban levő kevés ezüstöt és aranyat antimoniszappal kiredukáljuk, majd az antimont az oldatból fém­vassal kiválasztjuk. Az antimonmentesített oldatból az ónt sztannohidroxid alakjában hidrolitosan le­választjuk, a kapott antimoniszapot inert gáz­atmoszférában tömbbé olvasztjuk össze, vagy anti­montrioxiddá elégetjük. A sósavas kilúgozás után visszamaradó, oldhatatlan maradékból az ezüstöt híg ammóniával kioldjuk és a maradékot — első­sorban az arany és az esetleg jelen levő ón és ólom kinyerése céljából — kohászati úton dolgoz­zuk fel. A sósavban oldhatatlan maradékból a nemesfémek cianidos módszerrel is kinyerhetők. A találmány szerinti eljárás egy változatánál az aranynak és ezüstnek kiredukálása után kapott oldatból az antimont és ónt együtt választjuk le hidroxid alakjában és a csapadékot kohászati úton dolgozzuk fel. A kénsavas, pörkölésből kikerülő iszapnak vízzel való kilúgozásakor kapott csapadék szűrhetőségét kálciumkarbonát hozzáadásával megjavítjuk. Az ezüstcsapadék leválasztása után az oldat pH-ját, aferriarzenát szelektív leválasztásának le­hetővé tételére, célszerűen kalciumkarbonáttal

Next

/
Thumbnails
Contents