146650. lajstromszámú szabadalom • Hidraulikus berendezés gőz- vagy gázturbinák és ezek által meghajtott gépek tengelyének csapágyukban történő emelésére indulási folyamatnál

Megjelent: 1960. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.650. SZÄM 14. c. OSZTÁLY - TU—104. ALAPSZÁM Hidraulikus berendezés gőz- vagy gázturbinák és ezek által meghajtott gépek tengelyének csapágyukban történő emelésére indulási folyamatnál VEB Turbinen und Generatoren, Berlin-Wilhelms ruh Feltaláló: Speicher Karl mérnök, Berlin-Pankow A bejelentés napja: 1958. december 5. A találmány hidraulikus berendezés, amely gőz­vagy gázturbinák és ezek által meghajtott gépek tengelyének csapágyukban való felemelésére szol­gál indulási folyamatnál. Az ilyen típusú ismert berendezéséknél a tur­bina indulásánál a kenőolajat oly nagy nyomással sajtolják be a tengelycsapágyba, hogy a tengely mintegy úszik az olajon. Az ehhez szükséges olajnyomást egy, a szokásos indító- vagy segéd olaj szivattyútól különálló, nagynyomású olaj­szivattyú állítja elő. A találmány célja ennek a különálló szivattyú­nak és az ennek meghajtásához szükséges, indító­készülékkel ellátott külön motornak kiküszöbölése. Ezt azzal éri el, hogy a turbina vezérlőolaj veze­téke egy dífferenciáldugattyús készülékből álló olajnyomásátalakító alacsonynyomású oldalához kapcsolódik, amelynek nagynyomású oldala a csap­ágyban levő tengelycsap alsó oldalához vezető olajvezetékkel van összeköttetésben. A rajz a találmány egy kiviteli példájának váz­lata. A turbina olajvezeték rendszerének 1 vezérlő­olaj vezetéke a 2 beeresztő szelepen és a 3 mel­lékvezetéken keresztül az 5 nyomásátalakító 4 alacsonynyomású oldalával áll összeköttetésben, amely 5 nyomásátalakító egy differenciáldugattyú­val rendelkezik. A nyamásátalakító 6 nagynyomású oldala a 8 turbinatengely 7 alsó csapágycsészéjé­vel összekötött 9 leágazóvezetékkel van összekap­csolva, amely 9 leágazóvezeték egy például golyós szelepes 10 visszacsapószelepen keresztül az 1 ve­zetékkel áll összeköttetésiben. A differenciál­dugattyú felületaránya úgy van megválasztva, hogy a 3 vezetékben uralkodó nyomás segítségével, amelynek nagysága körülbelül 6—16 kg/cm2 , a tengely emeléséhez elegendő nyomás keletkezzen a 9 vezetéknek a 10 visszacsapószelep és a 7 csap­ágycsésze közötti részében, amely nyomás körül­belül 120 kg/cm2 . " A 3 vezeték előnyösen a 11 fúvókával van össze­kötve, amely fúvóka a 12 olaj.sugarat bocsátja a 13 lapátkerék lapátrendszerére. Ez a lapátkerék előnyösen egy a 14, 15 részekből álló hajtóművön keresztül hajtja meg a 8 turbinatengelyt. A 8 turbinatengely csapágyának ellátására egy különálló, rajzban nem ábrázolt olajvezeték szol­gál, amely az olajat körülbelül 0,5 kg/om2 -es nyomáson szállítja. A berendezés a következőképpen működik: A 11—15 forgatótberendezés bekapcsolása után a 2 beeresztő szelepet ki kell nyitni. A forgató­berendezés először sikertelenül próbálja forgatni a 8 turbinatengelyt. Közben az 1 vezetékből jövő olaj az 5 nyomásátalakító dugattyút felfelé tolja és a 10 golyósszelep fölé beáramló olaj nagy nyomással nyomódik a csapágyban levő tengely­csap alá. Ennek következtében a turbinatengely néhány századmilliméterrel felemelkedik és most már könnyen lehet forgatni. A nagynyomású olaj gyorsan elveszti nyomását, azonban a 20—40/perc tengelyfordulatszám következtében megmarad az olajréteg a 7 csapágypersely és a 8 tengely között és ezáltal a turbinajárókerék könnyű forgatható­sága is. Ha a beeresztő szelep lezáródik, akkor az 5 nyomásátalakító-dugattyú lefelé halad kiinduló helyzetébe. A rajzban ábrázolt 11—15 hidraulikus forgató­berendezés helyett bármely más alkalmas forgató­berendezést lehet alkalmazni, mint elektromotort vagy egy turbinával összekapcsolt generátor ger­jesztőgépet, amely utóbbi esetben az indulási időre a gerjesztőgép motorként van kapcsolva. Szabadalmi igénypont: Hidraulikus berendezés gőz- vagy gázturbinák és ezek által meghajtott >gépek tengelyének csap­ágyaikiban történő emelésére indulási folyamatnál, azzal jellemezve, hogy a vezérlőolaj vezeték (1)

Next

/
Thumbnails
Contents