146625. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés frekvenciamodulált vagy fázismodulált elektromágneses hullámok demodulálása

Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.625 SZÁM 21. a4 . 14—17. OSZTÁLY — OI—32. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Kapcsolási elrendezés frekvenciamodulált vagy fázismodulált elektromágneses hul­lámok demodulálására Orion Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest. Feltalálók: Kerekes Béla mérnök, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. munkatársa és Laszip Sándor mérnök, az Orion Rádió és Villamossági Vállalat munkatársa, mindketten budapesti lakosok. A bejelentés napja: 1958. november 5. Pótszabadalom a 145.423 lajstromszámú törzsszabadalomhoz. E találmány tárgya oly kapcsolási elrendezés, mely a 145 423 lajstromszámú szabadalom tárgyá­nak javítását célozza, abból a szempontból, hogy frekvencia-, vagy fázismodulált elektromágneses hullámoknak elektroncsatolású detektorokkal, mégpedig legalább kétrácsos elektroncsövekkel történő demodulálásakor optimális viszony legyen kialakítható a demodulált kimenő jel amplitúdója és torzítása, valamint a demodulálandó alapjel esetleges zavaró amplitudómodulációja között az esetleges amplitúdómoduláció lehető legnagyobb mértékű elnyomása mellett, ha a demodulált jel a hangfrekvenciás tartományba esik. E találmánynak megfelelő kapcsolási elrende­zés egy példaként! kiviteli alakja, ami elvileg meg­egyezik a 145.423 lajstromszámú szabadalommal, a mellékelt ábrán látható. Ezen az ábrán az 1 elektroncső pentóda elemei a 2 katód, 3 első vezérlőrács, 4 árnyékolórács, 5 második vezérlőrács és 6 anód. A bemenő frekven­cia-, vagy fázismodulált nagyfrekvenciás rezgést a 7 bemenő-transzformátorán keresztül a 3 első ve­zérlőrács áramkörébe visszük, A 2 katód, ismert módon, a 11 RC^taggal a földre van kötve, ami így negatív előfeszültséget biztosít a földre kötött vezérlőrács részére. A 4 árnyékolórácsot, szokásos módon, pozitív feszültségre kapcsoljuk. Az 5 má­sodik vezérlórács áramkörében a 8 LC-tag van sorba kötve. Ily elrendezés mellett ha az 5 má­sodik vezérlőrács áramkörében levő 8 LC-tagot, mint párhuzamos rezgőkört, pontosan a bemenő nagyfrekvenciás jel frekvenciájára hangoljuk, amelyre nézve az így nagy ellenállást képvisel, akkor a 4 árnyékolórács és az erre következő 5 második vezérlőrács között tértöltés fejlődik ki, amely a 2 katóddal szomszédos 3 első vezérlőrács­ra kapcsolt nagyfrekvencia ütemében rezeg és ezáltal az 5 második vezérlőrácsra kapcsolt 8 LC-tag, mint munkaellenállás sarkain, a bemenő jel­lel azonos frekvenciájú rezgést hoz létre. Mint­hogy ezt a feszültséget a tértöltés lényegében ka­pacitív úton indukálja, ezért 90°jkal késik a 3 első vezérlőrácson levő1 bemenő feszültséghez képest. A pontos ráhangolás következtében a 8 LC-tag párhuzamos rezgőkör tiszta ohmos ellenállásként viselkedik, ezért az 5-második vezérlőrács feszült­sége és árama egymással fázisban lesz és így ez az áram, 90°-kal késve a bemenőjel áramához képest, nem gyakorol befolyást az. anódkörben folyó egyenáram erősségére. Azonban, ha most megvál­tozik a 3 első vezérlőrácsra adott jel frekvenciája (vagy fázisa), például moduláció következtében, akkor a változás (elhangolás) mértékének megfe­lelően a 3 első vezérlőráos és 5 második vezérlő­rács feszültségei között a fázisszög 90°-nál na­gyobb vagy kisebb lesz és ezzel az 5 'második ve­zérlőrácson a fázisszög-különbséggel arányosan oly feszültségkomponens indukálódik, amely a 3 első vezérlőrács feszültségét vezérlő hatásában vagy támogatja, vagy korlátozza, aminek következtében a 6 anód áramkörében folyó egyenáram erőssége vagy növekszik, vagy csökken, ami viszont az anódkörben levő 14 munkaellenálláson a modulá­ció mértékének megfelelő feszültségingadozás for­májában jelenik meg. A 6 anód a 10 kondenzá­toron keresztül nagyfrekvenciásán földelve van, így a 14 anód-munkaellenálláson fellépő válta­kozófeszültség nem más, mint felerősített tiszta modulációs feszültség, azaz, a demodulált jel.

Next

/
Thumbnails
Contents