146619. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkorundgyári szállópornak metallokerámiai célokra való felhasználására

0 Megjelent: 1960. április 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.619. SZÁM 12. m. 5-9. OSZTÁLY - MU-70. ALAPSZÁM Eljárás műkorund-gyári szállópornak metaUokerámiai célokra való felhasználására A Magyar Állam, mint a feltalálók: Csordás István, Lányi Béla, Lelkes Gábor budapesti, Veress Zoltán Karcag-Berekfürdő-i és Vissy László budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1954. szeptember 25. Ismeretes, hogy az elektrokorund gyárak nagy tömibökiben olvasztott blokkjait széjjel kell zúzni, hogy a csiszolópor és csiszolókorong előállításá­hoz szükséges szemcséket elkészíthessék. Az iparban ez idő szerint is felhasználják az elektromos ívkemencékiben termelt korundtömbök széjjelzúzásakor keletkező szállóport. Ezt agyaggal szokták összekeverni és téglát formálnak belőle, amelyből kemencebéléseket készítenek. Mivel a hozzáadott anyag olvadási pontja kisebb, mint az elektrofcorundé, ezért az így készített kövek vagy téglák nem lehetnek sem tűzállóbbak, sem villa­mos igénybevétel szempontjából jobbak, mint a kötőanyag volt. Figyelembe veendő az is, hogy a szállópor na­gyon szennyezett, ezért finomkerámiai célokra nem használható. A felületén tapadó szennyezés a mellé kevert tiszta agyag jó tulajdonságait is tönkreteszi, emiatt pl. közönséges gyújtógyertyák az átütési veszély miatt racionálisan nem is készít­hetők belőle. A termék nem fehér, hanem piszkos, barnás-szürke. Fenti eljárások hátrányai, hogy a drága szálló­por-anyagot iparilag felhasználják ugyan, de azo­kat az előnyöket, melyeket az elektrokemencében olvasztott korund fel tudna mutatni, nem tudják kihasználni éppen a nagyfokú szennyezettség miatt. A jelen találmány eljárás műkorundgyári szálló­porinak metaUokerámiai célokra történő felhasz­nálására, amelynél a szállóport savban áztatjuk, híg vizes oldatban ülepítjük, majd — ha szük­séges — tovább őröljük és oxiddal, vagy karbid­dal nedvesített állapotban formázzuk, végül ki­égetjük. A találmány célja a szállóport a szennyeződé­sektől olcsón és veszélytelenül megtisztítani, ezáltal nagy igénybevételeket kiálló nemes kerámiai cik­kek gyártására alkalmassá tenni. A találmányt részletesebben az alábbiakban ismertetjük: Az aprítási művelet alatt bőségesen keletkezik 1, vagy ennél kisebb szemnagyságú szállópor, melyet eljárásunkkal gazdaságosan lehet metaUo­kerámiai célokra felhasználni. Ezt a főként korundból álló szállóiport az elektro­thermikus folyamatban keletkező Al- és Si-dús ötvözeteknek, sziliciumkarbidnak, alumíniumkar­bidnak és az aprítógépekből bekerülő vasnak, stb. anyagnak mikroszkopikus pora szennyezi. Talál­ható benne Na2Ü tartalmú AI2O3 vegyület, vala­mint a timföldből belékerülő egyéb szennyezés. Eljárásunk szerint ez a finom szállópor arány­lag egyszerű kezelés után kevésbé finom, nem nagy igénybevételekre méretezett metaUokerámiai célokra rövid ideig tartó, tehát csekély energiát fogyasztó őrlés után pedig igen sok metaUo­kerámiai célra és csiszolási munkákra felhasznál­ható. Eljárásunk a következő: a műkorund gyárak száUóporát összegyűjtjük — amikor nyersanya­gunkban még igen sok a .szennyezés — tömény sósavval gyürmát készítünk belőle és néhány napig pihentetjük a keveréket. A pihentetés után tömény salétromsavat adunk hozzá olyan ütem­ben, hogy csak néhány nap alatt érje el az ada­golt salétrom-sav mennyisége a sósav mennyiségét. Ezt a keveréket naponta többször átgyúrjuk és max. egyheti állás után 2—3 térfogatnyi vízzel elegyítjük, többször felfőzzük, felkeverjük. Azt tapasztaltuk, hogy az anyag ilyenkor még több­nyire tiszta, mert igen sok finom feketés szem­csét tartalmaz. A szuszpenzió sósav-salétromsavas oldatát kb. 20^szorosra hígítjuk vízzel és a pH beállításával szabályozva az ülepítési sebességet, magára hagyjuk. Két-három nap alatt az edény fenekén összegyűlik a céljainknak megfelelő tiszta­ságú korund-üledek, melynek a felső rétege a feketés szemcséket tartalmazza, de a feketés szemcsék egy része a folyadék felszínén levő hab­ban is úszik. A szennyezett habot lemerítjük, a folyadék tisztáját leszivornyázzuk és a fenekén levő üle­déket szikkadni hagyjuk. A szikkadt anyag felü­letéről a szennyezett réteget éles kanállal lekapar­juk, a visszamaradó hófehér korundszemcséket ki­mossuk és vörös-izzás feletti hőmérsékleten ki­hevítjük, ha szükséges, aprítómalomban tovább őröljük. E művelettel igen finom szemcséjű port áUítunk elő, mely vagy önmagában, vagy más

Next

/
Thumbnails
Contents