146517. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mintás tárgyak, főleg öntöző- vagy sajtolóformák és festő vagy mintázó sablonok előállítására

0 Megjelent: 1960. április 1. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.517. SZÁM 48. 7—16. OSZTÁLY — HO-531. ALAPSZÁM Eljárás mintás tárgyak, főleg öntő- vagy sajtolóformák és festő vagy mintázó sablonok előállítására Holló Vilmos technikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. június 24. Műanyagosipkék, mintás műanyagterítők, gumi­tárgyak és más efféle testek öntésére vagy saj­tolására alkalmas formákat, továbbá festésre vagy üvegtárgyak homokfúvására való sablonokat eddig legtöbbször kopírozó marással, véséssel, vagy sav­maratással állítottak elő. Ez azonban nagy befek­tetést igényel, lassú és költséges munka, emellett nagy méreteknél nem minden esetben valósít­ható meg. Ismeretesek más eljárások is, így pl. a galvanoplasztika, amelyet eddig úgy valósítot­tak meg, hogy a készítendő tárgy az, anódra volt kapcsolva és így anyagfelrakással készült. Ennek azonban igen nagy hátrányai vannak, pl. az, hogy a felrakott anyag porózus, szilárdságilag gyenge és érdes felületű és a felrakott területek felületi terjedelme a mintához viszonyítva nagyobb, ami áramfelhasználás és anyagfelhasználás szempont­jából költségtöbblettel jár. A jelen találmány lehetővé teszi az említett formáknak az eddiginél jóval olcsóbb előállítását, sőt sok esetben az előállítási költség az eddigiek­nek esak kis töredéke és emellett az eljárás, gyors, biztos és igen jó minőségű formák készítését teszi lehetővé. Ugyancsak készíthetők a találmány sze­rinti eljárással festő vagy dukkozó sablonok, bé­lyegzőik és más mintás tárgyak, pl. játékok vagy dísztárgyak, amelyeken a találmány szerinti el­járás feleslegessé teszi a gravírozást. A találmány lényege a következő: Vas- vagy rézlemezt, vagy más galvanizálásra alkalmas lemezt homokfúvással tisztítunk és ér­desítünk, majd acetonnal vagy más oldószerrel zsírtalanítunk. A teljesen megtisztított lemezre a kívánt mintájú tárgyat felragasztjuk. Ez a tárgy, melyet alapmintának nevezhetünk, lehet pl. egy műanyag csipke vagy csipketerítő, amelyet egy­szerű melegítéssel és gyenge sajtolással lehet a fémlemezre ragasztani. Használhatunk továbbá textilanyagú alapmintát is, de ez esetben ragasztó­szert ajánlatos használnunk, pl. vízüveget, enyvet, vagy más olyan ragasztót, amely a galvanikus fürdőben leoldódik a lemezről. A minta felragasztása után festéket vagy lakkot Mjunk rá, pl. légnyomásos szórópisztollyal. A rá­fúvásnál saválló festéket vagy lakkot használunk, amely, a mintát és a minta által nem fedett fém­részeket vékony réteggel fedi be. Mivel a minta a lemezre van ragasztva, azon nem 'mozdulhat el és a esték vagy lakk nem hatolhat a minta alá, de a ragasztásnk mégis elég gyengének kell lenni ahhoz,, hogy festéikszórás után könnyen el lehessen távolítani. A lakk- vagy festékszórás után a min­tát (alapmintát) sértetlenül eltávolítjuk, amelyet további formák készítésére felhasználhatunk. Ezután a lemeznek azok a részei, amelyek a min­tával fedve voltak, mint tiszta fémfelületek jelent­keznek, vagy olyan ragasztóanyaggal fedett felü­letek, amelyet a galvanikus fürdő könnyen leold. Az így előkészített lemezt, előnyösen rézlemezt galvanikus fürdőbe helyezzük és katódként kap­csoljuk be, az anód egy ugyanilyen anyagú fém­lemez. Az áram bekapcsolása után a szabad fém­felületekről fém távozik el és az. anódon lerakó­dik, amelyet azonban az eljárásban közvetlenül is felhasználhatunk, ha galvanoplasztikával kapcsol­juk egybe; ez esetben a felrakott tárgy készítése költségmentes, (az előkészítésen kívül). Az áram hatására eltávozó fém tehát azokon a helyeken, ahol a minta volt, mélyíti a lemezt és így a kí­vánt minta a lemezen mélyítve mutatkozik. Ha ezt a lemezt a fürdőből kivesszük és a kiemel­kedő résziekről a lakkot lecsiszoljuk, vagy leoldjuk megfelelő oldószerrel, majd pedig krómozzuk és polírozzuk, akkor a lemez vagy a forma mintája készen van és öntésre vagy sajtolásra mint forma használható. Ha pedig a galvanizálást addig foly­tatjuk, amíg a lakkal nem védett helyékről a fém teljesen eltávozik, tehát á lemez e helyeken ki­lyukad, akkor festő sablont kapunk. A találmány előnyeinek és fontosságának meg­értése végett, megemlítjük, hogy az a forma, amelynek az elkészítése a szokásos kopirmarasi eljárással 10 000 forintba kerül és a munka kb. két hétig tart, az; a jelen találmány szerinti eljárással kb. egy nap alatt, mintegy 600,— Pt költséggel állítható elő. Emellett a hengerelt lemez tömör anyaga kedvező tulajdonságokat biztosít a készített tárgynak.

Next

/
Thumbnails
Contents