146452. lajstromszámú szabadalom • Levegőkondícionáló berendezés

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.452. SZÁM 36. d. 1. OSZTÁLY — FI—125. ALAPSZÁM Levegőkondicionáló berendezés Finna János tervező és Eczeti János tervező, mind ketten Budapesten A bejelentés napja: 1958. március 15. A találmány oly berendezés, amellyel a levegő kondicionálása végett folyadékot lehet — a kí­vánt hőmérsékleten — egy helyiség levegőjébe porlasztani. A találmány szerinti berendezés előnye az ismert efféle berendezésekkel vagy készülékek­kel szemben az, hogy a porlasztás nagyon jó, a folyadék tehát igen finom elosztásban, egyenlete­sen porlasztva, köd alakjában jut a helyiség leve­gőjébe. Ezt a célt főleg azzal érjük el, hogy egy­más belsejében két légáramlatot alkalmazunk, te^ hát a beporlasztásnál van egy belső, a folyadékot igen kis cseppekre bontó légáramlat és egy ezt körülvevő nagyobb terjedelmű légáramlat, amely a porlasztott folyadékot egyenletesen széthordja. A találmány szerinti berendezés használható pl. textilüzemekben, ahol változó mennyiségben vizet kell a műhelyek levegőjébe permetezni a légned­vesség szabályozása végett, vagy használható a ta­lálmány gyógyászati célokra, ahol vegyi anyagokat permeteznek kórházakban vagy más efféle kezelő intézetekben a kórterem levegőjébe, hogy a finom elosztású (ködösített) gyógyszert a beteg beléle­gezze, vagy az a bőr pórusaiba hatoljon. A berendezés vagy készülék előállítható hor­dozható, zárt egységként, amelyet könnyen lehet üzembe helyezni bárhol, ahol a levegő kondicio­nálására van szükség, vagy lehet a berendezés be­épített, tehát helyhez kötött is. A csatolt rajz a berendezés vázlatos függőleges metszete, amely a működési elveket szemlélteti. Az 1 cső ventillátorhoz, pl. turboventiUátorhoz csatlakoztatható levegő befúvatása végett, amely a 2 mérőtorkon át jut a fűthető vagy hűthető 3 csőbe. A mérőtorok alkalmazásának célja az, hogy a befúvatott levegő mennyiségét mérni lehessen, ami fontos akkor, ha a helyiség levegőjét ponto­san előre meghatározott módon kell kondicionálni, illetve a nedvesség! százalékot pontosain kell meg­szabni. A 3 cső villamos fűtőtestekkel van körül­véve, annak lehetővétételére, hogy a befúvatott levegőt a kívánt hőfokra lehessen melegíteni, de alkalmazhatunk a 3 oső körül hűtőeszközöket is a kívánt hőmérséklet pontos beállítása végett. A 2 mérőtorok helyett más mérőeszközt, pl. mérőperemet vagy venturi-csövet, pitot-csövet stb. is lehet alkalmazni. A 3 csőből a levegő kétfelé ágazik, éspedig na­gyobb része a központos 4 csövön át az erősen bővülő 5 tölcsérbe jut, kisebb része pedig az oldalt kiágazó 6 elvezető csövön át a 7 tartályba áram­lik. Ebben a tartályban van a porlasztandó folya­dék, pl. víz vagy gyógyszer, amelybe a 8 cső nyú­lik be. A tartályból fent még a 9 cső' ágazik ki, amely a 8 cső-végét körülveszi. A csövek végénél van a 10 porlasztófej, amelynek nyílásain át lép ki a levegő és a porlasztott folyadék. Ez, a por­lasztiófej hosszirányban ide-odla mozgatható, • a porlasztónyílásoknak a osővégeiktől való távolságát tehát be lehet állítani. A 8 csövön 12, a 9 csövön pedig 11 szabályozó­szelep van, az áramló levegő és a folyadék meny­nyiségének szabályozása végett. A berendezés működése. a következő: Az 1 csőbe fúvatott levegő, a mennyiség lemé­rése és a kívánt hőfok elérése után részben az 5 keverőtölcséren át jut a kondicionálandó helyiség levegőjébe, részben pedig iá 6 csövön át a folya­dék felszíne fölé áramlik. Ezzel azt érjük el, hogy a folyadék bizonyos nyomás alá jut és e nyomás hatására a folyadék kívánt mennyisége a 8 csö­vön át a 10 keverő porlasztófejbe áramlik. A 6 csövön át bejutott levegő a 9 csövön át távozva a folyadékot a 10 fejnél kívánt módon porlasztva juttatja a helyiség légkörébe és azt az áramlatot, amelyet a 8, 9 csövek fúvatnak ki, a jóval na­gyobb méretű 5 tölcsérből jövő légtömeg veszi át és viszi tovább. Ez utóbbi légáramlat, amely tehát a porlasztott folyadékot és az azt hordozó levegő­sugarat körülveszi, az 5 tölcsér nagy méretei foly­tán természetesen viszonylag lassú mozgású. A tapasztalat megmutatta, hogy ilyen módon rendkívül finom porlasztás, illetve ködösítés ér­hető él és a folyadék egyenletesen oszlik el a helyiség levegőjében. Nagyon fontos továbbá, hogy a berendezés legalább négy helyen teszi le­hetővé a szabályozást, mert beállíthatjuk egyrészt az 1 csőbe fúvatott levegő mennyiségét, másrészt a 9 csövön átáramló légmennyiséget a. 11 szeleppel és a 8 csövön átáramló folyadékmennyiséget 12 szeleppel, végül pedig szabályozhatunk a 10 por­lasztófej előre-hátra mozgatásával. \

Next

/
Thumbnails
Contents