146418. lajstromszámú szabadalom • Fémváltópénzt kiadó automata

Megjelent: I960, március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.418. SZÁM ' 43. b. 1—14. OSZTÁLY — AA—378. ALAPSZÁM Fémváltópénzt kiadó automata Ádám László elektrotechnikus, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 16. Különböző pénzkiadó készülékre több találmány ismeretes, melyek azonban nem tudtak elterjedni. Működésük nem üzembiztos és nehézkes a keze­lésük. Ha pl. a pénz sérült, vagy kisebb értékűt dobnak be véletlenül, a működés bizonytalanná válik. Sérült pénz, ami elég gyakori, minden tí­pusnál zavart okoz, azonkívül, amely tolókáyal adja ki a pénzt, ha a billentyűt nem nyomjuk le teljesen, a pénz diarab nem esik ki. Más típusok, a pénz vastagságának megfelelő szorító-nyelvvel kísérlik meg a pénzHadagolást, de a sérült vagy kisebb pénz itt is bizonytalan működést okoz. Fenti hibákon segít, a találmány szerinti pénz­kiadó szerkezet. Mely az eddigiektől teljesen el­tér mind szerkezetileg, mind működésileg. A fém­pénz nem kör alakú, hanem ellipszis alakú csőben tárolódik. Az 1 cső' alja ferdén 40—50°^ban van kiképezve, melyet ellipszis alakú, belső felületén simára csiszolt acél 2 fenéklap fed be. Az eső alsó részén olyan nyílása van, mely megfelel a pénz szélességének és 3 vastagságának. Ha a pénzt a cső felső részén levő 4 tölcsérbe dobjuk, akkor a leeső pénz alul kicsúszna, de ezt megakadályozza az 5 köröm. E köröm egy háromszög alakú (3. ábra), 6 tuskó egyik szegletén van, vele szem­ben másik köröm van, mely a pénz vastagságának megfelelően van kiképezve. A két köröm közti távolság a pénz szélességének megfelelően, 1—2 milliméterrel nagyobbra van készítve. A három­szög alakú tuskó a 8 tengelyre van szerelve. A feltengelyezés úgy történik, hogy nyugalmi állapotban, mindkét köröm a pénz vastagságának megfelelően áll. Ha a 9 nyomógombot megnyom­juk, az alsó részen levő 5 köröm lebillen, szabaddá teszi az utat a pénz kicsúszásnak, ugyanekkor a felső 7 köröm befelé elmozdul (a fenéklap kö­zepéig be vari vágva), tolva a pénzt, egyidejűleg a feltengelyezés eltolódása következtében befelé haladtában kissé emelkedik, ezáltal megemeli a kidobandó I db fémpénz felett levőket, ennek kö­vetkeztében a pénz azonnal kicsúszik. Ha a le­nyomott gombot elengedjük, a tengelyen levő spi­rál rugó eredeti helyére húzza vissza és .ismét ki­adásra készen áll. A leírt szerkezetből annyit használunk (készí­tünk), ahány féle fém váltópénz van. Az 1. ábra a pénzkiadó szerkezet hosszmetszete. A 2. ábra a cső alsó része. A 3. ábra a háromszög alakú kioldórészlet. A 4. ábra a cső alsó végének fedőlapja. Szabadalmi igénypont: Fémváltópénz-kiadó automata, azzal jellemezve, hogy ellipszis alakú pénztároló csővel (1) 40—50° ferdeségű csiszolt fenéklapja (2), a leeső pénz visszatartására szolgáló alsó körme (5), a pénz ki­tolására és a felette levő pénzdarabok megemelé­sére szolgáló felső körme (7), és nyomógombja (9) van. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 60134. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents