146323. lajstromszámú szabadalom • Szélessávú átmenet szimmetrikus tápvonalról koaxiális tápvonalra

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.323. SZÁM 21. a4 . 64—77. OSZTÁLY — BU—188. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÄLMÄNY Szélessávú átmenet szimmetrikus tápvonalról koaxiális tápvonalra BUDA VOX Budapesti Híradástechnikai Vállalat, Budapest Feltalálók: Frigyes István mérnök és Reiter György mérnök, budapesti lakosok A bejelentés napja: 1958. szeptember 19. Az ultrarövid- és mikrohullámú technikában gyakran van szükség olyan szerkezetekre, melyek reflexiómentes átmenetet biztosítanak koaxiális tápvonalról szimmetrikus tápvonalra. Egyik leg­gyakrabban alkalmazott megoldás, hogy a szim­metrikus tápvonal egyik vezetőjét közvetlenül, míg a másik vezetőjét egy félhullámhoísszú koaxiális tápvonal belső vezetőjén keresztül a kimenő ko­axiális tápvonal belső vezetőjéhez kötik. A fél­hullámhosszú koaxiális tápvonal külső vezetőjét viszont egyszerűen összekötik a kimenő koaxiális tápvonal külső vezetőjével. Tekintve, hogy a fél­hullámhosszú vonaldarab a fázist éppen 180°-kal fordítja el, ezzel a szimmetrikus tápvonal két vezetője helyesen, éppen ellentétes fázisban lesz táplálva. Egy másik gyakori megoldásnál a ko­axiális tápvonal mindkét vezetője közvetlenül hozzá van kötve a szimmetrikus tápvonal két ve­zetőjéhez. A fenti megoldások, de még azok tökéletesített változatai is, egyaránt kedvezőtlenül használhatók a rövidebb hullámhosszakon, ahol a szimmetrikus tápvonal vezetőinek távolsága összemérhető a hul­lámhosszal. Az ugrásszerű átmenetnél ugyanis ma­gasabb hullámformák is fellépnek és a rövidebb hullámhosszaknál ezek nem csillapodnak olyan hamar le, hogy hatásuk elhanyagolható lehetne. A találmány lényege az, hogy a szélessávú át­menet a szimmetrikus tápvonalról koaxiális táp­vonalra fokozatosan történik. A fenti megoldás előnyei részben elektromos, részben technológiai természetűek. Tekintve, hogy az átmenet minden ugrástól mentes, igen széles, oktáv nagyságrendű, sávban jó illesztést biztosít. Ugyancsak az átmenet fokozatossága miatt min­den transzformátor közbeiktatása nélkül külön­böző hullámellenállású koaxiális és szimmetrikus vonalak csatlakoztathatók egymáshoz, míg az ed­dig ismert átmeneteknél az egymáshoz csatlakozó vonalak hulMmellenállásainak kötött viszonyban kell lennie egymással. Tekintve, hogy az átmenet folytonos mechanikus pontosságra egyáltalán nem kényes, gyártása is igen egyszerű. A találmány szerinti átmenet egy példaképpeni kiviteli alakját az első' ábra szemlélteti. Ez —1 és 2— szimmetrikus tápvonalból, —3 és 4— koaxiá­lis tápvonal két vezetőjéből és az —5— átmeneti szakasrból áll. A —3— henger pl. ferdén el van metszve és az —1— vezetővel a csúcsponton fé­mesen összekötve (pl. forrasztva). Ilyen módon az —1— vezető fokozatosan átmegy olyan hengerbe, mely a —4— vezetőt körülveszi. Amennyiben a —2— és —4— vezetékek átmérője nem azonos az —-5— szakaszon a —2— vezeték átmérője kú­posán átmegy a nagyobb —4— átmérőbe. Az —5— szakasz 'hossza a kérdéses hullámhosszak nagyság­rendjébe esik. (Ha a koaxiális tápvonal külső felü­letén gerjedő felületi hullámok zavart okoznak, azok pl. egy, a mikrohullámú technikában általá­nosan alkalmazott negyedhullámhosszú fojtóval nyomhatok el.) Árnyékolt szimmetrikus tápvonalról való átme­netet a 2. ábra szemlélteti. A —6— árnyékoló henger és a koaxiális tápvonal —8— külső veze­tője a —7— lemezzel van fémesen rövidre zárva. A —7— lemez helyét úgy kell megválasztani, hogy az optimális hullámillesztést adjon. Szabadalmi igénypontok: 1. Szélessávú átmenet szimmetrikus, Lecher-féle tápvonalról koaxiális tápvonalra, azzal jellemezve, hogy a szimmetrikus tápvonal mindkét vezetője fokozatosan, a leghosszabb üzemi hullámhossz l/8^ánál hosszabb szakaszon megy át a koaxiális tápvonal külső, ill. belső vezietőjébe. 2. Az 1. igénypont szerinti szélessávú átmenet kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a koaxiális tápvonal külső vezetőjét képező henger a tenge­lyével ferde szöget bezáró síkkal vagy egyéb felü­lettel el van metszve és a csúcsán van fémesen

Next

/
Thumbnails
Contents