146320. lajstromszámú szabadalom • Eljárás N1-N2-diszubsztituált karbonsavhidrazidok előállítására

a Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.320. SZÁM 12. q. 1-13. OSZTÁLY - HO-554. ALAPSZÁM Eljárás N1 —N 2 diszubsztituált karbonsav hidrazidok előállítására F. Hoffmann—La Boche & Co. Aktiengesellschaft, Basel A bejelentés napja: 1958. október 29. Svájci elsőbbsége: 1957. október 29. A találmány eljárás N1 —N 2 -diszubsztituált kar­bonsavhidrazidok és sóinak előállítására, melyet az jellemez, hogy l,2-diizopropil-hidra5'int vagy sóját R—CO-gyököt leadó acilezőszerrel, ahol R adott esetben halogénatomokkal, hidroxil- vagy 4 szén­atomig terjedő aciloxi-, alkoxi- vagy alkilmer­kapto-csoportokkal helyettesített, telített vagy telítetlen cikloalifás szénhidrogéngyököt, telített vagy telítetlen egyenes láncú vagy elágazó láncú alifás szénhidrogéngyököt, vagy öttagú heterocik­lusos gyököt jelent, kondenzálunk és ha R aciloxi­helyettesítőt tartalmazó gyököt jelent, ,.zt adctt esetben a megfelelő hidroxillal helyettesített gyökké szappanosítjuk el és a kapott k'irbonsav­hidrázidot adott esetben sóvá alakítjuk. Acilezőszerként pl. savhalogenidet, különösen savkloridot vagy savanhidridet használunk. Meg­felelő savanhidridekként mind az R—COOH kép­letű sav két molekulájából alkotott szimmetrikus anhidrideket (amikór is R jelentése azonos a fen­tebbivel), mind pedig kevert anhidrideket, pl. ala­csony alkankarbonsavakfcal vagy szénsavmonoész­terekkel képezett kevert-anhidrideket használha­tunk. A találmány egyik előnyös kiviteli módjánál a reakciót moláris mennyiségű acilezőszerrel és 1,2-diizopropil-hidrazinnal foganatosítjuk. Sav­halogenid használata esetében a reakciót előnyö­sen inert oldószerben, mint pl. benzolban tercier bázis, pl. piridin vagy trietilamin jelenlétében vagy fölös mennyiségű 1,2-diizopropil-hidrazin jelenlé­tében végezzük. Az így kapott karbonsavhidrazidok képlete a következő: CH(CH3 ) 2 I R—CO—N— NH—eH(CH3) 2 ahol R jelentése a fentivel azonos. A találmány szerint előállítható karbonsavhidrazidok példáiként az alábbiakat nevezzük meg: l-acetil-l,2diizopro­pil-hidrazin, l-propionil-í,2-diizopropil-hidrazin, 1-n-butiril-l ,2-diizopropfHiidrazin, 1-izobutiril--l,2^diizopropil-hidrazin, l-izovaleroil-l,2-diizopro­pil-hidrazin, l-pivaloil-l,2-diizopropil~hidrazin, l-kaproil-l,2-diizopropil-hidrazin, l-önantoil-l,2-di­izopropil-hidrazin, 1-pelargonoil-l ,2-diízopropil­hidrazin, l-lauroil-l,2-diizopropil-hidrazin, 1-palmi­toil-l,2-diizopropil-hiidrazin, l-crotonoil-l,2-diízo^ propil-hidrazin, l-tiglinoil-l,2-diizopropil-hidrazin, l-ciklopropankarbonil-l,2-diizopropil-hidrazin, l-cikloibutankarbonil-l,2-d'íizopropil-hidrazin, 1-cik­lohexánkarbonil-1,2-diizopropiHiidrazin, 1-ciklo­butilacetil-1,2-diizopropil-hidrazin, 1-hidroxiacetil­-1,2-diizopropil-hidrazin, l-«-acetoxipropionil-l,2--diizopropil-hidrazin, l-<*-hidroxi-propionil-l,2-di­izopropil-hidrazin, l-y-hidroxibutiril-l,2-diizopropil­hidrazin, l-tolóracetil-l,2-diizopropil-hidrazin, 1-cnet­oxiacetil-1,2-diizopropil-hidrazin, 1-^-etoxipropio­nil-1,2-diizopropil-hidrazin, 1-dietoxiacetil-l ,2-di­izo propil-hidrazin, 1-metilmerkaptoiacetil-l ,2-diizo­propil-hidrazin, l-(2-f uroil)-l ,2-diizopropil-hidrazin, l-(2-tenoil)-l,2-diizopropil-hidrazin, l-[4-metiltiazol­karbonil^(5)]-l ,2-diizopropil-hidrazin, l-(5-brom-2--tenoil)-l ,2-diizopropil-hidrazin. A találmány értelmében kapható diszubsztituált karbonsavhidrazinokat, önmagában ismert módon, szervetlen ill. szerves savakkal mint pl. sósavval, foszforsawal, oxálsawal, borikősavval reagáltatva a megelelő sókká alakíthatjuk át. A találmány értelmében előállított N1 —N 2 -di­szubsztituált karbonsavhidrazidok a monoamin­oxidázokra gátló hatást fejtenek ki. Egyes vegyü­letek különösen jellegzetes antidepresszív, hatá­sukkal tűnnek ki és kachexia esetében a test­súlyt növelik. 1. példa: 23,5 g acetilkloridot környezet hőmérsékleten jó keverés és nedvesség kizárása mellett, mintegy 2 óra folyamán 34,8 g 1,2-diizopiropil-hidrazin és 400 ml abs. piridin elegyéhez csöpögtetjük és az­után még 2 óra hosszat mintegy 60 C° hőmér­sékleten keverjük. A piridin főtömegét vákuum­ban ledesztilláljuk, a maradékot 500 ml kloro­formba felvesszük és 22 g vízmentes kalcium­karbonát tömény vizes oldatával kis részletekben

Next

/
Thumbnails
Contents