146267. lajstromszámú szabadalom • Centrifugál kapcsoló villamos motorokhoz

Megjelent: 1960. március 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.267. SZÁM 21. d2 . 16—41. OSZTÁLY — VI-261. ALAPSZÁM SZOLGALATI TALÁLMÁNY Centrifugál kapcsoló villamos motorokhoz Villamosgép és Kábelgyár, Budapest Feltaláló: Kretschmer Ödön, Budapest A bejelentés napja: 1958. július 8. Az eddig ismert centrifugál kapcsolók méretük miatt nem mindig voltak alkalmazhatók kis- és törpemotoroknál. Felépítésük komplikált volt, és nagyszámú mozgó alkatrészeikkel sok meghibáso­dási lehetőséget rejtettek magukban. A találmány célja az eddigi kapcsolóknál töké­letesebb, kisebb méretű, kevesebb mozgó alkat­részt tartalmazó centrifugál kapcsoló kifejlesztése. A? találmány tárgyát képező kapcsoló csupán egy mozgóalkatrészt tartalmaz, bármilyen kis méret­ben elkészíthető, kevesebb anyag és munkaidő felhasználásával. Az egyszerűsítés és méretcsök­kentés a kapcsolás biztonságát nem csökkenti. A találmány alapján kidolgozott centrifugál kap­csoló működési elve az, hogy a motor megindulása után a megfelelő fordulatszám elérésekor a segéd­fázis bekapcsolását végző kapcsolókar egy rugó ellenében a motor tengelyére függőleges helyzetet vesz fel a centrifugális erő hatására, és ezáltal a segédfázist megszakítja. A találmány szerinti kapcsoló bármely motor­tengelyre felszerelhető. Az —1— agy a motorten­gelyre —2— csavarral van rögzítve. A —3— bil­lenőkar két —4— menetes csappal van rögzítve az agyon. A billenőikar egyik végén —5— szigetelő­lapra van felerősítve a —8— rövidrezáró érint­kező, mely a —7— állórész szigetelőtárosa —8— csúszógyűrűivel a —9— rugó nyomóhatására érint­kezésben van. A centrifugális erő hatására — a motor megin­dulása után — billenőkar a tengelyre merőleges helyzetet igyekszik felvenni és ezáltal a rövidre­záró érintkező és az állórész csúszógyűrű között megszakad a kontaktus. A találmány szerint kivitelezett kapcsoló az elő­írt kapcsolási számot teljesítette. Szabadalmi igénypontok: 1. Centrifugál villamos kapcsoló villamos moto­rokhoz, azzal jellemezve, hogy a kikapcsolást a centrifugális erő hatására a motor tengelyére merőleges helyzetet felvevő billenőkar végzi. 2. Az 1. igénypont szerinti kapcsoló kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy a billenőkar olyan gyűrű, mely a kapcsoló agyát körülveszi és az agyba nyúló csapok körül elfordulhat. 3. A 2. igénypont alatti centrifugál kapcsoló kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy a billenő­kar az agy súlypontjában van felerősítve csapok­kal. 4. Az 1—3. igénypont szerinti centrifugál kap­csoló kiviteli alakja, jellemezve azzal, hogy a vil­lamos érintkezést a motor álló és induló helyze­tében a billenőkarra ható rugó biztosítja. 5. Az 1—4. igénypont alatti centrifugál kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kontaktus a billenőkar egyik végén levő szigetelő-lapra van rögzítve. 6. Az 1—5. igénypont alatti centrifugál kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a 4. igény­pontban említett rugó a billenőkar azon karjára hat, melyen a kontaktus van. 7. A 4—6.' igénypont alatti centrifugál kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rugó az agyrészen kiképzett — pl. tarosa alakú — támasz­tékhoz csatlakozik. 8. A 4—7. igénypont alatti centrifugál kapcsoló kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a rugó köz­vetlenül a motor forgórészéhez csatlakozik. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 594585. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents