146196. lajstromszámú szabadalom • Görgősfúró és magfúró korona

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.196. SZÁM 5. a. 20—30. OSZTÁLY - AI—40. ALAPSZÁM Görgősfúró és magfúró korona A Magyar Állam, mint a feltalálók, dr. Alliquander Ödön és Farkas Péter mérnök, budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1956. szeptember 8. A kutató mélyfúrásoknál, főleg az olajkút fúrá­sánál, a magfúráshoz különlegesen kiképzett szer­számokat, ún. görgős magfúrókat alkalmaznak. A különböző méretekben készülő görgős magfúrók igen nagy igénybevételnek vannak kitéve és így csak a legnemesebb ötvözött acélféleségekből gyárthatók. A fúráshoz használt, azaz nagy meny­nyiségben keringetett, öblítőiszap koptató hatásá­nak a legkeményebbre edzett acél sem tud tar­tósan ellenállni. A kopásnak kitett felületeket különleges eljárásokkal kezelik, igyekeznek kopás­állóbbá tenni. A kőzetek keménységétől és össze­tételétől függően a görgős magfúrók élettartama igen változó. A most használatos görgős magfúrók­nál a görgőtest és a görgő csapjai ötvözött acélból készülnek és kopásállóságukat még cementálással is fokozzák. A görgők fogai ezenkívül még kopás­álló anyaggal is fel vannak rakva. A fúráskor alkalmazott 1500—2000 kg-os fúróterhelés követ­keztében egy-egy görgőre szélső esetben 350 kg terhelés is juthat. A görgő furata csapágy-csészét képez, amely a csapágyon forgatva tulajdonkép­pen csúszó csapágyként működik Ennek a csap­ágynak „kenőanyaga" azonban az abrazív hatású fúróiszap. Miután a fúróiszapban nagyon sok kü­lönböző szemnagyságú kvarc szemcse van, amely­nek keménysége köztudomásúlag a Mohs skála szerint 7-es. Az edzett, karbonizált görgő furat és a keményített felületű csapok keménysége csak 6—7 értéket érhet el. Ebből adódik, hogy a fúrás közben igen rövid idő alatt a csap is és a görgők furata, azaz a csapágy-csésze is az iszap koptató hatása alatt elkopik.. A kopás olyan gyors, hegy pl. a fenti módon csúszó-csapágy megoldással ki­képzett legjobb minőségű görgős magfúrók is 30 óra után megkopnak, hogy további használatra már nem alkalmasak. Az átlagos minőségű gyárt­mányok csapágyai már 10—15 óra után használ­hatatlanságig elkopnak. A találmány célja olyan görgősfúrók előállítása, amelynek csapjai és csapágy-perselyei a szilárd­sági követelményeken kívül a kopásállóság tekin­tetében is jó ellenállóak, miáltal a fúró életttr­tama jelentősen megnövekszik. A találmány görgős magfúrókra vonatkozó ki­viteli példáját részletesebben az alábbiakban ismertetjük: A csatolt rajz 1. ábrája a fúrókoronát oldalnézetben, a 2. ábra a fúrókorona külső görgőjének egyi­két a megfelelő tengelycsapján (ezek a görgők a fúrólyuk külső átmérőjének megfelelő méretét fúrják), a fámkarbidos betétekkel és a fémkarbi­dos persellyel, a 3. ábra a 2. ábrát oldalnézetben, a 4. ábra a belső átmérőt, illetőleg magméretet biztosító görgőt, a tengelyéül szolgáló csapon met­szetben, az 5. ábra pedig a 4. ábrát oldalnézetben ábrá­zolja. A rotari fúrás magfúrójánál a fúróiszap a mag­fúró készülék köpenycsöve és a magcső között kerül a magfúrófejhez és így ennek csapágyához, amely csapágyat a fúróiszap koptatja, erodálja. Ehhez járul még az állandóan fellépő ütésszeiű igénybevétel, amely a görgőfogak nagy terhelés alatti legördüléséből adódik. A többféleképpen fel­lépő nagy igénybevétel következtében a görgős magfúrók csapjai és görgő furatai, azaz perselyei igen gyorsan elkopnak. A porkohászat mai állása mellett mód van olyan anyagok előállítására, amelyek' kopásállósá­guk szerint a gyémánt után következnek. Ezek az guk szerint a gyémánt után következnek. Ezek az anyagok a fémkarbidok, amelyek rendszerint Ni és Co fémmel vannak kötve és keményféim névvel jelölik őket. A porkohászat eljárásával ma már egészen különleges formákat is ki lehet alakítani és végleges megmunkálásukat gyémánt-szerszámok­kal lehet elvégezni. A gyémánt-szerszámokkal való csiszolással a felületi finomság is olyan mértékű lesz, hogy a legkisebb súrlódási tényezővel készít­hető keményfémtaől csúszó-csapágy. A keményfém­ből készített csúszó-csapágyak kiváló kopásállósá­got tanúsítanak a kvaraszemekkeí teli öblítőiszap­pal szemben is, mivel keménységük a Mohs skála szerint a 9 keménységi fokot eléri, sőt azt meg is haladhatja. Ezért a görgős magfúróknak élet-

Next

/
Thumbnails
Contents