146185. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés fonás, szövés és hurkolás nélküli textiliák előállítására

Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.185. SZÁM 86. c. 1—7. OSZTÁLY - ZI-93. ALAPSZÁM Eljárás és berendezés fonás, szövés és burkolás nélküli textíliák előállítására Dr. Zilahi Márton egyetemi tanár, dr. Csűrös Zoltán egyetemi tanár, Fodor István textilmérnök, Groszmann Miklós egyetemi adjunktus, Zolnay Endre gépszerkesztő, Budapest A bejelentés napja: 1957. október 4. A találmány olyan eljárás és berendezés, mely fonás, szövés és hurkolás nélkül, csupán kártolt bundából kötőanyaggal történt kezelés útján a szövet tulajdonságaival hasonló értékű textil iák folyamatos előállítására vonatkozik. A találmány haladást jelent az eddig ismertek­hez képest az eljárás egyszerűsítésében és az elő­állított termék minőségében. A találmány szerinti eljárás egyaránt lehetővé teszi a szárítás és zsela­tinálás külön-külön, ill. együttes műveletét, áramló meleg levegő segítségével, valamint az oldószer­gőzök kondenzációját, továbbá biztosítja a techno­lógiai folyamat állandóságát. A berendezés lehe­tővé teszi, hogy az itatási, hengerlési, szárítási és zselatinálási műveletek alatt a termék alakválto-' zást, ill. károsodást ne szenvedjen. A termék me­chanikai tulajdonsága mindkét irányban megköze­lítően azonos értékű, szemben más hasonló ter­mékekkel, melyeknél előfordulhat, hogy a ked­vező szakítószilárdság csak pl. hosszirányban (lánc) van meg. A különböző vinil alapú kötőanyagok alkalmazásával, ill. azok variálásával lehetőség nyílik különböző rétegvastagságú és minőségű bundákból késztermék előállítására. A találmány eljárás és berendezés fonás, szövés és hurkolás nélküli textíliák előállítására, mely szerint a rendezetlen elemi szálakból álló bunda­tekercset irányítottan, végtelenített szállítószalagon, célszerűen hálószerű anyagból készült szalagon, különböző vinil alapú műgyanták oldatán, ill. emulzióján, mint pl. PVC emulzión, utánklórozott PVC oldaton, módosított kaucsuk oldaton (a továb­biakban kötőanyagon) vezetjük keresztül telítés (itatás) céljából. A felesleges kötőanyag eltávolí­tása mechanikai úton történik. Az előszárítás és a kötőanyag jellegétől függő zselatinálás légáram­ban történik. Végül a késztermék csinozási műve­letei, nevezetesen mosás, szárítás, hengerlés, fe­lületi nyomás stb. következnek. A találmány szerinti eljáráshoz a különböző vinil alapú műanyagokból készült kötőanyagok felhasználása oldat, ill. emulzió formájában tör­ténhet. Az oldat esetében, pl. utánklórozott PVC esetében, az oldat alsó koncentráció tartalma 3— 4%, felső határa kb. 20—25%, míg emulzió ese­tében, pl. PVC emulzió esetében, az alsó határ 10—15%, a felső határ elérheti a 30—40%-ot. Nagy szilárdsággal rendelkező, ún. hordozó vagy műszaki célokra készülő textíliák esetében az emulziós kötőanyag alkalmazása nagyobb szilárd­ságot biztosít. Megfelelő mechanikai keverés (ho­mogenizálás) biztosítása esetében, különböző alkil ftalát lágyítók alkalmazásával lehetőség nyílik mind az oldószeres, mind az emulziós eljárás so­rán a termék lágyságának, rugalmasságának foko­zására. A találmányhoz tartozó berendezés ismérvei: a közös vázra szerelt bundatekercs-tartó, a bunda vezetését szolgáló, irányítóhengerek által vezetett, végtelenített szállítószalag, mely célszerűen háló­szerű, pl. fémháló, s amely szállítószalag a kötő­anyagot magában foglaló teknőben és a teknő után sajtoló és légtelenítő hengerek hatásának van kitéve; ismérvei továbbá az egyetlen zárt egysé­get képező, szabályozható hőközlő szervvel, pl. kaloriferrel ellátott, exhaustorral kapcsolt szárító és zselatináló szekrény, mely két, egymástól el­különített teret képez és melyben irányított szál­lítószalag van a telített bunda továbbítására, mely szállítószalag ugyancsak célszerűen fémhálóból áll; ismérve végül a zselatinált késztermék elvezeté­sét, ill. tárolását szolgáló szerv, pl. tekercselő szerkezet. A találmány szerinti eljárás példaként az aláb­biak szerint valósítható meg: megfelelően előké­szített, célszerűen rendezetlen elemiszálakból álló bundatekercset könnyed legördülést biztosító tartó­szervbe helyezzük, a hőképző szerveket beszabá­lyozzuk oly értelemben, hogy a közölt hőmérsék­let a technológiai előírásoknak megfeleljen, majd gondoskodunk a kellően felmelegített levegő ára­moltatásáról és gőzök-gázok elszívatásáról. Az elő­készített kötőanyagot a tárolóteknőbe öntjük, ahol a bevezetett bunda telítődése megtörténik. A kötőanyag összetétele és elkészítése" példaként az alábbiak szerint történik: az oldószerként hasz­nálatos valamilyen keton származékban, pl. ciklo­hexanonban 15%-os PVC oldatot készítünk, mely­hez erős keverés közben különböző nagymoleku­lájú emulgeáló szereket, mint pl. zsíralkoholszul-

Next

/
Thumbnails
Contents