146156. lajstromszámú szabadalom • Munkafolyadék anódmechanikus forgácsoló gépekhez

^ Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.156 SZÁM 12. s. OSZTÁLY — SA—925. ALAPSZÁM Munkafolyadék anódmechanikus forgácsoló gépekhez Sztankö Lajos gépészmérnök, Győr A bejelentés napja: 1956. január 28. Az anódmechanikus forgácsolással dolgozó szer­számgépekben a munkafolyamat biztosítására fel­tétlenül munkafolyadékot kell alkalmazni. Ez a folyadék az eddig ismert gépeknél (anódmecha­nikus köszörű, darabológépek, fúrógépek) általá­ban vízüveg, ületőleg petróleum vagy olaj volt. Az utóbbiak gyúlékonyságuk miatt veszélyesek és csak abban az esetben jöhetnek figyelembe, ha az egész forgácsolási folyamat a folyadék nívója alatt játszódik le. (Anódmechanikus forgácsolás­nál heves szikra képződés, sőt ívképződés is kí­sérőjelenség.) A vízüveg használata — a folyadék természeté­ben rejlő súlyos hátrányok miatt — az anód­mechanikus elven dolgozó megmunkáló gépek al­kalmazását és elterjedését gátolja. Ugyanis a víz­üveg viszonylag jó kötőképességénél fogva, bár­mely érintett felületen megszáradva a géprészt további munkára alkalmatlanná teszi. Szakaszosan működő munkagépeknél minden leállás után forróvizes tisztítás szükséges, mert a gép további működéséhez elengedhetetlen, hogy a felületek tiszták legyenek. (Csúszó, gördülő felületek műkö­désének biztosítása.) Általában az eddigi tapasz­talat azt bizonyítja, hogy még forróvizes lemosás sem segít és hosszabb állás után a gépet teljesen szét kell szedni, alkatrészeit egyenként meg kell tisztítani, hogy a gép ismét üzemeltethető legyen. A vízüveg a ruházatra is ártalmas, mert a szö­vetben még alapos mosás után is elszíntelenedett nyom marad. További hátrányként megemlíthető még a vízüveg viszonylagos drága beszerzési ára is. Az anódmechanikus megmunkálásnál lejátszódó elektrokémiai folyamatok vizsgálata során nyil­vánvalóvá vált, hogy a munkafolyadék használata semmi esetre sem küszöbölhető ki és ennek főleg a delektrikum szerepét kell betöltenie. A víz­üveget éppen az előbb említett súlyos hátrányok Sniatt ez új eljárásban mellőztük és olyan lehe­tőleg olcsó, jól duzzadó anyagot kerestünk, mely a vízüveg hátrányait kiküszöböli. Hosszas kísér­letek után az öntödei formázásnál használatos bentonit vált be megfelelő alapanyagnak. Ez az ásványi porszerű anyag vízben elkeverve meg­felelő töménységben kiválóan alkalmas munka­folyadékként, az anódmechanikus forgácsológépek üzemeltetésekor. Mivel a bentonit név e munkafolyadék készíté­sénél még nem jellemzi egyértelműen a minőséget és a kísérletek során különböző származású, de egységesen bentonit elnevezésű anyagokat ismer­tünk meg, melyek közül legjobban az a minőség vált be, melynek adatai az alábbiak: Az anyag neve: Mádi feltárt bentonit. A munkafolyadék vízben szuszpendálva 5% ben­tonitot tartalmaz. A szuszpenzió viszkozitása: Engler viszkozi­méteren mérve 20 C°-on 2—2,1, célszerűen 2,06 E°. Fajsúlya 15 C°-nál: 1,01—1,05, célszerűen 1,030. A szuszpenzió lúgossága: 1 gramm bentonit vízben szuszpendálva phenolphtalein jelenlétében legalább 2,5 cm3 n/10 savat fogyasszon el a teljes elszíntelenedésig. A szuszpenziót felhasználás előtt legalább 24 órán át pihentetni kell. Amennyiben a munkafolyadék az előbb leírt követelményeknek megfelel, használatra alkalmas és a káros hatású vízüveget nemcsak helyettesíti, de a gépek teljesítményében eddig ismert érté­keket 40—60%-kal felülmúlja. A bentonit munkafolyadék előnyei: A folyadék nem ragacsos, az általa bevont felü­letről a víz elpárolgása után (száradás után) a por könnyen eltávolítható. Nem támadja meg a be­vont fémfelületet és géprészeket, sőt némi rozsda­védő hatása is van a munkadaraboknál és gép­részeknél. Mivel az alapanyag olcsó, a géphez szükséges munkafolyadék 80%-kal olcsóbb a vízüveggel készültnél. Egészségre nem ártalmas, az általa szennyezett ruhaneműt könnyen lehet tisztítani, nyomot nem hagy. Mivel nem gyúlékony és nem is tűzveszé­lyes, előnyösebb a petróleumos, olajos munka­folyadékoknál. Tárolása egyszerű, besűrűsödése esetén újból hígítható és használható.

Next

/
Thumbnails
Contents