146154. lajstromszámú szabadalom • Berendezés alagútfalazat elhelyezésére

o Megjelent: 1960. február 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HiyATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.154. SZÁM 19. f. OSZTÁLY — RO-227. ALAPSZÁM Berendezés alagútfalazat elhelyezésére Rózsa László mérnök, Budapest A bejelentés napja: 1957. június 4. Pajzshajtással épülő alagutaknál ez ideig álta­lában öntöttvas tübing falazatot használtak. Az öntöttvas alagútfalazat drágasága és az öntöttvas nehéz beszerezhetősége miatt használnak vasbeton elemeket is. Ezeket a palástelemeket emelőgép­pel rakták helyükre s ott egymáshoz rögzítették azokat általában csavarokkal. Az elhelyezőgép az elhelyezés módjához kellett alkalmazkodjon, s így három irányú mozgást kellett végezzen, éspedig előre-hátra, körben és radiális irányban. Az al­kalmazott erektorok valamennyien ilyenek. Ezzel szemben a jelen bejelentés tárgyát képező szerkezet mintaívek kényszerpályáján csörlővel vontatja végleges helyére az elemeket s ott rög­zíti. A falazati gyűrű zárása és a hátűr kiinjek­tálása után a mintaív elvehető, a szerkezet anél­kül dolgozik. Az elem-elhelyező a falazati gyűrű elemeit ge­rinctől a talp felé haladó irányban, két oldalon parallel vagy váltakozva helyezi el. A csatolt rajzon a találmány példaképpen fel­vett kiviteli alakjában van feltüntetve, mégpedig: az 1. ábra a berendezés hosszmetszete, a 2. ábra a berendezés elölnézete, a 3. ábra a berendezés elölnézete ugyancsak, egy mintaív előrevontatása közben a kifeszített mintaív alatt, a 4. ábra pedig a mintaívnek a 2. ábra A—A vonala mentén vett keresztmetszete. Az —a— elem-elhelyező vasszerkezeti kocsit jelöl, amelyen 4 db —b— sajtóval mozgatható —c— kar van. Ezek a károk tartják a —d, di, da, stb. — mintaíveket, amelyek az —e— falazatot szerelés közben hordják. Ezek a mintaívek csuk­lósan összeerősített ívdarabokból állanak. A —d, di, d2, stb. — mintaívek a falazatot szerélés után összeszerelt helyzetében megtartják mindaddig, amíg a falazat és az —f— hátűr közé injektá­landó habarcs meg nem szilárdult." Több ilyen mintaívre van szükség, mégpedig az előrehaladás sebességétől függően kb. 8—10 darabra. Az elem­elhelyező —a—- kocsin helyezkedik el a falazás céljára szolgáló 1—2 db —g— csörlő és esetleg a pajzs hidraulikáját is kiszolgáló magasnyomású hidraulikus —h— szivattyú is. Az elem-elhelyező kocsihoz —i— injektáló kocsi kapcsolható, ame­lyen 1—2 db, a rajzon fel nem tüntetett injek­táló berendezés helyezhető el és megfelelő injek­tálóanyag is tárolható. Az elhelyező kocsi a rajzon fel nem tüntetett meghajtó motorja segítségével halad előre a szerelendő alagút-falazat helyére. A mintaívet tartó függőleges —c— karnak ten­gelyvonala kb. a szerelendő gyűrű —j— tengely­vonalával essék össze. Az elemeket — e célra szerkesztett — platókocsin szállítjuk előre és itt —1— futómacska segítségével leemeljük őket és elhelyezzük a pajzs —m— faroklemezén. A le­helyezett elemeket hozzáerősítjük a csörlő drót­köteléhez, melyet a szerelő mintaív kerületén előzetesen végigfektettünk. A csörlő segítségévél az elemeket felhúzzuk végleges helyükre és ott rögzítjük a mintaívhez. Eközben már előkészítjük a következő elemet, lehelyezzük a pajzs farok­lemezére és a másik csörlő segítségével emeljük a helyére. Ilyen módon fentről lefelé egymásután beszereljük a 4 darab elemet. A záróelemet lehelyezzük a pajzs —m— fárok­lemezére a szerelendő gyűrű elé, és a pajzs alsó sajtóival toljuk helyére. Ujabb gyűrű szerelését azzal kezdjük, hogy az erektor mintaívet tartó —c— karjait visszahúz­zuk (3. ábra), hátratoljuk az erektor-kocsit az utolsó —da— minta ív alá, és ismét kinyújtjuk a hidraulikus berendezés segítségével mozgatott karokat. A mintaívet eloldjuk a falgyűrűtől és összehajtjuk. Ebben az összehajtott állapotban (3. ábra) visszük előre a nyitott helyzetű mintaív alatt a szerelendő új gyűrű síkjába. A mintaív keresztmetszete két pár —o— U-vas­ból áll (4. ábra). Egy-egy U-vaspár elemei között —p— görgők vannak, ezekre támaszkodva gör­dülnek a falazati elemek. Az U-vaspárokat kisebb —r— U-vaspár keresztmerevítések kötik össze. Ezeken helyezkednek el a drótkötél —s— görgői és azok a —t— csavarmenetes kapcsolószerkeze­tek, melyek a betonelemeket a mintaívhez erő­sítik. Tekintettel arra, hogy az erektor hidraulikus karjainak lökethossza adott, nagyon fontos a munkapálya felső síkjának kellő beállítása. Ezt akként szabályozzuk, hogy a pályát a betonele­meken előre elkészített konzolokra támaszkodó

Next

/
Thumbnails
Contents