146090. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a 2-piperidil-fenil-karbinol új észtereinek előállítására

Megjelent: 1960. január 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.090. SZÁM 12. p. 1—5. OSZTÁLY — UI—25. ALAPSZÁM Eljárás a 2-piperidil-fenilkarbinol új észtereinek előállítására Société des Usines Chimiques RHONE-POULENC cég, Paris (Franciaország) Feltalálók: Jacob Robert Michel vegyészmérnök, Ablon sur Seine (Seiríe-et-Oise) és Joseph Nicole Marie vegyészmérnök, Paris A bejelentés napja: 1957. december 31. Franciaországi elsőbbsége: 1957. augusztus 9. 3. pótszabadalóm a 145 288 lajstromszámú törzsszabadaíomhoz A törzsszabadalom eljárást ismertet a. N I H —CH—C6 H 5 O—COR általános képletű B-alakú 2-piperidil-fenilkarbino­lok új racem észtereinek a megfelelő B-alakú racem alkoholok észterezése útján történő előállí­tására; a képletben R alkil-, aril- vagy aralkil­gyököt jelent, az aril-csoport a két utóbbi eset­ben helyettesítve is lehet. Az 1. pótszabadalomban a fenti észterek opti­kailag aktív módosulatait és azoknak a megfelelő optikailag aktív B-alakú alkoholok észterezése útján történő előállítását ismertettük. Ismertettük továbbá ebben a pótszabadalomban a B-alakú ra­cem vagy optikailag aktív észterek olyan előállí­tási módját is, amelynek során A-alakú racem vagy optikailag aktív alkoholból indulunk ki, ezt az alkoholt a megfelelő klórozott származékká alakítjuk át, amely azután B-alakú alkohollá hidrolizálható és végül észterré alakítható, vagy pedig közvetlenül aeilezhető valamely fém-acilát, pl. ezüstacilát segítségével. A 2. pótszabadalomban a fenti racem vagy op­tikailag aktív észterek olyan előállítási módját ismertettük, amelynek során valamely A- vagy B-alakú N-acil-2-piperidil-fenilkarbinólból erős savval addiciós vegyületet képezünk, majd ezt át­rendeződési reakciónak vetjük alá (amely A-alakú vegyület esetében B-alakba való epimerizálódással jár együtt). A jelen találmány tárgyát a fenti általános kép­letű racem vagy optikailag aktív észterek új elő­általános képletű racem vagy optikailag aktív állítási eljárása képezi. Ezt az eljárást az jellemzi, hogy valamely -CH—C6 H 5 I O—COR N általános képletű racem vagy optikailag aktív észter piridin-gyűrűjét redukáljuk, miközben a molekula többi része változatlanul marad (a kép­letben R jelentése ugyanaz, mint a fentebbi kép­letben). Ez a redukció katalitikusan folytatható le, pl. a piridin-észter ecetsavasközegben, Adams-féle platinakatalizátor jelenlétében történő hidrogéne­zéssel. Az alábbi példa szemlélteti a találmány szerinti eljárás gyakorlati kiviteli módját, megjegyzendő azonban, hogy a találmány köre nincsen erre a példára korlátozva. Példa: 5 g l-fenil-l-acetoxi-l-(2-piridil)-metánt 50 ml tiszta ecetsavban oldunk, majd 0,5 g Adams-féle platinakatalizátor jelenlétében hidrogénezzük. Azután a katalizátort kiszűrjük, majd a szűredék­hez 5 ml 160 g/liter koncentrációjú éteres sósav­oldatot adunk, és az elegyet vákuum alatt be­pároljuk. A kapott olajszerű maradékot felvesz­szük 12 ml forró metiletilketonnal. Színtelen kris­tályos termék válik ki, ezt elkülönítjük a folya­déktól, metiletilketonnal, majd vízmentes éterrel mossuk, végül megszárítjuk. A kapott termék 1 B-alakú 1-acetoxi-l-fenil-l­-(2'-piperidil)-metán-hidroklorid, op. = 229—230 C° (kap). Az l-fenil-l-acetoxi-(2; piridil)-metán, amely 1 mm Hg-pszlop nyomáson 148—150 C° hőmérsék-

Next

/
Thumbnails
Contents