146078. lajstromszámú szabadalom • Szeleptömítés

Megjelent: 1960. január 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS . 146.078. SZÁM 47. g1 . 34—42. .OSZTÁLY — SCHE—83. ALAPSZÁM Szeleptömítés VEB Schwerarmaturenwerk „Erich Weinert" Magdeburg, NDK A bejelentés napja: 1958. június 26. A találmány szeleptömítésre vonatkozik, külö­nösen nagynyomású vezetékben alkalmazott kör­gyűrűs-dugattyús zárótesthez, Mint ismeretes a dugattyú és házfal közt a tömítést mind ez ideig a dugattyúba beépített gyűrű alakú sárgaréz tömítéssel eszközölték, mely a dugattyú záró állásában a dugattyúházba elhe­lyezett, ugyancsak sárgarézből előállított tömítő­gyűrűvel dolgozik össze. Fémes anyagokkal tör­ténő tömítés azonban tökéletes zárást nem bizto­sított. Ez oKból kifolyólag a dugattyúházba, a fő­tömítőgyűrű elé kiegészítőlég még egy aránylag vékony, tárcsa alakú, gumiból előállított tömítést helyeznek el, mely feszültség alatt áll és a fő tömítőgyűrű és dugattyúval szemben tömör zárást biztosít. A dugattyú által kifojtott nyíróerő ha­tása következtében a tömítés — kMönösen gumi­ból készült tömítőgyűrűk alkalmazása esetén — gyors elhasználódás figyelhető meg, mely esetben az utánállítás nem lehetséges. Ez a hátrány a tömítőgyűrű gyakori kicserélését vonja maga után, ami költséges és időveszteséget jelent. Szelepeknél, különösen dugattyús szelepeknél éppen ezért azt javasolták, hogy a merev tömítő­gyűrűt ezzel együttműködő rugalmas tömítő­gyűrűvel lássák el. Ilyen tömítések azonban csak az olyan szelepeknél alkalmazhatók, melyek nagy zárónyomásnak nincsenek kitéve, mert ellenkező esetben a rugalmas tömítőgyűrűk elroncsolódnak. A találmány utat mutat arra, hogy fémes és rugalmas tömítőgyűrű a körgyűrűs-dugattyús zárótesteknél is felhasználható legyen. A tömítő­gyűrűk közvetlen együttműködnek anélkül, hogy a rugalmas tömítőgyűrű roncsolásának veszélye fennállna, még az esetben is, ha a zárótest záró­állásában nagy mechanikai erők lépnének fel. A találmány lényege abból áll, hogy a fémes gyűrű peremmel rendelkezik, mely a szelep zárá­sakor a rugalmas tömítőanyagba tömítőleg be­nyomódik, mialatt azonban a gyűrűs perem szükr séges nyomásmélysége korlátozott lesz. Ezt a kor­látozást a szelep zárótesten és a szelepházon a tömítőállásban képezzük az együttműködő párhu­zamos ferde felületek révén, melyek a záróállás­ban fellépő nagy erőket a szelepháznak, illetőleg a szelep zárótestének adják át. A találmány sze­rinti tömítés alkalmazásával úgy alacsony, mint nagy folyadéknyomásnál tökéletes tömítés érhető el, anélkül, hogy az eddig alkalmazott további finom gumitömítésre szükség lenne. A peremes gyűrű nyomómélységének korlátozásával a rugal­mas gyűrűben a gyűrű túlterhelése elkerülhető és ezzel a roncsolás megakadályozható. A rajz a találmány példaképpeni kivitelét áb­rázolja: Az 1. ábra a körgyűrűs-dugattyús zárótest és a ház hosszmetszete. A 2. ábra a tömítés helyét a zárás kezdetén. A 3. ábra dugattyúállás előbbi részlete teljesen meghúzott tömítésnél. Az —1— zárudugattyú a —2— fémes tömítő­gyűrűvel, —3— ház a gyűrű alakú —<fr— rugal­mas tömítéssel gumiból, vagy hasonló anyagból. Az —1— dugattyú által hordott, sárgarézből álló —2— tömítőgyűrű, kívül peremes kiképzésű. Az —5— perem az elzárás kezdetén (2. ábra) a —3— ház az elrendezett gumiból vagy hasonlóból álló —4— tömítőgyűrűnek fekszik neki. Mint ahogy a 2. ábrából látható, az elzárás kezdetén egy —6— rés van az —1— dugattyú —7— ferde fala és a vele párhuzamos —3— ház -—8— tömítő­gyűrű fala közt. Teljesen meghúzott tömítésnél (3. ábra) a —2— tömítőgyűrű —5— pereme a —4— gumi tömítő­gyűrűbe benyomódik. A —6— rés eltűnik, a —7— és —8— ferde felületek pedig méginkább tömö­ren egymásra fekszenek és meghatározzák a pe­remes gyűrű nyomásmélységét. A —4— gumi­gyűrű részére készített mélyedést a —3— ház tartalmazza és a —4— gumigyűrű legömbölyített, valamint sarkos részeit követi. A legömbölyítés sugara azonban nagyobb, mint a —3— házban levő —11— legömbölyítés. Ezáltal a rugalmas tömítőülés terjeszkedési lehetősége növekedik, mi­vel egy kis gyűrű alakú —9— üreg képződik, melybe a zárótest zárásakor a —4— gyűrű gumi­tömege behatolhat. A tömítőanyagok káros túlnyomása a záróállás­ban nem lép fel, mert ezt az egymáson fekvő —7— és —8— ferde felületek (3. ábra) közvetlen a dugattyúnak, illetőleg a háznak adják át.

Next

/
Thumbnails
Contents