146070. lajstromszámú szabadalom • Hőálló gyutacsfej és vele készült hőálló elektromos gyutacs

Megjelent: 1960. január 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 146.070. SZÁM 78. e. OSZTÁLY — PO—191: ALAPSZÁM Hőálló gyutacsfej és vele készült hőálló elektromos gyutacs A Magyar Ällam, mint a feltalálók: Pohl Jeromos és Bárány István mérnökök, Budapest, jogutódja A bejelentés napja: 1956. február 14. A robbantástechnikában, különösen az olajkuta­tásnál gyakran előfordul, hogy a robbantási hely hőfoka jóval több, mint 100 C°. Az eddig használt elektromos gyutacsok ezt a hőmérsékletet nem bírják ki, mert egyrészt a gyutacsokhoz használt anyagok termikus bomlás következtében elvesztik robbanótulajdonságukat, másrészt — különösen 150 C° fölött — idő előtt, esetleg már a telepítés során: felrobbannak. A találmány célja e hiányosságok kiküszöbölése és az olajkutatásban jelentkező igények kielégí­tése. Evégből a találmány szerinti gyutacs gyújtó­fejének gyújtóelegye 180 C° hőmérsékletet lega­lább három órán át kibíró anyagokból, előnyösen káliumklorátból és faszénből áll, melyeket dextrin­oldattal vagy felfőzött keményítővel masszává ke­verünk és a gyújtófejvázra mártás útján viszünk fel. A találmány szerinti gyutacshoz ezt a gyújtó­fejet használjuk fel olyképpen, hogy a gyutacsnak hexogén robbanótöltete, ólomazid-trizinát indító­töltete, az ismertetett összetételű hőálló gyutacs­feje és hőálló gumidugója van. A rajz a találmány szerinti gyutacs egyik kiviteli alakját példaképpen tünteti fel. A hőálló elektromos gyutacs 1 hüvelyében fog­lal helyet a 2 hexogén robbanótöltet és előtte a 3 ólomazid-trizinát indítótöltet, melyet az 5 gyújtó­lyukkal ellátott belső 4 betéthüvely vagy kupak tárol. Ez előtt van a hőálló 6 gyutacsfej, melynek gyújtómasszája káliumklorátot és faszénport tar­talmaz. Az utóbbiakat dextrinoldattal vagy felfő­zött keményítővel masszává keverjük és mártás útján a gyújtófej vázra felvisszük. Előnyösen 4 g káliumkloráthoz 1,2 g faszénport használunk. A gyutacshüvelyt a hőálló anyagú 7 gumidugó zárja le, melyen keresztülhalad a zománcozott 8 vörös­réz gyújtó vezeték. Az eddig ismert gyutacsokhoz használt gyújtófej az ólomazid-trizinátból és hexo­génből álló robbanótöltet ellenére sem volt a meg­adott alkalmazási területen használható, mert a mártólakk gyanánt eddig alkalmazott nitrolakk 150° fölött elbomlik. Szabadalmi igénypontok: 1. Hőálló gyújtófej, azzal jellemezve, hogy gyújtóelegye 180 C° hőmérsékletet legalább három órán át kibíró anyagokból, előnyösen káliumklorát­ból és faszénből áll, melyeket dextrinoldattal vagy felfőzött keményítővel masszává keverünk és a gyújtófej vázra mártás útján viszünk fel. 2. Az 1. igénypont szerinti gyújtófej kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kálium-klorát és a faszén keverési aránya 4 : 1,2. 3. Hőálló elektromos gyutacs, azzal jellemezve, hogy hexogén robbanótöltettel (2), ólomazid-trizi­nát indítótöltettel (3), az 1. vagy 2. igénypont sze­rinti hőálló gyutacsfejjel (6) és hőálló gumidugó­val van ellátva. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 594191. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents