144949. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műanyagtermékek előállítására

Megjelent: 1959. június 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.949. SZÁM 39. c. OSZTÁLY — AA~332. ALAPSZÁM Eljárás műanyagtermékek előállítására Arányi Árpád oki. vegyészmérnök A bejelentés napja: 1957. május 24. Az irodalomból ismert tény, hogy proteinek­ből különböző műanyagok állíthatók elő. Az ismert módszerekkel és anyagokkal szem­ben a találmány szerinti eljárással vérfibrin­ből műanyagpréspor állítható elő, meleg úton történő aldehydes kondenzáció útján. (A fib­rint kedvező makromolekuláris struktúrája te­szi alkalmassá műanyag előállítására.) Az eljárás alapanyaga a vérfibrin. Vérfibrin nyerhető a levágott állat frissen kifolyatott véréből, mechanikai kikeveréssel. Főtömegé­"ben vérfibrin keletkezik a vérfeldolgozás mel­léktermékeként a szűrőprésen is. A fentiek szerint nyert fibrin haemoglobint és egyéb vér­alkotórészeket is tartalmaz. A fibrint a vér egyéb elemeitől minél töké­letesebben meg kell tisztítani; ezek ugyanis a préspor minőségét, illetve az ebből előállított termék mechanikai értékét csökkentik. A tisz­títást vizes mosás útján végezzük, keverővel ellátott mosógépben. A mosást addig kell foly­tatni, amíg a mosóvíz már nem színeződik. Nagyobb mérvű tisztítás végezhető oly mó­don, hogy a vízzel való mosás után a fibrint 10%-os NaCl oldattal kezeljük, majd ismét tiszta vizes mosás következik. Az így megtisz­tított fibrint keverővel és vacuummal ellátott autoklávban aldehyddel kondenzáljuk. (Az au­tokláv termelésének növelése céljából 60 C° hőmérsékleten előszárítást alkalmazhatunk. Ezt végezhetjük például keverővel ellátott szárító kádban.) A kondenzáció állandó keverés köz­ben 100 C° hőmérsékletre való hevítéssel tör­ténik. (1 atm.) A felhasználható formaldehyd mennyisége a stöehiometrikus mennyiség 20—70%-a, a kí­vánt célnak megfelelően. Ezután a vacuumszivattyú megindításával, állandó keverés és fűtés közben (60 C°, vacuum alatt) a kondenzátum teljesen megszárad és fő­tömegében poralakban nyerhető ki. Nedvesség­tartalom 3% alatt. Az így nyert portermék egy része darabos. Ezeket porrá kell őrölni. Ezután a porterméket meg kell szitáim. A szitán átjutó por a fibrin­préspor. Az így keletkezett préspor sajtolható. A préspor önmagában, töltőanyag nélkül saj­tolva is megfelelő mechanikai szilárdságú. így dísztárgyak készítésére alkalmas. Könnyen és jól polírozható. A présporhoz csúsztatót adagolhatunk (kb. 1% stearinsav vagy cinkstearát). Szükség sze­rint adagolhatok lágyítók is. (E célra kiválóan alkalmasak a magasabb szénatomszámú alko­holok.) Amennyiben töltőanyagot kívánunk hozzá­adni, azt a szükségletnek megfelelő mennyi­ségben adagoljuk. Festéket, illetve színezéket, fajtánként különböző mennyiségben szintén adagolhatunk. Az ismert töltőanyagokból legelőnyösebben keratinanyagot használunk (pl. toll, éspedig kizárólag szálas állapotban), a magas mecha­nikai értékek elérése céljából. A nagy nyomás­szükséglet csökkentésére gumiport is hozzá­keverünk. Ez a rugalmasságot is fokozza. A keverést keverőgépben végezzük. (Az így nyert műanyagpréspor kombinálható pheno­plast típusú anyagokkal is.) A sajtolást hidraulikus sajtológépen végez­zük. A szerszám konstrukciónál ügyelni kell a nagy töltőtérigényre. A sajtolás hőmérséklete 140—160 C°. (Préselési idő kb. 1 perc/mm fal­vastagság.) A szerszámoknak hűthetőknek kell lenniük, így a sajtolás után — nyomás alatt 60 C° alá hűtve — a kész darabok nem defor­málódhatnak. Az ily módon előállított darabok a szokásos módon készíthetők ki. Felületileg is festhetők. Kiválóan alkalmasak a legkülönbözőbb műsza­ki (elektromos) és egyéb célokra. (Pl. fa pót­lására való felhasználásra.) Könnyen megmunkálható, szegelhető, esz­tergálható, fúrható, csiszolható, fűrészelhető, menet vágható bele. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás műanyagtermiékek előállítására, azzal jellemezve, hogy fibrinből présport ké­szítünk olyan módon, hogy a vérből kinyert

Next

/
Thumbnails
Contents