144939. lajstromszámú szabadalom • Aujeszky-féle betegség elleni szérum termelése sertésekből szövettenyészetben előállított antigénnel

Megjelent: 1961. december 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.939.SZÄM 30. h. 1-8. OSZTÁLY — KO—1193. ALAPSZÁM Aujeszky-féle betegség elleni szérum termelése sertésekből szövettenyészetben előállított antigénnel Feltalálók: dr. Kojmok János állatorvos, Budapest, Gréczy Emília tudományos munkaerő, Budapest A bejelentés napja: 1957. június 15. A nagyüzemű sertéstenyészetek számának növe­kedésével mind gyarkafoiban okoz a szopósmiala­eok között nagyarányú veszteséget az Aujeszky­féle betegség. Mivel ellene ez ideig sem oltó­anyag, sem gyógyszer nem állt rendelkezésre, szükségesnek látszott specifikus szérum előállí­tása. A szérum termelésének három megoldatlan feltétele volt: 1. megfelelő antigén előállítása, 2. a hyperirnmunizálás módja, 3. a vérvételek és az elvéreztetés időpontjának meghatározása. E három kérdés megoldását tartalmazza jelen találmányunk, melynek lényege az, hogy szövet­tenyészetben nagytömegű -és magas titerű Aujesz­..ky-vírust sikerült előállítanunk, amit sertések hyperimmunizálására károsodásuk nélkül tudunk felhasználni és magas értékű 'szérumot nyerünk. Az antigént aláfoibiak szerint készített un. stacio­ner kultúrában állítottuk elő. -Egészséges kakasokból, vagy tyúkokból szív­punkeióval vett és alvadásában Heparinnal gátolt vért (100 ml vérhez 3 ml 1:60 arányban élettani konyhasó-oldattal hígítottt Heparin) 30 percen át 1500 fordulattal centrifugálunk. A felülúszó plaz­mából 7—7 ml-t 5—6 ml- háromszorosára hígí­tott csi-rkeembrió-kivonattal 1000 ml-e Roux pa­lackokban alvasztunk. (Csirk eembrió-ki vonat: 11—12 napig keltetett tyúktojásokból sterilen ki­vett embriók élettani konyhasó-oldattal 1:1 arány­ban készített, kétszeri fagyasztással feltárt. és centrifugált dörzsöléke.) A palackokat vízszinté-6en úgy kell lefektetni, hogy a megalvadt plazma az edények alján egyforma réteget képezzen, Az alvadás megtörténte után a plazmáira az alábbiak szerint elkészített szöveteket vtiszünk. Két és fél — három és fél hónapos sertésmag­zatok tüdejét óraüvegen kölesnyi-borsnyi. nagy­ságú részecskékre aprózzuk. A lombikban össze­gyűjtött szövetdarabkáfcatt élettani konyhasó­oldattal ismételten addig mossuk, míg a leöntött víz tiszta lesz. A tüdlővagdailékon annyi vizet hagyunk, hogy felkeveredése után szélesebb szájú pipettával feüszívható legyen. Egy-egy palackba 15—20 ml-t mérünk, és az edények vízszintes síkban 'történő rázásával a szövetdarabkákat egyenletesen elszélesztjük a plazmán. Ezután a palackokat 12 órára 37 C°-ú termosztátba helyez­zük, hogy a tüdőrészeeskék a plazmához tapad­janak. Ennek megtörténte után 50 ml tápláló­folyadékot mérünk az edényeikibe és vízszintes helyzetben, s hogy a táplálófolyadék ellepje a szö­veteket, 48—72 órá;ra újra termosztátba helyez­• zük őket. A táplálóiolyadék naponkénti' egyszeri mozgatásával biztosítjuk a szövetek levegőzését. (Táplálófolyadék: 90% szairvasmairha-anionfolya­dék, 5% 56 C°-on 30 percen át inaktivált lósavó, és 5% ötszörösére hígított csi:rkeembnió-kivonat.) A tüdőrészecskék körül a plazmára vitelüket követő 48—72 óra múlva mikroszkópos vizsgálat­tal szövetszaporodást állapíthatunk meg. Ekkor — tehát a tenyészetek elkészítését követő 48—72 óra között — oltjuk be a kultúrákat az Aujeszky­féle betegség vírusával, E célra a vírussal sub­durálisan fertőzött s a : betegségben elhullott nyulak agyvelejéből készített emulzió szolgál. Az élettani konyhasó-oldattal: 1:10 arányú agyvelő­dörzsöléseket 5 percen át 500-as fordulattal cent­rifugálunk, majd a íelüMsizót ötszörösére hígítjuk. Ebből minden palackba — a szöveteken levő táp­lálófolyadék előzetes leöntése után — 15—20 ml-t mérünk. Néhány edényt vírusnélküli kontrolinak hagyunk. A bevitt emulziót a szövetek felett egyenletesen szétoszlatjuk, majd a palackokat. 4 óra időtartamra újra termosztátba helyezzük. Ez idő alatt az üvegeket vízszintesen óránként megmozgatjuk, hogy a vírus szövetekkel való érintkezése minél egyenletesebb tegyen. 4 óra eltelte után az emulzió 2/3 részét a szövetekről le­öntjük, és a palackokba 30—40 ml élettani konyha­sóoldatot mérünk, majd az edényeket 46—48 óra időtartamra újra termosztátiba tesszük. Időnként a szövetek feletti folyadék mozgatásával biztosítjuk a levegőzésüket. 46—48 óra elteltével mikroszkópos vizsgálattal összehasonlítjuk a vírussal oltott és az oltatlan kortrolkultúrákat. A vírust tartalmazó tenyészetekben a sarjszövet destrukcióját kell ész­lelnünk, míg a konitrollikultúrák legfeljebb az őre- -

Next

/
Thumbnails
Contents