144902. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vanádiumoxidokat tartalmazó anyagok előkészítésére, alumino- vagy elektrotermikus ferrovanádium gyártásához, vagy a vanádiumnak folyékony acélba vagy más fémekbe oxidokból való közvetlen ötvözéséhez

0 Megjelent: 1959. június 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.902. SZÁM 18. b, 1—23. OSZTÁLY — VI-125. ALAPSZÁM Eljárás vanádiumoxidokat tartalmazó anyagok előkészítésére, alumíno* vagy elektrotermikus ferrovanádium gyártásához, vagy a vanadiumnak folyékony acélba vagy más fémekbe oxidokból való közvetlen Ötvözéséhez A magyar állam, mint a feltalálók: Veres Imre, Környei József és Visnyovszky László budapesti lakosok jogutódja A bejelentés napja: 1952. október 3. Ismeretes, hogy a ferrovanádiumgyártás va­nádimpentoxid tartalmú alapanyagból történik. Ezt az alapanyagot vegyi úton állítják elő, kép­ződési állapotában iszapszerű, melyet először szárítanak majd kb. 700°-on megolvasztanak. Ömlesztéskor apró pikkelyeket képeznek és ez szolgál az aluminotermikus ferrovanádiumgyár­tás alapanyagául. Az ömlesztés folyamata alatt anyagveszteség lép fel, elsősorban porzá's útján. A V2 0 5 tartalmú por rendkívül veszélyes méreg az ömiesztési művelet tehát egészségtelen és csak különleges óvintézkedésekkel végezhető. Magánál az aluminotermikus ferrovanádium­gyártásnál szintén fellép vanádiumveszteség, amennyiben a salak mindenkor tartalmaz —36% vanádiumot. Az ömlesztésnél és a ferrovanádi­umgyártásnál fellépő veszteség az eredeti alap­anyag vanádiumtartalmának 30%-át is elérheti. ' Á vanadium ritkán előforduló, igen értékes, nehezen beszerezhető anyag. Az eddig ismert eljárások nagy hátrányai, hogy anyagveszteség­gel járnak, így találmányunk elsősorban a vana­dium veszteség csökkentését célozza. A találmány lényege: Eljárás vanádiumoxi­dokat tartalmazó anyagok előkészítésére alumi­notermikus, vagy elektrotermikus ferrovanádi­umgyártáshoz, vagy a vanadiumnak folyékony acélba, vagy más fémekbe oxidból való közvet­len ötvözéséhez oly módon, hogy a vanádium­oxid tartalmú anyagot, pl. nátriumpolivanadátot redukálószerrel, pl. aluminiumgrizzel és salak­képzőkkel nedves állapotban összekeverjük és a keverékből alaktesteket préselünk, majd zsu­gorítjuk, vagy pedig a nedves keveréket bádog­dobozokban préseljük, abban zsugorítjuk és az­zal együtt adagoljuk a ferroötvözet gyártó, vagy célszerűen közvetlenül az acélgyártó kemencé­be, vagy az üstbe a lecsapolt acélhoz. A találmány szerinti részletesebb eljárás a következő: Nedves, kb. 20% H2 0 tartalmú nát­riumpolivanadátot aluminium grízzel, revével és mésszel vagy folypáttal összekeverünk. A kapott képlékeny masszát préseléssel kötőanyag nélkül 30 mm átmérőjű és 30 mm magas bri­kettekké sajtoljuk, majd a briketteket pl. 560° C-on zsugorítjuk. Áz így kapott kemény, szilárd brikettekből aluminotermikus redukcióval té­gelyben ferrovanádiumot gyártunk. A keverék összetétele attól függ, hogy milyen V tartalmú ötvözetet lakarunk előállítani. 80%-os ferrova­nádiumhoz és közvetlen ötvözéshez pl. a követ­kező keveréket használhatjuk: 1.— súlyrész nedves nátriumpolivanadát 0,1 súly rész vasreve 0,28 súlyrész aluminiumgríz 0,06 súly rész falypát A termelt ferrovanádium salakja kevesebb vanádiumot tartalmaz, mint az ugyanakkor öm­lesztett pentoxi-dból gyártott ferrovanádiumé. A jobb vanádiumkihozatal elsősorban azzal érhető el, hogy az aluminotermikus brikettben a rea­gáló anyagok mindenkor szoros érintkezésben állanak egymással. A nedves keverék darabosí­tását brikettezés helyett pelletezéssel is el lehet végezni. Az acélba való közvetlen ötvözés gyakorlati­lag legegyszerűbben úgy vihető keresztül, hogy a fenti aluminotermikus keveréket, illetve briketteket bádog dobozokba csomagoljuk és ilyen alakban adagoljuk az acélgyártó kemen­cébe az acél kikészítésének időszakában. A va­riádiumbrikettek hozzáadása után az acélról már salakot húzni nem kell. Az előkészített keverékkel való ötvözés Martin-kemencében is keresztülvihető, ebben az esetben azonban cél­szerűbb a dobozokba csomagolt keveréket csa­poláskor az üstbe adagolni. Elektrokemencében történő ötvözésnél vanádiumveszteség nincs, mert esetlegesen a salakba jutó vanadium az ívfényes melegítés hatására teljes egészében az acélba redukálódik. A találmány előnye a régi eljárással szem­ben, hogy nincs szükség a vanádiumpentoxid

Next

/
Thumbnails
Contents