144816. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézkarcnyomatok kikészítésére

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.816. SZÁM 15. k. OSZTÁLY — OA-173, ALAPSZÁM Eljárás rézkarcnyomatok kikészítésére Dr Oláh György tanár A bejelentés napja: 1957. április 15. Rézkarcok művészi reprodukciói általában se­lyemvászon alapon készülnek. A selyemvászon azonban tetszetős külseje mellett meglehetősen drága, s így a nyomatok készítésénél gyakran kény­szerülnek a lényegesen olcsóbb papírt használni. A papírfélék azonban, különösen a gyengébb mi­nőségűek, sokkal kevésbé alkalmasak értékes rep­rodukciók készítéséhez. A nyomdai műveletek során a papír nedves állapotba kerül, s a szárítás­kor gyakran hullámos, sőt hólyagos marad. A hullá­mosodás elkerülése végett a szárítást vastag, szívó­hatású papírlemezek között szokták végrehajtani, de az előbb vázolt hibák többnyire a leggondossabb kezelés mellett is jelentkeznek. Ezért azután a leg­híresebb művészi alkotások értéke is csökken a si­lány technikai feltételek következtében. A találmány szerinti eljárás lehetővé teszi, hogy papírlapon olyan reprodukciókat tudjunk előállí­tani, amelyeknél a papír hátrányos tulajdonságai eltűnnek, s a képet művészi kivitelben plasztikusan kaphatjuk meg. — A találmány értelmében a színes vagy színezetlen nyomatot 25—50%-os színtelen vagy színes lakkoldattal vékony rétegben bevonjuk, majd a papírt egész terjedelmében egy mintázott hengerrel, célszerűen egy úgynevezett vászonnyomó hengerrel simára vasaljuk. Ezután a nyomatra még egy lakréteget viszünk fel. A lakkozás egy henger segítségével, vagy egyszerűen házi ecsettel történ­het. A mintázott nyomóhenger alkalmazása különleges jelentőséggel bír. A vasalás hatására ugyanis a pa­pír kisimul, felülete megváltozik, s az addigi fény­telen anyag selyemvászonszerű, tetszetős külsejűvé válik, s így jobban kiemeli a. kép szépségeit. A plasztikus hatás nagyban fokozódik azáltal, hogy a vasalás előtt felvitt lakkréteg a hengerléskor a rá­nyomott minta hatására bizonyos mértékben meg­törik, s az ekképpen kialakuló kis tükröző felületek kedvező képet alakítanak ki a szemlélőben. — Az utólagos lakkozáshoz többek között hígított kopál­lakott is használhatunk, ebben az esetben a lakk enyhén sárgás színe a képnek antik jelleget kölcsö­nöz. Az eljárás módot ad arra, hogy olyan gyengébb minőségű papírokat, amelyeket eddig' erre a célra nem lehetett használni, teljes értékű, bármilyen művészi igényeket kielégítő anyaggá alakíthassunk. Az eljárással készült képek bekeretezve, üveg alatt igen szépek és hatásosak, a szinte felismerhetetlenül selyemvászonnak látszanak. Szabadalmi igénypont: Eljárás rézkarcnyomatok kikészítésére azzal jel­lemezve, hogy a papírra nyomott színes vagy szí­nezetten képet színtelen vagy tetszés szerinti színű lakkoldattal bevonjuk, ezután a papírt teljes egé­szében mintázott nyomóhengerrel átvasaljuk, vé­gül a nyomatra ismét egy lakkréteget viszünk fel. A kiadásért felel a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazcatója 1096. Terv Nyomda, 1958. - Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents