144813. lajstromszámú szabadalom • Kávéfőzőkészülék

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 144.813. SZÁM 34. 1. 1-9. OSZTÁLY — ME-297. ALAPSZÁM Kávé-főző készülék Menning Ferenc tisztviselő és Menning Ferencné szül. Való Mária háztartásbeli, Budapest A bejelentés napja: 1957. június 25. A találmány törökkávé-főző készülék, mely az eddigi ilyfajta készülékekkel szemben többrendbeli előnyt nyújt. Fő előnye, hogy a kávénak a párákkal távozó zamatanyagai maradéktalanul visszakerülnek a főzetbe és így a szokásosnál kisebb kávéadagtól eredő, aránylag hígabb főzet is, az aromás anyagok hiánytalan jelenléte folytán, igen ízletes és zamatos feketekávét szolgáltat. A készülék emellett teljesen^ veszélytelen, tehát abban, ellentétben a forgalomban levő háztartási kávéfőző készülékekkel, túlnyomás még túlforrás>­kor sem keletkezhet. Előnye végül a találmány szerinti készüléknek; hogy abban a víztartály űrtartalmánál lényegesen kisebb mennyiségű kávé is kifogástalan minőségben főzhető. A találmány szerinti kávéfőző- gépet a következő ismérvek jellemzik: a víztartály fölött elrendezett, álló-hűtővizes kon­denzátor, mely a víztartályban levő kávé- szuszpen­zióból a hevítés hatására felszálló gőzöket sűríti, mely a gőzökben foglalt íz- és zamatanyagok a szuszpenzióba visszakerülnek. Az álló-hűtővizes kondenzátor kitétel azt óhajtja kidomborítani, hogy a hűtővíz nem folyik át a kon­denzátoron. A találmány szerinti kávéfőző- készüléknek to­vábbbi fontos ismérve a készülék víztartálya és a kondenzátor közötti vízzár, mely jó tömítés bizto­sítása mellett, fölös gőzképződés esetén biztosító szelepként is működik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának három példaképpeni kiviteli alakját szemlélteti. Az 1. és 2. ábra az első kiviteli alaknak, a 3. és 4. illetve 5. és 6. ábrák egy második, illetve harmadik megoldásnak függélyes metszetei, illetve felülnézetei. A 7. ábra az 5. ábra szerinti kondenzedény alul­nézete. Valamennyi ábrán azonos alkatrészeket azonos hivatkozási jelekkel jelöltünk meg. Az 1. és 2. ábrák szerinti kiviteli alaknál —1— a -—2— füllel ellátott víztartály, mely fölött a felül nyitott és a —8—fogógombbal ellátott —4— fedővel elzárt —3-— kondenzátor-edény foglal helyet. Az —1— víztartály felső éle közelében kialakított kö­rülfutó' peremben —5— vályú van kialakítva. A —3 kondenzátor edény fenéklapjából —6— karima nyú­lik ki, mely az —5— vályúba merül, melynek fene­kén a karima helyenként felfekszik. Az —1— tartály felső éle és a —3— edény válla között térköz van meghagyva. A —3— edény fenekét —7— szellő­zőcsövecske töri át. A 3. és a 4. ábrák szerinti megoldás az 1. és 2. ábrák szerintitől abban különbözik, hogy a —3— kondenzátor-edény felső vége zárt és fedeléből a hűtővíz; betöltésére való —9— csonk nyúlik ki. További eltérés, hogy a —3— edény fenekét és te­tejét —7— szellőző és sűrítőcsövek sorozata töri át, melyeknek köpenyei tetemes hűtőfelületet alkotnak. A 3—4. ábrák szerinti megoldás főleg ott talál al­kalmazást, ahol a készülék melegfelvevő alsó felü­lete, a kivitel tetszetősége érdekében nagyobb az edény felső szájnyílásánál. Az 5. és 6./ábrák szerinti megoldás az 1. és 2. ábrák szerintitől csak abban különbözik, hogy a —10— fenék felül nyitott —3— edénynek kisebb átmérőjű toldatát zárja le. A —3— edény a —11— dudorok segélyével fekszik fel az —1— tartály peremén. Működési mód: Az —1-— tartályt a kívánt mennyiségű vízzel töl­tik meg, melybe a kávéőrleményt beöntik. Az •—5— vályú is vízzel van megtöltve. A —3— edénynek a vályúba merülő —6 —pereme vízzárat alkot. Heví­téskor a levegő, tehát csak a—7—szellőző csöveken távozhat a szabadba. Forráskor a zamatanyagokat tartalmazó fejlődő gőzök a hidegvízzel töltött —3— hűtőedény fenekén lecsapódnak, ahonnan az —1— tartályba kerülnek vissza. A 2. ábra szerinti megoldásnál a —7— csövecs­kékben felszálló gőeök is kondenzálódnak és vissza­folynak az —1— edénybe. A szükséges kb. 3 perces forralása idő alatt a víz hőmérsékletét 50—60°-on tartjuk, illetve a —3— hűtőedény térfogatának megválasztásával meg­gátoljuk, hogy a víz hőmérséklete az említett hő­mérsékleti határ fölé emelkedjék. A főzést követő

Next

/
Thumbnails
Contents