144742. lajstromszámú szabadalom • Mosogatóeszköz

Megjelent: 1959. március 15-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEfRÁS 144.742. SZÁM 34. c. 13-17. OSZTÁLY — DE—261. ALAPSZÁM Mosogatóeszköz Dékány Izidor lakatos és Williger Ferenc lakatos, mindketten Budapesten A bejelentés napja: 1956. szeptember 10. Ismeretes, hogy zsíros edényeket, evőeszközöket meleg vízzel mosogatnak el, illetve e munkát forró­vízbe mártott ruhával, vagy szivaccsal végzik oly­képpen, hogy a forróvizes ruhát, vagy szivacsot kéz-/ beveszik és a másik kézben tartott edényt, illetve eszközt azzal lemossák. A vízbe még mosóport is adnak, hogy a zsírtalanítás még hatásosabb legyen. Természetesen úgy a forróvíz, mint a mosópor a kezet kimarja, a körmöt tönkreteszi. Mind e hátrány kiküszöbölődik a találmány tár­gyát képező mosogató eszközi alkalmazásával. A találmány lényege az, hogy forgócsap körül olló­szerűen szétnyitható és rugóhatás alatt összecsuk­ható, a mosogatórongyot, vagy szivacsot közrefogó kétágú fogóból áll, melynek egyik ága célszerűen rossz hővezető anyagú kézifogantyúval van ellátva, másik ága pedig nyitásra alkalmas nyúlvány, mi­ni ellett a két ágnak egymásra fekvő vége fogazással van ellátva, a két ág szára pedig homorítva van, a mosogató ruha, vagy szivacs befogadására. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező mosogató eszköz példaképpen felvett kiviteli alakja van feltüntetve. A rajzon —a— a kézifogantyú, mely célszerűen rossz hővezető anyagból áll. E fogantyúba van be­erősítve a —d— forgócsap körül ollószerűen szét­nyitható fogó —b— ága. Ezen fogóág vége —e— fogazású és ugyancsak ezen fogazásba illik a —d— forgócsap körül elforgatható és ollószerűen szétnyit­ható fogó másik —e— fogószár fogazása. Az —e— fogóágnak a •—d— forgócsapon túlnyúló —f— nyúl­ványa van, melynek lenyomásával a fogóágak egy­máshoz képest ollószerűen szétnyílnak. A két ágat a —d—- forgócsapra húzott és egyik végével az —a— fogantyúnak, másik végével pedig az —f— nyúlványnak nekifekvő —g— rugó tartja össze­csukott állapotban. A —b— és —e— ágak között —h— üreg van. A mosogatóruhát, vagy szivacsot a '•—b—e— ágak szétnyitása után beleillesztjük az ágak közé, úgy­hogy egy része a —h— üregbe fekszik, többi része pedig rácsavarolva az összecsukott ágakra. Szivacs használatánál a szivacsot fogjuk be a —b—e— ágak közé. Mosogatásnál, a mosogató ruhával, vagy szivaccsal ellátott mosogató eszközt az —a— fogantyúnál fogva kézbe vesszük, belemártjuk a forró mosogató­vízbe és vele az edényt vagy eszközt elmosogatjuk. Előnye ennek az eszköznek, hogy a mosogatást oly forró, vagy lúgos vizel is végezhetjük, amit egyéb­ként a kéz nem bírna ki. Természetesen az eszköz más munkákhoz, pl. festéshez, stb. is használható. Ezenkívül az eszköz alakja, nagysága és kivitele is eltérő lehet az itt ismertetett kiviteli alaktól, a találmány lényegének keretén belül. Szabadalmi igénypontok: Mosogatóeszköz azzal jejlemezve, hogy forgó­csap körül ollószerűen szétnyitható és rugóhatás alatt összecsukható, a mosogató rongyot, vagy szi­vacsot közrefogó kétágú fogóból áll, melynek egyik ága célszerűen rossz hővezető anyagú kézifogan­tyúval van ellátva, másik ága pedig nyitásra alkal­mas nyúlvány, mimellett a két ágnak egymásra fekvő vége fogazással van ellátva, a két ág szára pedig homorítva van, a mosogató ruha, vagy szivacs befogadására. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 1089. Terv Nyomda. 1958. — Felelős vezető: Gajda László

Next

/
Thumbnails
Contents